Küberturbe keskus teenusena (SOCaaS)

Küberturbe keskus teenusena ehk SOCaaS (Security Operations Center as a Service) kombineerib endas vajalikku tehnoloogiat, turvameeskonda ja tööprotsesse. Teenuse eesmärk on tegeleda küberrünnete ennetamisega, mitte tagajärgede likvideerimisega. See aitab omakorda tõsta olulisel määral küberturbe küpsustaset ettevõttes ja maandab küberrünnetest tulenevat äririski – teenuste seisak, sellega kaasnev otsene rahaline kahju või kahju reputatsioonile.

Küberturbe keskus teenusena, Küberturbe keskus (SOCaaS), cyber, SOCaaS logo, 24/7/365 turvaseiretiim

Kellele mõeldud?

Teenus on mõeldud kõikidele avaliku ja erasektori asutustele, kelle soov on tagada parim võimalik küberturvalisuse tase.

Milliseid probleeme lahendab?

Logid ei koondu

Turbeteave ei koondu ühte kohta kokku – Küberturbe keskus sisaldab vajalikku tehnoloogiat, koondab turbeteabe ühte kohta kokku ja viib selle pinnalt läbi efektiivset ründetuvastust.

Logide talletamine

Logisid ja sündmuseid ei säilitata – Küberturbe keskus korjab ja säilitab logid pikema aja jooksul ning võimaldab teostada intsidendi korral juurpõhjuse analüüsi.

Logide analüüs

Turbeteavet ja logisid ei analüüsita – Küberturbe keskusega kaasneb tehnoloogia, mis teostab analüütikat, tuvastab reaalsed ründed ja rünnete eeltegevused ning anomaaliad kasutajate ja seadmete käitumises.

Keegi ei jälgi

Keegi ei jälgi turvaintsidente – Küberturbe keskusega tuleb kaasa turvameeskond, kes jälgib intsidente 24/7 ja sekkub ohu korral.

Rünnete ennetus

Ründeid ei ennetata – Küberturbe keskusega kaasneva tehnoloogia ja turvameeskonna eesmärk on tegeleda rünnete ennetamisega, mitte tagajärgede likvideerimisega.

SOC CISO

Küberturbega tegelemisel puudub järjepidevus – Küberturbe keskusega tuleb kaasa infoturbejuhi funktsioon, mis tagab tugeva eestvedamise küberturvalisuse taseme tõstmiseks.

Küberturbe keskus sisaldab järgmist

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

24/7 intsidentide tuvastus ja reageerimine.

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Pilvepõhine SIEM/SOAR platvorm – lihtne kasutusele võtta ja skaleerida.

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Logide korje ja säilitamine.

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Tehisintellektil ja masinõppel põhinev analüütika.

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

MITRE raamistikule vastavad sajad erinevad analüütikareeglid rünnete tuvastamiseks.

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Seadmete ja kasutajate käitumisanomaaliate tuvastus (UEBA).

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Ohuteadmuse allikad (Threat Intelligence).

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Ohujaht (Threat Hunting).

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Turvanõrkuste tuvastus ja haldus (Vulnerability Management).

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Brändi kaitse ja tumeveebi seire (Brand Protection and Darkweb monitoring).

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Infoturbejuhi funktsioon.

Küberturbe keskus: OIXIO Cybe logo

Aktiivse kaitsetegevuse koordineerimine küberründe korral.

Miks OIXIO Cyber?

  • 24/7 mehitatud seire ja valmisolek sekkumiseks.
  • Me oleme ISO27001 ja ISO9001 sertifitseeritud ettevõte.
  • Microsoft 365 ja Azure logide talletus tasuta.
  • Meie pakutava küberturbe keskuse teenus sisaldab infoturbejuhi funktsiooni.
  • Koostöö ja integratsioon CERT-EE ohuteadmusega.
  • Pilvepõhine SIEM/SOAR platvorm – lihtne kasutusele võtta, mugav skaleerida.
  • Pakume küberturbe (ja laiema IT) tervikut, oleme head teoreetikud ja veel kõvemad praktikud.
  • Meie meeskonnas töötavad pikaajalise kogemusega sertifitseeritud spetsialistid (CISSP, SC-200, CSA, CEH, MS-500, NSE8 j.t sertifikaadid).

Meie kogemused

OIXIO Cyber küberturbe keskus teenusena on üks esimesi SOCaaS (Security Operations Center as a Service) teenusepakkujaid kohalikul turul. Meie meeskond on aastate pikkuse töökogemusega, sertifitseeritud ja me kasutame küberintsidentide eemal hoidmiseks maailma parimaid tehnoloogiaid.

Kui soovite meie võimekuse kohta mõnelt meie olemasolevalt kliendilt tagasiside küsida, siis andke teada ja me organiseerime kontakti/kohtumise. 

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht