OIXIO | Baltikumi Palk ja Personal

Palk ja Personal on keskmistele ja suurtele Baltikumi tööandjatele loodud võimekas palga- ja personalilahendus, mis on loodud Microsofti uusimale platvormile: Dynamics 365 Finance and Operations. Lahendust toetab e-riigi liides ning töötajate iseteenindus.

Kogu palgaarvestust toetab Microsoft Dynamics personaliarvestus: ettevõtete, osakondade, positsioonide ja töötajate haldus; oskused, sertifikaadid, koolitused ja kursused, töötajale väljastatud seadmed, tervisekontrollid.

Baltikumi Palk ja Personal, ülevaade

Liidestus riigi infosüsteemidega

Lahendusse lisatakse töötajad, nende isiku- ja lepinguandmed ning läbi x-tee andmevahetuskihi on võimalik töötamine TÖRis registreerida, muuta ja lõpetada otse palgamoodulist. Samuti võimaldab x-tee andmevahetust Tervisekassaga. Loe lähemalt meie e-riigi liidese kohta siit.

“Loo oma palga-ja personaliprotsesside terviklahendus ise!”

Nele Herodes

Palga- ja personalilahenduste tootejuht

Palgamoodulit toetab laia funktsionaalsusega standardliides. Liidestades palga- ja personalilahenduse ülejäänud oluliste toetavate tööriistadega nagu näiteks Microsoft Entra ID (Azure Active Directory), tööajaarvestus, koolituste- või värbamislahendus, võimaldab see digitaliseerida ja automatiseerida erinevad palga- ja personalitööga seotud protsessid.

Meie eelised

 • Ühtlustatud ja automatiseeritud töövood ja protsessid, ka Baltikumiüleselt
 • Ühtne struktuur ja kasutajaliides Baltikumiüleselt, andmed ühtsel kujul ja ühes kohas
  -> parem ülevaade ja aruandlus
 • Lõppkasutajate tugi ja kasutajaliides kohalikus keeles (EE, LV, LT)
 • Liidesed
  • standardiseeritud API erinevate infosüsteemide liidestamiseks
   -> ühekordne andmesisestus
   -> vähem käsitööd
   -> vähem vigu
   -> efektiivsem tööaja kasutus.
  • võimekas e-riigi liides
  • Pangaliides
 • Meeskond
  • Professionaalsed personalilahendused üle Baltikumi. Üle 20 pühendunud spetsialisti, kes panustavad igapäevaselt lahenduse arengusse.
  • Rohkem kui 20 aastat valdkonna kogemust meeskonnas
   -> Me tunneme tervet palga- ja personali protsessi ja kohalikku seadusandlust.
 • Lahendust täiendatakse pidevalt uute funktsionaalsustega ja hoitakse seadusandlusega kooskõlas
 • Kuutasu kujuneb vastavalt ettevõtte suurusele ja kasutajate arvule

Personaliarvestuse funktsionaalsus:

 • Visuaalne allüksuste, ametikohtade ja töötajate hierarhia
 • Ettevõtte struktuuri ja finantsarvestuse kulutunnuste ühtelangevus
 • Ametijuhendite kirjeldamine tööde kaupa
 • Kandidaatide info ja failide süstematiseerimine värbamisprojektide abil
 • Võimalus kandidaadiga suhelda eelseadistatud meilimallide abil
 • Oskuste analüüsimine võrrelduna ametikoha oskuste profiiliga
 • Sobivaima inimese otsimine kandidaatide ja töötajate oskuste kaudu
 • Isikuandmed, kontaktinfo, lähedaste info
 • Töölepinguga seotud info ja selle ajaloo süsteemne säilitamine
 • Puhkuste ja puhkusesaldode haldus
 • Puhkuse ajakavade haldus
 • Kinnipidamiste haldus (nt. täitelehed, elatised, koolituskokkulepped)
 • Väljastatud töövahendite nimekirja ning soodustuste haldus
 • Failide lisamisvõimalus töötaja kaardile
 • Pensionikeskuse päring
 • Varasem töökogemus, projektikogemus
 • Läbitud koolitused ja omandatud sertifikaadid
 • Arenguvestluste materjalide lisamine töötaja isikukaardile
 • Arengu eesmärkide seadmine ja nende täitmise jälgimine
 • Koolituste korraldamine ja haldus
 • Võimalus MS Office Outlooki vahendusel koolitatavatele infot edastada
 • Läbitud koolituse info automaatne sidumine isikukaardiga
 • Töötajate koondandmed
 • Sünnipäevad
 • Staažiloend
 • Töötajate lähedased isikud
 • Töötajate kontaktandmed
 • Töötajate arv
 • Läbitud koolitused
 • Perioodi voolavus
 • Tunnistuste kehtivused
 • Töötajate koolitusvajadused
 • Tervisekontrolli läbimise kuupäevad
 • Puudumised
 • Lapsehoolduspuhkusel olevad töötajad
 • Puhkuste saldod
 • Aktiivsete töötajate tasud
 • Katseajad
 • Muud töötaja atribuudid
 • Töötajate dokumendi ja ID-d
 • Töötajate laenatud seadmed
 • Juriidilised isikud

Palgarvestuse funktsionaalsus:

 • Kiire palgaarvestus
 • Arvestused ühekaupa, gruppidena, tervele ettevõttele korraga
 • Tasude ja kinnipidamiste impordi võimalus
 • Maksuarvestus vastavalt kehtivale seadusandlusele
 • Pearaamatukannete koostamine

Eesti maksuarvestus

 • Sotsiaalmaksu miinimumi kontroll
 • Maksuerisuste arvestus (nt. osalise töövõimega isikud, mitteresidendid)
 • Tulumaksuvaba miinimumi summa

Läti maksuarvestus

 • EDS faili import (töötajate maksuerisused, tulumaksuvabad summad, ülalpeetavate andmed)
 • Tulumaksuvaba summade arvestus liikide lõikes
 • Automaatne astmelise tulumaksu arvestus (20% või 23%)
 • Maksuerisuste arvestus (nt. puudega isikud, tööraamatu puudumine jne)
Leedu maksuarvestus
 • Sodra faili import (töötajate maksuerisused)
 • Tulumaksuvaba summade arvestus liikide lõikes
 • Maksuerisuste arvestus (nt. puudega isikud, pensionärid jne)

Eesti maksuaruanded

 • TSD XML failina (vt. ka e-riigi liides)

Läti maksuaruanded

 • Igakuine töötajate liikumiste aruanne XML failina (DNK)
 • Igakuine tulu- ja sotsmaksu aruanne XML failina (IIN and VSOI)
 • Aastane tulumaksuaruanne XML failina (IIN)

Leedu maksuaruanded

 • Sodra aruanded XML failina (1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, NP-SD, SAM, GPM313, FR0572, FR0573, GPM312, NP-SD2)
 • Statistikaaruannete pakett
 • Erinevad tõendid töötajale väljastamiseks
 • Fontese aruanne
 • Puhkusereservi aruanne
 • Riiklikud aruanded
 • Ettevõtte sisesed aruanded
 • Microsoft Power BI töölauad (Iseteenindusportaalis)
 • E-riigi liides – automaatne andmevahetus riigi infosüsteemiga
 • Meeldetuletused meilile soovitud tähtaegadel või sündmustel
 • Andmete eksport MS Office Excelisse edaspidiseks töötluseks
 • Ettevõtte spetsiifikast lähtuva vajaliku lisafunktsionaalsuse arendusvõimalus

Vastavalt kliendi vajadustele liidestakse palgamoodul välise tööajaarvestuse lahendusega, peamised partnerid on Ektaco AS ’CompuAccess’ ja Leanest OÜ ’StaffLogic’.
Liidese kaudu saab tööajaarvestus töötajate andmed palgamoodulist ning saadab tagasi töötunnid.  Alternatiivne võimalus on töötunnid importida Exceli põhjal täidetud tööajatabelist.

E-riigi liidese abil saab palgamoodulisse kõik ettevõtte töötajatega seotud töövõimetuslehed, mis omakorda võimaldavad automaatse puudumiste loomise ning teiselt poolt töövõimetuslehtede täiendamise otse lahendusest.  Töötajate iseteeninduse kaudu saavad töötajad esitada oma puhkuseavaldused ning peale juhi kinnitust edastatakse puudumised samuti palgalahendusse.

Lisatasusid saab palgalahendusse sisestada nii liidese kaudu kui Exceli põhjalt importides.  Palgaarvestuse andmetelt saab koostada maksuaruanded (EE regioonis võimalus edastada läbi e-riigi liidese otse EMTA’sse), statistikaaruandeid, koostada palgalehte, edastada palgasedeleid töötajatele. Palgalahenduse andmeid saab kasutada  Power BI aruannetes, selleks on vajalik aruandluslahenduse juurutamine.

Tutvu kindlasti OIXIO | Töötajate iseteenindusega

OIXIO | Baltikumi Palk ja Personali lahenduse kasutamise muudab ideaalseks OIXIO | töötajate iseteenindusportaal, mis võimaldab halduskoormust ettevõttes jagada ning tuua ettevõttega suhtlemine iga töötaja joks lähemale

palk ja personal, digital icon

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused