Opcenter APS (Advanced Planning and Scheduling) – Tootmise planeerimise tööriist

APS ehk Advanced Planning and Scheduling on tööriistade ja tehnikate kogum, mille eesmärk on suurendada tootmise planeerimise ja planeerimisprotsesside üldist tõhusust ja tulemuslikkust. See integreerib erinevad funktsioonid, nagu prognoosimine, tootmisvõimsuse planeerimine, materjalivajaduste planeerimine (MRP) ja piiratud tootmisvõimsuse planeerimine, ühtsesse ühtsesse süsteemi.

APS-tarkvara võimaldab organisatsioonidel optimeerida oma tootmis- ja tarneahela toiminguid, pakkudes reaalajas nähtavust, täiustatud analüütikat ja intelligentset otsustustuge. See võimaldab tootmise planeerijatel teha teadlikke otsuseid, mis põhinevad täpsetel andmetel ja prognoosimudelitel, mille tulemuseks on parem ressursside jaotamine, lühendatud tarneaeg ja suurem kasumlikkus.

3_oixio_icon_lines_positive

Lahenduse kohta

• SIMATIC IT Opcenter on maailma juhtiv tootmise planeerimise tarkvara, mida kasutatakse väikestes, keskmistes ja suurtes ettevõtetes. See tõhustab tootmisprotsesside sünkroonimist ning loob laialdased seire- ja kontrollivõimalused. Lahendus kasutab realiseeritavate tootmisgraafikute analüüsimiseks ja loomiseks kõige uuenduslikumaid matemaatilisi arvutusi, võttes arvesse mitmesuguseid piiranguid ja kehtivaid reegleid.

• SIMATIC IT Opcenteri saab integreerida erinevate ärijuhtimissüsteemide (ERP) ja tootmiskontrolli süsteemidega (MES) ning andmekogumise, prognoosimise, nõudluse kavandamise ja seadmete üldise tõhususe (OEE) rakendustega.

• See lahendus sobib kõige paremini tootjatele, kelle seadmete, tootmisliinide ja ressursside jaoks on vaja koostada graafikuid. Ent seda saab kasutada ka teenuste ja logistika valdkonnas.

Tänapäeva probleemid tootmise planeerimises:

• Kasutatakse märkmeid, Exceli tabeleid. Kogu vajalik info on planeerija peas ja märkmetes.

• Puudub tsentraalne planeerimine just suure pildi vaates. Vajadus kohanduda erinevate osakondadega.

• Liiga vähe teavet tegeliku jõudluse kohta. Interaktiivsusest ja automaatplaneerimisest jääb puudu. Vajadus optimeerida graafikuid, et vähendada tootmiskulusid.

• Lühike planeerimisperspektiiv. Muutuste mõju (seadmete rikked, uued prioriteedid) ei ole pikas plaanis teada.

• Eesmärk valmistada toodang ettenähtud ajal. Surve planeerijatele ja lakkamatu küsimus „Millal saame selle valmis teha?“.

Kuidas Opcenter aitab?

• Tegeliku jõudluse modelleerimine (seadmed/operaatorid/tööriistad) – operatsioonid planeeritakse kättesaadavate ressursside ja tooraine põhjal.

• Tootmisplaani automaatkoostamine planeerimisreeglite järgi.

• Interaktiivne planeerimiskeskkond, kus planeerija saab tellimuste järjekorda muuta. Võimalus analüüsida enne lõplikku kinnitust erinevaid plaane.

• Tellimuste tarnekuupäevade modelleerimine. Teavet tellimuste võimaliku hilinemise kohta saab varakult.

• Pikem planeerimishorisont. Võimalus analüüsida muudatuse mõju pikemalt ette (rikked, seadmete hooldamine jmt). Ressursside täpsem kasutusanalüüs.

Kasu ettevõttele

Sujuvam planeerimine

– Exceli tabelite täitmisele kulub vähem aega ning tootmisplaani analüüsiks ja optimeerimiseks jääb rohkem aega.

– Keskse planeerimise korral kasutatakse planeerimisressursse tõhusamalt ja nende koormus väheneb.

Suurem tootlikkus

– Tõhusam ressursikasutus – ühesuguste toimingute rühmitamisega väheneb seadmete seadistamisele või

puhastamisele kuluv aeg.

– Reaalse jõudluse planeerimise korral on lihtsam näha ette vajadust lisaressursside või alltöövõtjate järele.

Parem klienditeenindus

– Tellimuse tõenäolise täitmiskuupäeva saab kiiresti teada ja üsna varakult on võimalik näha, kuidas mitmesugused tootmisplaani muutused täitmistähtaega mõjutavad.

– Täiendavad logistikakulud kahanevad, välditakse lepingurikkumisi ja ühtlasi trahve (kui neid kohaldatakse).

Varude tõhusam juhtimine, tootmisaja lühendamine

– Pikem planeerimisperiood ja tootmisoperatsioonide seosed vajaliku toorainega võimaldavad paremini tarnet kavandada.

– Operatsioonide ja tellimuste plaanimisel säilitatakse nende omavaheline side, mis aitab vähendada operatsioonide vahelist aega.

Kellele Opcenter APS kõige paremini sobib?

  • Palju erinevaid tooteid
  • Mitmetasemeline tootmine
  • Juurutatud pea kõikidestootmissektorites
  • Keeruline ja paljude piirangutega tootmisprotsess
  • Kui Excelist enam ei piisa
  • Tootmises kulub arvestatav aeg tootevahetustele
  • Tarnetäpsus väiksemkui 95%
  • Investeeringu tasuvusalla ühe aasta

Opcenteriga kaasnevad peamised võidud:

• Selgem ülevaade toote valmimisajast ja tootmise ressursikasutusest

• Teadlikumad tootmisotsused ja muudatuse mõju hindamine

KPI:

• Tarnetäpsuse paranemine

• Produktiivsuse ehk utilisatsiooni kasv

• Vähenenud pool- ja lõpptoodangu laovarud

• Vähenenud materjalide varud

• Lühenenud tootmise reaalne läbivooluaeg

Viis olulist fakti Opcenteri kohta

Maailma liider

Opcenter on planeerimise ja tootmisgraafikute koostamise lahenduste valdkonnas maailmas juhtpositsioonil. opcenterit kasutab üle 4000 ettevõtte (peaaegu kõikides tootmissektorites).

Pikaajaline kogemus

Opcenterit kasutatakse 1993. aastast 69 riigis. Seda on juurutatud üle 10 000 korra. Opcenterit on tõlgitud rohkem kui 30 keelde.

Kiire investeeringutasuvus

Opcenterit iseloomustab kiire investeeringutasuvus (mõnel juhul mõõdetakse seda ajavahemikku nädalates) ja kiire juurutus tagab väikesed teeninduskulud.

Kuldne partner

Opcenter on Microsofti rahvusvaheline partner, kelle uuenduslik tehnoloogia töötab Microsoft Windows XP, Vista, 7 ja 10 operatsioonikeskkonnas. Andmed on hoiul SQLi andmebaasis.

Lisavõimalused

Opcenteri standardfunktsioonid loovad ERPi kasutajale interaktiivse ja detailse graafikute koostamise tööriista ning nutika järjestuse seadmise mootori (nt võimaldab vähendada muudatuste hulka graafikute koostamisel).

Opcenter APSi pakub OIXIO Digital koostöös OIXIO UABga.

Võta ühendust ja küsi lisa

Hannes Rosenberg

Linkedin

Ärinõustamise ärijuht