EAS kübertoetus

EAS annab väike- ja keskettevõtetele küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetust. OIXIO toetab koos RIA-ga Eesti küberpööret ja ettevõtete kübeturvalisuse võimekust. EAS kübertoetuse summa on kuni 60000 eurot.

EAS kübertoetus, küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus

Toetuse abil saavad Eesti ettevõtjad välise nõustaja kaasabil selgitada välja oma IT süsteemide küberturvalisuse taseme ja teha vajalikke arendusi selle tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu. Toetust rakendatakse koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga.

Mis ettevõttes muutub?

1) suureneb teadlikkus küberohtudest 2) selgeg suunised küberturvalisuse taseme tõstmiseks 3) suureneb teadlikkus küberohtudega toimetuleku viisidest. EAS kübertoetus

Kellele?

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud väikesed-​ ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle tegevusala kuulub järgmistesse EMTAK jagudesse: B (mäetööstus), C (töötlev tööstus), D (elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine), E (veevarustus, kanalisatsioon, jäätme-​ ja saastekäitlus), F (ehitus), G (hulgi-​ ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste remont), H (veondus ja laondus), I (majutus ja toitlustus), J (info ja side), K (finants-​ ja kindlustustegevus), L (kinnisvaraalane tegevus), M (kutse-​, teadus-​ ja tehnikaalane tegevus), N (haldus-​ ja abitegevused), Q (tervishoid ja sotsiaalhoolekanne), R (kunst, meelelahutus ja vaba aeg).

Meede

 • Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus
 • Suurim toetus 60 000
 • Omafinantseering 50%

Loe meetme kohta lähemalt EAS-i lehelt >

Toetame koos RIA-ga Eesti küberpööret ja ettevõtete kübeturvalisuse taset.

 • Aitame vormistada taotluse EAS-ile
 • Teostame kübeturbe auditi
 • Koostame küberturvalisuse teekaardi
 • Viime ellu teekardist tulenevad arendustegevused

Küberturbeaudit, küpsustaseme hindamine ja arenguplaan

Küberohud on täna äririsk number 1

IT-taristu küberturbeaudit ja küpsustaseme hindamine loob selguse ja annab plaani, maandades seeläbi küberohtudest tulenevat riski.

Küberturbeaudit sisaldab:

 • IT- ja infoturbedokumentatsiooni;
 • juhtkonna kaasamist;
 • intervjuud ja auditit;
 • tehnilisi skaneeringuid;
 • küpsustaseme hinnagut;
 • audit dokumentatsiooni ja arenguplaani turbetaseme tõstmiseks.

Küsi pakkumist:

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht

Kuidas saame Sulle abiks olla? (OIXIO Cyber)

Võta ühendust, kui soovid suhelda eksperdiga.

* tähistatud väljad on kohustuslikud

Nimi*
Kirjutage meile, kui teil on küsimus või soovite suhelda eksperdiga.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.