Innovatsioonijuhtimine

Ka väikesed kuid läbimõeldud uuendused võivad märkimisväärselt kaasa aidata ettevõtte jätkusuutlikule arengule ning tugevdada positsiooni turul.

Kui innovatsiooni ei juhita teadlikult ja süsteemselt võib see kaasa tuua riskide realiseerumise ning kulude kasvu. Halvasti ette valmistatud tootearendus ei pruugi vastata turu ootustele ning suur osa arendustegevuseks kulutatud investeeringuid võivad osutuda raisatuteks.

Seevastu, teadlikult juhitud innovatsiooniprotsess aitab riske maandada ja tagab, et investeeringud uuendustegevusse on tõhusalt ja tulemuslikult kasutatud. Lisaks aitab see kasvatada ettevõttes loomingulist ja motiveeritud tööjõudu, mis on oluline organisatsiooni pikaajalise edu jaoks.

Inimesed-arutelu-koosolek-Innovatsiooni juhtimine

Innovatsiooni ABC ja Innotrepi mentorlus

Aitame ettevõtjatel alustada innovatsioonijuhtimisega ning oleme toeks neile, kes soovivad liituda Eesti suurima innovatsiooni koostöövõrgustikuga “Innotrepp”.

Innotrepp on koostöö-ökosüsteem Eesti ettevõtete uuendusvõimekuse kasvatamiseks ning ühise innovatsioonikultuuri arendamiseks. Liitudes innotrepiga saab ettevõte võimaluse arendada oma innovatsioonivõimekust ja kasutada võrgustiku teenuseid ja riiklikke toetusi. Innotrepi liikmed saavad:

  1. Analüüsida ja hinnata oma ettevõtte innovatsioonivõimekust;
  2. Koostada ettevõtte hetkeseisu ja tulevikuplaane arvestades individuaalne tegevuskava konkurentsivõime tõstmiseks;
  3. Kasuta Innotrepi võrgustikku, teenuseid ja toetusi oma ettevõtte arendamiseks

 

Innovatsioonijuhtimise protsessi välja töötamine ja juurutamine

Innovatsiooniprotsessi väljatöötamine on keeruline, kuid vajalik samm ettevõtte edu saavutamiseks. Selge ja kokkulepitud innovatsiooniprotsess suurendab ettevõtte innovatsioonivõimekust ja võimendab konkurentsieelist.

Innovatsiooniprotsessi loomine, kokku leppimine ja ettevõttes rakendamine vajab ettevõtte eri osapoolte tihedat koostööd. Projekti jooksul aitame:

  1. Määratleda ettevõtte innovatsioonieesmärgid ja -strateegia. Innovatsiooni eesmärgid sõltuvad suuresti ettevõtte tegevusalast, konkurentsieelisest ja ambitsioonist;
  2. Luua ettevõttes innovatsioonile soodsa keskkonna. See eeldab, et ettevõtte julgustab oma töötajaid riskima ja uusi ideid proovima, pakkudes oma töötajatele vajalikke ressursse ja koolitust;
  3. Määratleda innovatsiooniprotsessi etapid, protsessis osalejad ning kasutatavad tööriistad ja meetodid;
  4. Valida innovatsiooniprotsessi edukuse mõõtmiseks sobivad kriteeriumid ja mõõdikud.

Võta ühendust ja küsi lisa

Indrek Sabul

Linkedin

Juhtiv ärikonsultant