OIXIO e-riigi liides

OIXIO e-riigi liides on ühenduslüli majandustarkvara ning Eesti riigiasutuste vahel. Liides loob turvalise andmevahetuskanali x-teega nii, et selle kaudu on võimalik kasutada kõiki riiklikke teenuseid, mis on x-teel kättesaadavad. Liidese kasutamiseks peab klient kõigepealt liituma x-teega.

oixio e-riigi liides

OIXIO Digitali poolt pakutavas e-riigi liideses on kasutamiseks valmis järgmised teenused:  

Maksu- ja Tolliameti teenused:           

 • TÖR – töötamise registreerimise teenus, mille kaudu on võimalik edastada töötajate registreerimisi, muutmisi, peatamisi ning lõpetamisi.           
 • TSD – igakuise Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni teenus XML faili edastamiseks otse majandustarkvarast.           
 • KMD - igakuise Käibemaksudeklaratsiooni teenus XML faili edastamiseks otse majandustarkvarast (OIXIO Palk funktsionaalsusega ei kasutata).           

Tervisekassa teenused:           

 • Töövõimetuslehtede andmete pärimine Tervisekassast ning lehtedele tööandja andmete lisamine otse majandustarkvarast.
 • Töövõimetuslehtede andmetega majandustarkvara palgamoodulisse puudumise kirjete loomine, ka avatud staatuses töövõimetuslehtede andmetelt, nii käsitsi kui automaatselt.           

E-riigi liides koosneb kolmest komponendist:           

 • Majandustarkvarasse installeeritud konkreetsete teenuste lahendused, mis tegelevad vajaliku info kogumise, registreerimisvormide kuvamise ning muu osa eest, mis on kliendi lõppkasutajale nähtav ja kasutatav.           
 • Majandustarkvarasse installeeritud e-riigi liidese baasmoodul, mis vastutab x-teega ühendumise ning sõnumite edastamise eest.           
 • OIXIO Digitali poolt hallatav x-tee turvaserver, kus hoiustatakse kliendi x-tee sertifikaati ning alamsüsteemi infot.           

Statistikaameti aruanded:

 • OIXIO palgamoodulist mõne klikiga statistikaaruannete “Palk ja tööjõud”, “Töötasu struktuur” ja “Palgalõhe” koostamine.

Pensionikeskus:

 • OIXIO palgamoodulis kogumispensioni päringu käivitamine, nii ühe isiku kui kõikide ettevõtte töötajate lõikes.
 • Päringu käivitamine nii käsitsi kui pakk-tööna.
 • Päringu vastusena töötajatele vastavate liitumiste loomine vastavate kuupäevadega, mis tagavad korrektse kogumispensioni kinnipidamise palgaarvestuse käigus.

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused