Analüütika ja turvaseire

Analüütika ja turvaseire lahendused võimaldavad koguda logisid, neid analüüsida ja reageerida turvaintsidentidele reaalajas.

Analüütika ja turvaseire, logid, turvaline võrk, SIEM, SOAR

Siia alla kuuluvad sellised tehnoloogiad nagu SIEM ehk Security Information and Event Management ja SOAR ehk Security Orchestration, Automation and Response.

SIEM ja SOAR tehnoloogiad koguvad andmeid erinevatest allikatest, sealhulgas logifailidest ja turvaseadmetest ning annavad turbeekspertidele võimaluse tuvastada potentsiaalseid ohuolukordi, jälgida sündmusi ja reageerida kiiresti küberrünnetele.

SOAR süsteemid võimaldavad automatiseerida turvaintsidentide käsitlemise protsesse. Lahendus integreerib erinevaid turvatehnoloogiaid, automatiseerib rutiinseid ülesandeid ning võimaldab kiiremat ja tõhusamat reageerimist küberrünnetele. See mitte ainult ei suurenda turvatiimi võimekust, vaid võimaldab ka kiiremat reageerimist ja paremat koordineerimist turvaintsidentide lahendamisel.

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht