Küberturbe kriisiõppus

Küberturbe kriisiõppus on simuleeritud harjutus, mis on loodud selleks, et testida ettevõtete ja nende töötajate valmisolekut reageerida küberintsidendist tekkinud kriisi olukorrale. Õppuse eesmärk on tuvastada organisatsiooni nõrkused, parandada reageerimisvõimekust ja tõsta teadlikkust võimalikest puudustest kriisiplaanis.

Kellele mõeldud?

Küberturbe kriisiõppus on mõeldud ettevõtetele, kelle küberturbe küpsustase on juba rahuldaval tasemel ja vähemalt baasturbemeetmed on läbimõeldud ja rakendatud. Kriisiõppus on järgmine loogiline samm testimaks valmisolekut ja rakendatud meetmete tõhusust simulatsiooni korras.

Milliseid probleeme või vajadusi lahendab?

  • Ettevalmistus ja teadlikkus – Kriisiõppus parandab sinu meeskonna valmisolekut tegutseda reaalses ohuolukorras kiirelt ja efektiivselt. Õppus loob teadlikkuse võimalikest nõrkustest küberintsidendi haldamise protsessis ning võimaldab seda ühise laua taga parandada.
  • Koostöö ja kommunikatsioon – Kiire reageerimine eeldab koostööd erinevate osapoolte vahel. Kommunikatsioon sellises kitsas ajaraamis peab olema läbipaistev ning eelnevalt kirjeldatud. Kes mille eest vastutab? Kuidas õigete inimestega ühendust saada? Millal ja kuidas kedagi väliselt teavitatakse? Intsidendi ajal valitseb organisatsioonis kaos ning sellel ajal peab kõigil olema teada, kuidas tegutseda. Tähtis osa plaanist on ka väliste partnerite kaardistus. Kes haldab teie IT süsteeme? Millistesse keskkondadesse on välistel osapooltel ligipääs? Kas teil on olemas IT-partner, kes suudab teid aidata küberintsidendi lahendamisel? Kõik need kontaktid peavad kommunikatsiooniplaanis olema kirjeldatud.
  • Järjepidev koolitamine – Töötajad vajavad küberturbeteemalisi koolitusi. Nad peavad teadma, kuidas käsitleda tundliku sisuga informatsiooni, kuidas reageerida näiteks intsidendi ajal olukorrale, kus nendega võtab ühendust meedia. Kriisiõppus võimaldab kõik sellised punktid põhjalikult läbi analüüsida ning sellega koos tõsta töötajate turbeteadlikkust.

Eduka kriisiõppuse elemendid

Kõik ettevõtted on erinevad ning õppuse eesmärk on keskenduda reaalelu ohtudele, mis kõnetavad vastavat tegevusala või valdkonda. Mida realistlikum on õppus, seda paremini suudavad erinevad osapooled õppuse ajal selle olukorraga samastuda.

Õppuse üheks peamiseks eesmärgiks on jagada osalejad rollidesse, mis võimaldab kõigil aru saada oma tiimi liikmete vastutusest. Samuti võimaldab rollipõhine lähenemine luua või täiustada kommunikatsiooniplaani.

Küberintsidendile reageerimise läbimängimine võimaldab koostada detailse plaani. Kõige hullem, mis reaalses olukorras juhtuda saab, on see, kui kõik tegutsevad kõigega. Plaan võimaldab keskenduda intsidendi lahendamisel metoodiliselt. Intsidendi tuvastus, piiritlemine, asitõendite kogumine ja hilisem analüüs on kõik selle plaani osad.

Pärast õppust on vajalik võtta kokku kõik see, mis võimaldaks eelnevat protsessi parandada. Järjepidev kriisiplaani täiendamine on hädavajalik, kuna meie IT-taristu, töötajad ja ettevõte üldiselt on pidevas muutumises ning samuti muutuvad sellega koos ka ohufaktorid.

Miks OIXIO Cyber?

  • Metoodika – Õppuse läbiviimise aluseks on tunnustatud metoodika, mille peale disainime ettevõtte ärispetsiifikast ja tegevusvaldkonnast tulenevad reaalsed ohustsenaariumid.
  • Inimesed – Kriisiõppuse läbiviiateks on suure kogemustepagasiga oma ala spetsialistid, kes on head teoreetikud, kui ka ühtlasi head praktikud.
  • Võimekus – Meil on võimekus hinnata olukorda, töötada välja arenguplaan ning viia ka kõik arendustegevused reaalselt ellu.

Meie kogemused

Oleme kriisiõppusi läbi viinud nii suurematele, kui ka väiksematele Eesti ettevõtetele.

Küsi pakkumist:

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht

Kuidas saame Sulle abiks olla? (OIXIO Cyber)

Võta ühendust, kui soovid suhelda eksperdiga.

* tähistatud väljad on kohustuslikud

Nimi*
Kirjutage meile, kui teil on küsimus või soovite suhelda eksperdiga.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.