Microsoft Dynamics 365 Copilot

Uus Microsoft Dynamics 365 Copilot pakub interaktiivset tehisintellektil põhinevat abi erinevates ärifunktsioonides. Hiljutise ärisuundumuste uuringu kohaselt loodab peaaegu 9 töötajat kümnest kasutada tehisintellekti, et vähendada oma töökohal korduvaid ülesandeid. Dynamics 365 Copiloti abil annavad organisatsioonid oma töötajatele AI tööriistad, mis on loodud müügi, teeninduse, turunduse, operatsioonide ja tarneahela rollide jaoks. Tehisintellekt võimaldab kõigil panustada rohkem aega oma töö efektiivsematele tegevustele ja vähem aega igapäevastele ülesannetele.

ökosüsteem COPILOT

Kliendisuhete halduse (CRM) ja ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemid on pikka aega olnud missioonikriitilisteks klientide ja ettevõtete andmeallikateks; kuid need nõuavad sageli koormavaid ülesandeid, nagu käsitsi andmete sisestamine, sisu loomine ja märkmete tegemine. Dynamics 365 Copilot kasutab ära generatiivse AI hiljutisi edusamme, et automatiseerida need tüütud ülesanded ja võimaldada tööjõul loovat lähenemist. Dynamics 365 Copilot paneb CRM-i ja ERP-i ärikasutajate jaoks tööle, et kiirendada nende innovatsioonitempot ja parandada äritulemusi.

Microsoft Dynamics 365 Finance Copilot

Dynamics 365 Finance Copilot optimeerib finantstoimingud kõigi kasutajate jaoks. Kasutajad saavad rakendusega efektiivsust veelgi tõsta ja protsesse sujuvamaks muuta. Uus lähenemine võimaldab stsenaariume, kus Copilot aitab kasutajatel leida konkreetseid fakte, näha kokkuvõtlikke andmeid või koostada e-kirjasid. Nende funktsioonide kasutamine säästab aega informatsiooni otsimisel ja muudab kasutajate töö produktiivsemaks, näiteks genereerides nende nimel e-kirjade jaoks tekste.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management (SCM) Copilot

Microsofti tarneahela keskuses asuv Copilot, millele Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management kliendid saavad juurdepääsu, toob ennetavalt esile välised probleemid, nagu nt ilm, rahandus ja geograafia, mis võivad mõjutada peamisi tarneahela protsesse. Ennustavad ülevaated mõjutavad tellimusi seoses materjalide, laoseisu, vedaja, jaotusvõrgu jm osas. Tarneahela planeerijad saavad seejärel automaatselt koostada Dynamics 365 Copiloti loodud meili, et hoiatada mõjutatud partnereid ja leevendada võimalikke häireid juba enne nende tekkimist.

Iga päev saavad ettevõtted palju ostutellimusi (mis sageli sisaldavad muudatusi), mida ostuagendid peavad käsitsi haldama ja vastu võtma. Selle ajamahuka tegevuse tulemusena võivad agendid olla ülekoormatud, ega suuda muudatuste mõju täielikult mõista ega tuvastada, mis võib viia ebaoptimaalsete otsusteni ja muudatuste järelmõju ei pruugi õnnestuda ära hoida. Dynamics 365 Supply Chain Management Copilot hankele kasutab tehisintellekti, et aidata neid probleeme ennetada, muutes ostutellimuste muudatuste ülevaatamise ja haldamise lihtsamaks. Copilot hankele teeb kokkuvõtte ostutellimuse muudatustest. See aitab ostuagentidel teha paremaid otsuseid, võttes kokku muudatuste järelmõju, näiteks tuvastades, millised kavandatud järgnevad müügi-, tootmis- või hooldustööde tellimused ei saa muutunud tarnekuupäevade tõttu plaanipäraselt alata.

Microsoft Dynamics 365 Commerce Copilot

Commerce Copilot valdkonnas on võetud kasutusele tehisintellektil põhinevad võimalused, et parandada klientide kogemusi ja tõhustada toiminguid. Nende võimaluste ärakasutamiseks saavad jaemüüjad vestelda loomulikus keeles Dynamics 365 Commerce Copilotiga, et täita ülesandeid kiiremini ja tõhusamalt, paremaks suhtluseks ostjatega. Suurte tootekataloogidega kauplejad soovivad tõhusat viisi toodete mitmekesistamiseks. Copiloti abil saavad kaupmehed luua sisu kiiresti, tagades samas, et tehisintellekti loodud sisuturundus on vastavuses sihtrühma ja brändiga.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations Copilot

Project Operations Copiloti abil, kasutades generatiivse AI võimsust, saab luua projektiplaane, olekuaruandeid ning hinnata projekti riske ja nende maandamise võimalusi, abistamaks projektijuhte Dynamics 365 Project Operations põhitegevuste juures. Project Operations Copiloti võimalused toetavad konsultante ja projektijuhte, et muuta äriprotsesside voogu sujuvamaks projekti erinevates etappides ja aidata teenust osutavatel organisatsioonidel oma tegevust muuta tõhusamaks.

Kokkuvõte

Ärirakenduste järgmist ajastut muudab generatiivne AI. Kasutajad ootavad üha enam, et nende CRM-i ja ERP-rakendused hõlmavad tehisintellektil põhinevaid teadmisi. Dynamics 365 Copilot toob kõige uuemad tehisintellekti läbimurded igasse ärivaldkonda, parandades kliendi ja töötajate kogemust ning efektiivset toimimist. Microsoft Dynamics 365 Copilot värskeimate edusammude klientideni toomisel on lähenemises ülioluline pühendumus vastutustundlikule tehisintellektile – mis on raamistik tehisintellekti tehnoloogiate ohutuks kasutuselevõtuks.

Hannes Rosenberg

Linkedin

Müügi- ja turundusdirektor