Võrguturve

Võrguturve on kindlasti üks oluline koht, millele tuleb laiema küberturvalisuse seisukohast suuremat rõhku panna. Ettevõtte IT taristu võrgu turvalisusele on tänapäeval  seatud reeglina väga kõrged nõuded, mis vajab kaasaegseid tehnoloogiaid ja lahendusi. Alustades uue põlvkonna tulemüürist NGFW ehk Next Generation Firewall ja lõpetades ZTNA ehk Zero Trust Network Access ligipääsu kontrolliga, mis võimaldab kaitsta nii kasutajaid kui ka võrguliiklust tänapäevaste küberohtude ja rünnakute eest.

Võrguturve, põimunud kaablid, turvaline võrk, cyber

Uue põlvkonna tulemüür NGFW ehk Next Generation Firewall asub tavaliselt ettevõtte turbearhitektuuris kesksel kohal ja pakub kõrgtasemel kaitset küberohtude vastu. NGFW võimaldab võrguliiklust filtreerida rakenduse tasemel, kasutades täpseid paketifiltrite ja reeglite kooslust. See tagab tõhusa kaitseliini kasvaval küberohtude maastikul.
Lisaks sellele vajavad tänapäeval kasutajad asukohast sõltumatut turvalist ligipääsu kasutades VPN või ZTNA ehk Zero Trust Network Access tehnologiaid, mis lubavad juurdepääsu ettevõtte ressurssidele selliselt, et iga ühendus on põhjalikult kontrollitud ja kaitstud.

Kasutades SD-WAN ehk Software Defined Wide Area Network ja SASE ehk Secure Access Service Edge tehnoloogiaid saame pakkuda samasugust turvalisust ka pilveteenustele.

Võrguliikluse nähtavust tagavad koos tulemüüüriga ka NDR ehk Network Detection & Response lahendused, mis jälgivad pidevalt andmesideliiklust, tuvastades ebatavalisi mustreid ja potentsiaalseid turvariske. NDR võimaldab reageerida kiiresti võimalikele ohuolukordadele, automatiseerides vastumeetmeid ja tagades seeläbi ettevõtte võrgu tõhusa kaitse.

Meie eesmärk on aidata teil luua turvaline võrk, mis kaitseb teie ettevõtte kasutajaid, andmeid ja teenuseid!

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht