ERP teenused

ERP juurutuse teenus hõlmab tarkvaraettevõtte poolt pakutavat tuge ja abi ettevõttele, kes soovib rakendada või värskendada ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) tarkvara oma äriprotsesside haldamiseks. See teenus hõlmab tavaliselt tarkvara kohandamist vastavalt kliendi vajadustele, koolitust kasutajatele ning tehnilist tuge ja nõustamist kogu juurutusprotsessi vältel, tagades sujuva rakendamise ja optimaalse kasutuselevõtu. ERP juurutuse teenus aitab ettevõtetel tõhustada oma äriprotsesse, parandada tööviljakust ja juhtimisotsuste kvaliteeti, tagades samal ajal süsteemi nõuetekohase toimimise ja kliendi rahulolu.

3_oixio_icon_lines_positive

ERP versioonivahetuse teenus hõlmab tarkvaraettevõtte poolt pakutavat abi ja tuge ettevõttele, kes soovib uuendada oma olemasolevat ERP-süsteemi uuele versioonile. See teenus hõlmab tavaliselt süsteemi versiooniuuenduse planeerimist, testimist ja rakendamist, sealhulgas kohanduste kohandamist ja andmebaasi migreerimist. ERP versioonivahetuse teenus aitab ettevõttel saada juurdepääsu uutele funktsioonidele ja täiustustele, parandada süsteemi jõudlust ning tagada, et süsteem vastaks pidevalt muutuvatele ärinõuetele ja standarditele.

Rollout. Ettevõtte juba olemasoleva ERP juurutamine uues lisandunud ettevõttes hõlmab olemasoleva ERP-süsteemi laiendamist ja rakendamist uues äriühingus või osakonnas. See protsess hõlmab tavaliselt süsteemi kohandamist vastavalt uue ettevõtte vajadustele, andmete ülekandmist ja integreerimist ning kohalike kasutajate koolitamist uue süsteemi kasutamiseks. Ettevõtte juba olemasoleva ERP juurutamine uues lisandunud ettevõttes võimaldab tagada ühtse andmeplatvormi, tõhustada protsesside integreeritust ja toetada uue ettevõtte kiiret kohanemist olemasoleva süsteemiga.

Baltikumi tugi. Tugi terves Baltikumis tähendab, et pakume rakendamise, koolituse ja toe teenuseid ettevõtetele Eestis, Lätis ja Leedus. See võimaldab klientidel saada kohalikku keele- ja kultuurispetsiifilist tuge ning tagab, et rakendamine ja kasutajatoe protsessid oleksid kohandatud vastavalt Balti regiooni eripäradele. Tarkvarajuurutuse ettevõtte laiaulatuslik kohalolek Baltikumis võimaldab klientidel saavutada paremat süsteemi kasutuselevõttu, kiiremat reageerimist probleemidele ning kohaliku tugevama toe kaudu suuremat rahulolu.

Hooldustugi. Juba juurutatud ERP lahenduse hooldustööd ja tugi hõlmavad regulaarset süsteemi jälgimist, värskenduste paigaldamist ja tõrgete lahendamist, tagamaks süsteemi sujuvat toimimist ja turvalisust. See teenus võimaldab klientidel saada kiiret reageerimist süsteemi küsimustele ja probleemidele ning vajadusel kohandada või täiustada süsteemi vastavalt ettevõtte arengule ja muutuvatele vajadustele. Juba juurutatud ERP lahenduse hooldustööd ja tugi aitavad ettevõtetel maksimeerida nende ERP investeeringu väärtust, tagades süsteemi pideva toe ja parema kasutajakogemuse.

ERP juurutuse teekond algab tavaliselt eeltööga, kus ettevõte hindab oma vajadusi, koostab ärianalüüsi ja määratleb eesmärgid. Seejärel järgneb süsteemi valimine vastavalt ettevõtte nõuetele ning sobiva ERP lahenduse leidmine, mis vastaks parimal viisil nende äriprotsessidele ja eesmärkidele. Esialgne ettevalmistusperiood hõlmab ka projektimeeskonna moodustamist ning juurutusplaani ja ajakava koostamist, et tagada sujuv ja edukas rakendamine.

Võta ühendust ja küsi lisa

Hannes Rosenberg

Linkedin

Ärinõustamise ärijuht