Muudatuste juhtimine

Teadlik muudatuste juhtimine vähendab arendustegevustega seotud riske, toetab kliendikeskset lähenemist ning seeläbi suurendab üldist konkurentsivõimet.

Oleme välja töötanud efektiivse muudatuste juhtimise metoodika, mis ühendab endas maailma parimad praktikaid erinevatest muudatuste juhtimise teooriatest, et organisatsioon suudaks edukalt kohaneda muutuva keskkonnaga. Metoodika aluseks on pidev õppimine ja kohanemine, et organisatsioonil oleks lihtsam saavutada jätkusuutlikke muutusi ja paremaid tulemusi.

Koosolek- kontor-muudatuste juhtimine

Koolitus – Kuidas muutuda eestvedajaks 4 tunniga

Eesmärk on rõhutada eestvedamise, muutuste juhtimise ja strateegilise mõtlemise olulisust ning anda praktilisi näiteid ja tööriistu nende kontseptsioonide rakendamiseks igapäevases töös. Lisaks inspireerida juhte motiveerima ja kaasama oma ettevõtte võtmeisikuid, et nad tunneksid end muudatuste ellu viimisel toetatuna ja julgustatuna.

Inspireeriv koolitusprogramm „Kuidas muutuda eestvedajaks 4 tunniga“ avab eestvedamise ja muutuste juhtimise põhialuseid ning tutvustab muutuste juhtimise protsessi. Muutuste kavandamist, ellu viimist ja muutuste tulemuslikkuse hindamist. Koolitus koosneb viiest osast:

  1. Muutuste juhtimise alused – tutvustatakse muutuste olemust ja nende mõju organisatsioonile;
  2. Strateegiline mõtlemine – õpime, kuidas luua tõhusat muudatuste juhtimise strateegiat ning kuidas toetada eestvedamist ja muutuste elluviimist;
  3. Kommunikatsioon ja kaasamine – rakendame parimaid tavasid kommunikatsioonis ja kaasamises. Näitame, kuidas selge ja järjepidev suhtlus mõjutab muutuste vastuvõtmist organisatsioonis;
  4. Muudatuste järkjärguline rakendamine – õpime, kuidas muudatusi edukalt juurutada;
  5. Tulemuslikkuse hindamine ja muutuste kohandamine – õpime hindama muudatuste tulemuslikkust ja kohandama strateegiat vastavalt vajadustele.

Muudatuste juhtimise protsessi välja töötamine ja juurutamine

Enamik ettevõtteid peab toime tulema muutuste juhtimisega kuid paljudel juhtudel tehakse seda intuitiivselt ilma kindlat protsessi rakendamata. Ilma selge strateegia ja juhtimisprotsessita võib muutuste protsess olla arusaamatu ja põhjustada vastuseisu. See võib tekitada segadust ja muret töötajate seas. Seevastu struktureeritud protsess aitab luua selgust, vähendada riske ja tagada muutuste edukas elluviimine.

Parimaid praktikaid kasutades aitame välja töötada ja juurutada ettevõttekeskse muudatuste juhtimise protsessi. Kombineerime erinevaid põhimõtteid, et leida igale ettevõttele kõige sobivam lahendus:

  1. Strateegilise muutuste juhtimise põhimõte – aitame tagada, et planeeritavad muudatused on seotud organisatsiooni strateegiaga ja toetavad selle eesmärke;
  2. Individuaalse muutuste juhtimise põhimõte – aitame mõista, kuidas inimesed muudatusi vastu võtavad ja kuidas motiveerida neid toetama muudatuste elluviimisel;
  3. Agiilsuse põhimõtted – kasutame agiilse metoodika põhimõtteid, et tagada muutuste kiire rakendamine, kohandades neid vastavalt muutuvatele oludele ja vajadustele;
  4. Pideva õppimise ja täiustamise põhimõtted – loome tingimused pidevaks tagasisideks ja aitame õppida igast muudatusest. Kasutame retrospektiivide meetodit, et tuvastada parendusvõimalusi ja teha muudatuste juhtimine järjest ladusamaks.

Võta ühendust ja küsi lisa

Toomas Olli

Linkedin

Juhtiv ärikonsultant