Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Finance on võimas kasvu juhtimise tööriist ambitsioonikale ettevõttele

Dynamics 365 Finance võimaldab finantsjuhtidel ühtlustada ja automatiseerida finantsprotsesse, jälgida tulemuslikkust reaalajas, ennustada finantstulemusi ja teha paremaid andmepõhiseid otsuseid, et kasvatada käivet ja kasumlikkust.

MS Dynamics 365 Finance & Operations, digital icon

Dynamics 365 Finance katab kõike finantsjuhtimiseks vajalikku – pearaamat, tarnija ja kliendiarveldused, eelarvestamine ja prognoosimine, pangahaldus, finantsaruandlus, kuluarvestus, põhivarahaldus, projektiarvestus, regulatsioonidele ja nõuetele vastavuste haldus (IFRS, GDPR, ESG jmt). Dynamics 365 Finance integreerub sujuvalt teiste Dynamics 365 moodulite, Microsofti toodete (nt Office 365 ja Azure) ja kolmandate osapoolte rakendustega, pakkudes ühtset kasutajakogemust läbi erinevate rakenduste ja suurendades organisatsiooni üldist tõhusust.

Kvaliteetsem info ettevõtte tervise jälgimiseks ja finantsotsuste langetamiseks

 • Reaalaja ülevaade finatstulemusest
 • Kliendilaekumiste ja rahavoo jälgimine, trendid, ennetav finantsprognoosimine
 • Nutikas eelarvestamine ajaloolistel andmete tuginevate eelarve ettepanekute alusel, eelarve ja tegelikkuse vastavuse jälgimine
 • Erinevad kuluarvestusmeetodid ja kasumlikkuse analüüsivõimalused
 • Otsusteks vajalik reaalaja tervikpilt läbi erinevatest andmeallikatest pärinevate andmete ühendamise, üks tõde
 • Integratsioon Power BIga, andmete visualiseerimine

Finantsprotsesside automatiseerimine, et keskenduda olulisele

 • Automatiseeritud arveldused
 • Maksetähtaegade, allahindluste ja maksegraafikute, krediidikontrolli toimingute automatiseerimine
 • Konfigureeritavaid ja kohandatavaid töövood, mis võimaldab rutiinseid ülesandeid automatiseerida ja vigu vähendada

Kasvava ja rahvusvahelise äri tugi

 • Kiire uute ettevõtete ja tegevusaldkondade seadistus ja kasutuselevõtt
 • Paindlik ja kiire finantshaldus ja konsolideerimine üle erinevate juriidiliste isikute ja valuutade
 • Kohanduvus muutuvate regulatsioonidega läbi seadistusvõimaluste, sh dokumendimallid, maksuhaldus jne
 • Riigi põhised lokalisatsioonid ja AppSource’i partnerlahendused
 • Õigusaktide järgimise ja sisekontrolli prortsessid (kontrolljäljed, rollipõhine turvalisus)

Dynamics 365 Finance moodulid

Pearaamat (General Ledger)

  • finantsaasta ja selle sulgemise seadistamine;

  • kontoplaani ja dimensioonide (finantsanalüüsi tasandid) loomine;

  • pearaamatu reeglite seadistamine;

  • valuutade automaatne import Euroopa Keskpangast;

  • periodiseerimise seadistused ja kanded;

  • finantsaruannete koostamine ja finantsanalüüsid;

  • automaatsete ettevõtete-vaheliste tehingute seadistamine (arved, maksed).

   

  Maksud (Tax)

  • maksuperioodide ja -kannete seadistamine;

  • maksukoodide lisamine ning sidumine klientide/tarnijatega ning kaupadega;

  • maksudeklaratsiooni koostamine riigipõhiselt.

  Müügireskontro (Accounts receivable)

  • klientide loomine ja haldamine;

  • müügitellimuste koostamine;

  • müügiarvete koostamine;

  • välisvaluutas nõuete arvestus ja ümberhindamine;

  • maksemeetodite seadistamine;

  • laekumiste haldamine;

  • lisanduvate tasude seadistamine.

  Krediidihaldus ja võlanõuded (Credit and collection management)

  • krediidihaldusprotsessi (limiidid, riskiskoorid) seadistamine ja haldamine;

  • jooksev kliendivõlgade ülevaade ajalises jaotuses;

  • võlgade ja intresside sissenõudmise korraldamine;

  • võlanõuete mahakandmine.

  Ostureskontro (Accounts payable)

  • tarnijate loomine ja haldamine;

  • ostutellimuste koostamine;

  • ostuarvete sisestamine;

  • välisvaluutas võlgade arvestus ja ümberhindamine;

  • maksemeetodite seadistamine;

  • maksete haldamine;

  • lisanduvate tasude seadistamine.

   

  Sularaha- ja pangahaldus (Cash and bank management)

  • ettevõtte arvelduskontode seadistamine ja haldamine;

  • deposiitide, vekslite, võlakirjade, akreditiivide, garantiikirjade haldamine;

  • panga väljavõtete importimine ning laekumiste ja tasude vastavusse viimine;

  • tarnijatele maksete koostamine;

  • tsentraliseeritud maksed.

   

  Kordustellimuse arveldus (Subscription billing)

   • korduva lepingu arveldamine;

   • tulude ja kulude edasilükkamine;

   • mitme elemendiga tulu eraldamine.

    

   Kuluarvestus (Cost accounting)

   • kuluandmete kogumine pearaamatust, alamregistritest, eelarvetest;

   • kulude analüüs ja kontroll.

   Kulude haldus (Expense management)

   • lähetuskulude reeglite seadistamine;

   • töötajate kuluaruanded ja vastavusreeglid;

   • ettevõtte krediitkaartidega tehtud tehingute arvestus.

   Põhivarad (Fixed assets)

   • põhivarade arvestuse seadistamine;

   • põhivarade soetamine, haldamine, mahakandmine, müümine;

   • amortisatsioonide arvestamine.

   Vara rentimine (Asset leasing)

    • liisitud varadega seotud finantstehingute haldamine;

    • liisitud vara sidumine põhivaraga;

    • liisingutehingute aruandlus.

     

    Eelarvestamine (Budgeting)

    • eelarve planeerimine;

    • eelarve koostamine;

    • eelarve kontroll.

    Konsolideerimised (Consolidations)

     • reaalajas konsolideerimine – päevasaldod koondatakse valitud kontode ja dimensioonide kaupa ning salvestatakse konsolideerimisettevõttesse;

     • finantsaruandlus – võimaldab igal ajal tehinguid ja saldosid konsolideerida, saab luua mitu hierarhiat ja vaadata mitmes aruandlusvaluutas;

     • impordiga konsolideerimine – saldod imporditakse konsolideerimisettevõttesse;

     • saldode eksportimine – ettevõtte saldod salvestatakse ekspordifaili;

     • elimineerimisreeglite seadistamine konsolideerimisprotsessis kasutamiseks.

      

     Võta ühendust ja küsi lisa

     Hannes Rosenberg

     Linkedin

     Ärinõustamise ärijuht