Pangaliides

Pangaliides on ühenduslüli ettevõtte majandustarkvara ja Eesti pankade vahel.
Meie laiaulatuslikud tehnoloogiaalased teadmised võimaldavad meil teid abistada nii integratsioonirakenduste kujundamisel, seadistamisel kui ka haldamisel.

palk ja personal, digital icon

Suuremad ettevõtted algatavad päevas sadu ja tuhandeid makseid. Nende failina panka saatmisega kaasnevad turvariskid ja pangasüsteemi sisenemise ajakulu.

Pangaliidese abil saadetakse maksed panka otse majandustarkvarast. Kasutajal piisab töölehel maksele digiallkirja lisamisest, mille järel transpordib pangaliidese teenus info turvalist kanalit mööda panka. Kasutaja näeb infot makse staatuse ja panga tagasiside kohta otse samalt töölehelt

Ettevõtte sisekord võib maksete kinnitamiseks näha ette erinevaid reegleid, alates ühe inimese kinnitusest kuni mitmekordse kinnitusringini.

Kinnituste andmiseks tuleb tavaliselt logida panga infosüsteemi, mis tähendab täiendavat ajakulu erinevate süsteemide õppimisele ja kasutamisele.

Pangaliideses on kinnitamine viidud otse majandustarkvarasse.
Võimalik on ise määrata allkirjade arv, mille täitumine on maksete panka saatmise eelduseks. Kasutaja saab makse loomisel lisada sellele digiallkirja või määrata teise isiku, kelle kinnitust maksele oodatakse.

Makse kinnitajale saadetakse süsteemi kaudu meeldetuletus ning tal on võimalik näha endale allkirjastamiseks määratud maksete sisu. Kinnituse saab lisada kogu maksele korraga, olenemata selles sisalduvate maksekorralduste arvust

Vajadusel saab makse tagasi lükata, sisestades omapoolse põhjenduse. Kinnitaja tagasiside on nähtav ka makse algatajale.

 

Pangaliideses sisaldub kontoväljavõtete automaatne vastuvõtt pangast. Lisaks põhipankadest e-kanali kaudu laekuvatele kontoväljavõtetele, on võimalik kontoväljavõtteid importida failist. See lubab kasutada automaatset väljavõtte töötlemist ka pankades, kellega e-kanali leping puudub.

Soovi korral saab pangast reaalajas vastu võtta kontol toimunud tehingute teavitused. See on kasulik juhul, kui näiteks kauba väljastamise eelduseks on kliendi poolt arve tasumine.

Pangaliidese abil on võimalik ka reaalajas küsida konto saldot, et kontrollida vabade vahendite jääki.

Sõltuvalt pangatehingute arvust võib nende majandustarkvaras kajastamisele kuluda suur osa raamatupidajate tööajast.

Kontoväljavõttel võib igapäevaselt olla väga palju laekumisi erinevatelt klientidelt ja erinevate arvete eest, kusjuures arvet tasuv osapool ei pruugi olla sama osapool, kellele arve koostati.

Pangaliides sisaldab kontoväljavõtte vastavusseviimist, mis oskab töödelda kõiki kontoväljavõttel sisalduvaid tehingud ning luua nende alusel vajalikud raamatupidamiskanded nii, et kasutaja tööks jääb vaid kontroll ja kinnitus. Sealjuures on liideses sisalduvad töötlusreeglid kergesti muudetavad vastavalt ettevõtte vajadustele.

Väljavõtte töötlemisel saab kasutada kõiki tehingu kohta pangast edastatud andmeid nagu tehingu tüüp, viitenumber, makse selgitus, vastaspoole andmed jms. Näiteks laekumisele vastava arve saab üles leida tehingule märgitud viitenumbri alusel, otsides sama viitenumbrit kas maksmata arvetest või klientide andmetest. Juhul, kui viitenumbreid ei kasutata, saab arve leida ka makse selgituse abil, otsides selgituses sisalduvat arve numbrit klientide tasumata arvetest.

Teenustasu kirjete põhjal luuakse automaatselt kulukanded töölehtedele, kasutades eelseadistatud pearaamatukontosid ja dimensioone.

Samamoodi oskab pangaliides töödelda ka keerukamaid tehingud nagu valuutatehingud või kaardimaksete laekumised.

Pangaliidese kasutamine aitab tagada, et kõik kontoväljavõttel sisalduvad tehingud oleksid majandustarkvaras automaatselt kajastatud.

Väljavõtte töötlemisel seotakse vastavusse viidud kirjed omavahel, mis annab kasutajale võimaluse kiiresti näha, millistele kannetele pole vastavusi leitud ja mis vajavad üle kontrollimist.

Liidese abil saab teha makseid majandustarkvarast lahkumata ja näha nende staatust reaalajas. Kontoväljavõttel sisalduvad tehingud liiguvad tarkvarasse ning saavad ilma kasutaja käsitööta viidud automaatselt arvetega vastavusse. Liidestatud pangad on Swedbank, SEB, LHV ja Luminor.
Pangaliides on loodud Microsoft Dynamics 365 Finance ja selle vanemate versioonide
Dynamics AX 2012, AX 2009 ja AX 4.0 ning Dynamics NAV 2017 ja 2018 jaoks.

Miks pangaliides?

Pangaliides teeb maksete ja kontoväljavõtete vahetamise pangaga mugavamaks, kiiremaks ja turvalisemaks.
Kasutaja jaoks teeb lahenduse mugavaks omadus, et makseid saab digiallkirjastada otse majandustarkvaras ning samale maksele võib lisada allkirju mitme isiku poolt, kui need on pangas ülekande teostamiseks vajalikud. Maksed liiguvad majandustarkvara ja panga vahel ainult turvalist kanalit mööda ja kasutajal puudub vajadus maksefaile kõvakettale salvestada ning internetipanka eraldi sisse logida.

Kontoväljavõtete vastuvõtt, töötlemine ja laekumiste automaatne sidumine võimaldab suurema ettevõtte raamatupidajatel iganädalaselt kokku hoida mitmeid tunde tööaega.

Pangaliidese eelised

  • Maksete edastamine otse panka, digiallkirjade lisamine ja makse staatuse jälgimine.
  • Maksed pearaamatu töölehelt, et teha ülekandeid oma kontode vahel või kolmandatele osapooltele, kelle andmed sisestatakse otse töölehe kirjele.
  • Pangakonto saldode jälgimine: nii päeva lõpu saldod kui jooksvad vabad vahendid.
  • Kontoväljavõtete automaatne import.
  • Kontoväljavõtete täielik töötlemine ning raamatupidamiskannete loomine.
  • Laekumiste automaatne sidumine maksmata arvetega nii viitenumbri kui arve numbri alusel.
  • Kaardilaekumiste töötlus, sealhulgas teenustasude eristamine ja nende kulukanded.
  • Valuutatehingute automaatne töötlus.
  • Maksete tegemine töötajatele ja palgamaksete käsitlemine koondsummana

Võta ühendust ja küsi lisa

Hannes Rosenberg

Linkedin

Ärinõustamise ärijuht