EAS kübertoetus

EAS annab väike- ja keskettevõtetele küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetust. OIXIO toetab koos RIA-ga Eesti küberpööret ja ettevõtete kübeturvalisuse võimekust. EAS kübertoetuse summa on kuni 60000 eurot.

Toetuse abil saavad Eesti ettevõtjad välise nõustaja kaasabil selgitada välja oma IT süsteemide küberturvalisuse taseme ja teha vajalikke arendusi selle tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu. Toetust rakendatakse koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga.

Mis ettevõttes muutub?

Kellele?

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud väikesed-​ ja keskmise suurusega ettevõtjad: tööstusettevõtjad (EMTAK B, C), hulgi-​ ja jaekaubandusettevõtjad (EMTAK G), ehitusettevõtjad (EMTAK F), veondus ja laondusettevõtjad (EMTAK H), info- ja sideettevõtjad (EMTAK J).

Meede

  • Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus
  • Suurim toetus 60 000
  • Omafinantseering 50%

Loe meetme kohta lähemalt EAS-i lehelt >

Toetame koos RIA-ga Eesti küberpööret ja ettevõtete kübeturvalisuse taset.

  • Aitame vormistada taotluse EAS-ile
  • Teostame kübeturbe auditi
  • Koostame küberturvalisuse teekaardi
  • Viime ellu teekardist tulenevad arendustegevused

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht