Baltikumiülese palgalahenduse juurutamine Havi Logistics kontsernis

OIXIO Digital

Lähteülesanne: Juurutada Baltikumiüleselt Havi Logistics OÜ ettevõttes Oixio Digitali palga- ja personalilahendus. Projekti käigus viiakse kõik kolm esindust ühisele pilvepõhisele tarkvaralahendusele, mis toetavad iga riigi kohalikku seadusandlust.
Oixio Digitali palga- ja personalilahenduse funktsionaalsus katab kogu töötaja elutsükli.

Tulem: Palga- ja personalilahenduse juurutamise käigus:

  • Loodi kõigile kolmele esindusele ühine andmebaas – konsolideeriti ja korrastati andmed.
  • Uued aruandlusvõimalused muutsid kõigi kolme riigi andmed ühiselt kättesaadavaks, andmed on Fsamal kujul ja sama sisuga
  • Standardiseeriti protsessid, millest tulenevalt on protsessid efektiivsemad ja kõik ettevõtted üle Baltikumi räägivad ühist keelt