Küberhügieeni koolitus

Küberhügieeni teadlikkuse tõstmise koolitus, mis maandab nõrgimast lülist (inimene) tekkivat turvariski.

Küberhügieeni koolitus, usaldus, turvarisk, nõrk lüli

Kellele mõeldud?

Küberhügieen on täna olulisem kui kunagi varem ja iga ettevõte peab hoolitsema selle eest, et töötajatele tehakse regulaarseid küberhügieeni koolitusi, mis keskenduks võimalikult suurele tänapäeva küberohte puudutavale ühisosale ja tõstaks töötajate teadlikkust antud valdkonnas.

Milliseid probleeme või vajadusi lahendab?

Tihtilugu ongi just töötaja (inimene) see kõige nõrgem lüli. Mida suurem on töötajate teadlikkus, seda väiksem on risk ettevõttele – lihtne! Paraku on nii, et mitte ükski tehnoloogia ei suuda kaitsta ettevõtet 100% küberohtude eest ja ainus tõhus viis ohtude eemal hoidmiseks on töötajate harimine.

Miks OIXIO Cyber?

Küberhügieeni tõstmiseks pakume kahte erinevat lähenemist: traditsiooniline klassiruumi koolitus (või virtuaalne Teamsi koolitus) ja küberhügieeni e-õppekeskkond. Mõlemal juhul kohandame koolitusmoodulite sisu kliendi vajadustele vastavaks.

Klassiruumi koolitus

Koolituse kestvus on orienteeruvalt 1-2 tundi, mida viime läbi kliendi juures kohapeal või virtuaalselt (nt Teamsi vahendusel). Koolituse lõpus saame pühendada aega vabaks aruteluks. Koolituse raames käsitlevaid teemasid on võimalik kohandada täpselt ettevõtte vajadustele vastavaks, näiteks:

 • Ohud kübermaailmas.
 • Sotsiaalne manipuleerimine.
 • Andmepüügirünnakud.
 • Paroolid.
 • Mobiilseadmed ja välised andmekandjad.
 • Kaugtöö.
 • j.t teemad.

Küberhügieeni e-õppekeskkond

Platvormi põhiülesanne on pakkuda realistlikke ja ajakohaseid olukordi ja küsimusi, et tõsta töötajate teadlikkust erinevatest küberriskidest. Meie metoodika aitab hinnata inimlikku riskielementi, mis saab sageli kõige vähem tähelepanu. Süsteem pakub interaktiivset koolitust ja kohest visuaalset tulemust.

Miks on e-õppekeskkond parem võrreldes klassiruumikoolitusega?

 • Puudub vajadus töötajaid füüsiliselt kokku kutsuda.
 • Töötajad saavad ennast koolitada omale sobival ajal, asukohas ja tempos.
 • E-õppekeskkonna sisu uuendatakse regulaarselt.
 • Uute töötajate koolitamine on lihtne.
 • Õppekeskkonnas on 14 erinevat keelevalikut.
 • Õppekeskkonnas on heal tasemel analüütika ja aruande funktsionaalsus, mille abil on võimalik hinnata töötajate poolset riskitaset äritegevusele.
Küberhügieeni koolitus, e-õppekeskkond, ülevaade

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht