Naujausia verslo valdymo sistemos lokalizacija jau Lietuvoje

Dovydas Zinkevičius

OIXIO, UAB vadovas

atnaujinta 2023.10.27

Lokalizacija yra gan specifinė tema apie kurią detaliai žino tik tam tikras kiekis žmonių, kurie gilinasi ir seka naujienas šia tema. Daugelis šį klausimą mato supaprastinai – ar galima naudoti verslo valdymo sistemą konkrečioje šalyje ar ji tam pritaikyta? Ilgainiui vis daugiau naudojantis SaaS modeliu, kai verslo valdymo sistema yra pateikiama kaip paslauga, tampa aktualu žinoti ne vien, kas yra lokalizacija bet ir kokios jos sudėtinės dalys.

Kas yra lokalizacija?

Lokalizacija – verslo valdymo sistemos (toliau VVS) pritaikymas prie konkrečios šalies teisinių ir kalbos reikalavimų. Daugelis VVS gamintojų vienaip ar kitaip skelbia, kad organizacijos vykdydamos veiklą tam tikroje šalyje, privalo prisitaikyti ir atitikti tos šalies įstatymus, teisės aktus, reglamentus ir kitus dokumentus, kurių nesilaikymas ar neturėjimas gali sudaryti rimtų problemų organizacijos darbui ir tolesniam jos gyvavimui. Kas kitais žodžiais reiškia, kad reiktų įsigyti tik lokalizuotą verslo valdymo sistemą, kuri iškart galėtų padėti organizacijoms prisitaikyti prie konkrečių šalies ar netgi regionui būdingų reikalavimų. Tai yra bendriniai teiginiai, kuriuos rasite pagrindinių VVS gamintojų marketingo brošiūrose, tačiau realybė tokia, kad lokalizacija tai krūva funkcionalumų – tai ne vien sistemos vertimas į vietinę kalbą. Kitais žodžiais turint tik sistemos vertimą į vietinę kalbą yra mažų mažiausiai klaidinga sakyti, kad sistema lokalizuota. Sistema laikoma turinti lokalizaciją, kai:

 • yra išspręstas mokesčių inspekcijai reikalingų ataskaitų klausimas (tų ataskaitų, kurias reikia pateikti visoms bendrovėms);
 • yra sistemos vertimas į vietinę kalbą;
 • yra sprendimų, kurie palengvina jūsų verslo vykdymą konkrečioje šalyje.

Microsoft, skirtingai nuo kitų didžiųjų VVS gamintojų, savo portfelyje turi kelis VVS variantus: decentralizuoto tipo Microsoft D365 Business Central (buvęs NAV / Navision, toliau D365 BC) ir skatinančio centralizuotis – Microsoft D365 for Finance & Operations (buvęs AX / Axapta, toliau D365 FO). Turimas VVS variantas lemia tai, kad skiriasi lokalizacijos vystymo strategijos pvz., D365 FO platformos atveju lokalizacija rūpinasi daugiau pats gamintojas (ši VVS skirta didelėms įmonėms ir jų grupėms), kai tuo tarpu D365 BC (pasak gamintojo skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms) atveju lokalizaciją daugiau vysto Microsoft partneriai.

Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalizacija susiveda į tokius variantus:
– Ar tai lokalizacija D365 BC on-prem variantui:
– Ar tai lokalizacija D365 BC cloud variantui (kurios naujausias pavadinimas yra Microsoft Dynamics 365 Business Central online).

OIXIO lokalizaciją D365 BC on-prem versijai (kuri prasideda nuo 14 versijos) pateikė rinkai per keletą mėnesių nuo D365 BC 14 versijos išleidimo. O D365 BC Cloud lokalizacijos išleidimas labiau priklausė nuo Microsoft ir jo resursų, skiriamų lokalizacijos sprendimų peržiūrai, sertifikavimui, pasiruošimo su techniniais darbais greičių. Detalesnes išvadas galima pasidaryti žiūrint į žemiau pateiktą lentelę, kuri parodo, kad:

 • reali galimybė gauti D365 BC kaip SaaS (angl. Software as a Service) lokalizuotą Lietuvai atsirado su 17 versija;
 • D365 BC turėjo SaaS 14 versijai, 15 versijai, 16 versijai, tačiau nebuvo lokalizacijos Lietuvai;
 • D365 BC on-prem licencijai buvo galimybė gauti lokalizaciją Lietuvai.

*SaaS buvo prieinamas, tačiau nebuvo lokalizacijos.
**SaaS buvo prieinamas, tačiau nebuvo lokalizacijos Lietuvai.
***Šios versijos dar nėra prieinamos.

Tam kam įdomi istorinė dalis, tai Lietuvos vardą Microsoft paminėjo 2020 metų rugsėjo mėnesį pasirodžiusiame Microsoft pranešime apie D365 BC 17 versiją kartu su Airija ir Brazilija.

Vykdantiems ar planuojantiems veiklą keliose šalyse yra aktualus šis žemėlapis, kuriame tamsiai mėlyna spalva pažymėtos šalys, kur lokalizacija jau yra pateikta, kai tuo tarpu kitomis spalvomis pažymėtos šalys, kur lokalizacijos bus pateiktos artimiausiu metu.

Akivaizdu, kad Lietuva nebuvo paminėta kartu su pirmosiomis versijomis, tačiau svarbiausia, kad Lietuvos lokalizacija yra viena turtingiausių apimančių daug pritaikymų, kas palengvina veiklos vykdymą bendrovėje.

Kas ankščiau rūpinosi lokalizacija ir kas tai darys ateityje?

Lokalizacijos kūrimo istorijoje buvo įvairių atvejų. Dažniausiai Microsoft pats rūpindavosi lokalizacijos kūrimu, tačiau vėliau nusprendė, kad neberuoš ir nebesirūpins kitų šalių naujos NAV versijos lokalizavimu. Paskutinė versija, kurios lokalizavimu rūpinosi Microsoft buvo NAV 2009 R2, o su NAV 2013 R1 versijos atėjimu į rinką, jos lokalizavimo kūrimas buvo patikėtas vietiniams Microsoft partneriams. Lietuvoje lokalizacija sutiko kartu sukurti keturi partneriai, tačiau tai ne iki galo išsprendė problemą, kadangi vienas licencijos klausimas liko neatsakytas – kuriam partneriui priklausys lokalizacija? Būtent dėl šios priežasties rinkoje atsirado net keturi lokalizacijos sprendimai vienai NAV versijai. Naujoms versijoms partneriai nebesivienijo, kiekvienas pradėjo rūpintis savo turimais sprendimais, jų vystymu ir palaikymu. Tokią situaciją turėjome iki pat NAV 2018 versijos paleidimo. 2019 metais pasirodžius naujausiai NAV versijai nauju pavadinimu Microsoft Dynamics 365 Business Central jos lokalizavimu Lietuvoje vėl kartu rūpintis pradėjo trys vietiniai partneriai.

Su naujausia D365 BC versija kartu atėjo ir nauja programavimo ir pakeitimų diegimo technologija, vadinama plėtiniais (angl. extensions arba apps) ir ilgainiui C/AL programavimo kalba po truputį guls į užmarštį.

Kokia lokalizacijos apimtis ir ką ji duos klientams?

D365 Business Central lokalizacija išsiskiria tuo, kad yra realizuota kaip plėtiniai ir susideda iš dviejų pagrindinių paketų – bazinio (angl. BASIC) ir išplėstinio (angl. EXTENDED). Visas D365BC lokalizacijos programėlių sąrašas (kurių yra 15+, neskaitant partnerių papildomai pasiūlytų programėlių) su aprašymais yra pateikta lokalizacijos puslapyje ir Microsoft AppSource platformoje.

D365 BC versijos lokalizacija turi vieningą kainodarą:

 • On-prem: už fiksuotą kainą galite įsigyti konkretų sprendimą arba sprendimų paketą:
  • BASIC sudaro 7 programos – 3 500 € + BREP;
  • BASIC + EXTENDED – 7 000 € + BREP.
 • Cloud (online) galite įsigyti atskiras programas arba minėtus paketus. Yra galimybė rinktis vieną iš dviejų variantų:
  • User – patogu, kai D365 Business Central naudojasi tik keli vartotojai; 
  • Tenant – patogu, kai D365 Business Central naudojasi daugiau vartotojų (licencija perkama pagal valdomą įmonės paskyrą).

Lokalizacija nebuvo ir nėra esminis konkurencinis pranašumas. Galiausiai vartotojams atsiranda lengvesnės galimybės keisti aptarnaujantį partnerį. Kai kurie partneriai mėgdavo atlikti modifikacijas lokalizacijos rėžiuose, o ne viešuose (taip reikalauja Microsoft politika), kas labai apsunkindavo partnerio keitimą, nes prie tokių modifikacijų nebuvo galima prieiti naujam partneriui.

Kokių dalykų neverta tikėtis būsiant lokalizacijoje ir kodėl?

Yra tam tikrų funkcionalumų, kurių pagrindiniai VVS gamintojai (SAP, Oracle, Infor, Microsoft), jau nekalbant apie mažesnius, net nenori įtraukti į lokalizaciją. Tai yra tokie sprendimai, kurie yra specifiniai tam tikrai šaliai, tam tikram ekonomikos sektoriui arba tik tam tikrai klientų grupei, o ne visai rinkai. Tokie sprendimai, kurie reikalauja specifinių tam tikros siauros srities žinių, paprastai gamintojams yra neįdomūs, kadangi reikalauja daug resursų tiek juos sukurti, tiek paskui tokius funkcionalumus palaikyti (pvz., darbo užmokestis, pakuotės sprendimas ir kt.).

Mūsų akimis vienas tokių rinkoje reikalingiausių yra darbo užmokesčio funkcionalumas. Kodėl jo nenorima įtraukti į lokalizacijos apimtį? Jei žiūrėti iš verslo pusės, atrodo logiška tikėtis, jog norint vykdyti veiklą kokioje nors šalyje yra reikalinga atitikti ir teisės aktų reikalavimus susijusius su darbo užmokesčio paskaičiavimu. Problema ta, kad darbo santykių reguliavimas labai dažnai keičiasi, o tai reiškia, kad palaikyti funkcionalumą pagal tam tikros šalies besikeičiančius teisės aktų reikalavimus yra didelis galvos skausmas – labai daug laiko ir investicijų reikalaujantis darbas, kuris negarantuoja, kad reikiamą funkcionalumą bus spėta išvystyti laiku (yra buvęs ne vienas atvejis, kai Darbo kodekso pakeitimai įsigalioja nuo kito mėnesio, ne išimtis ir Lietuva). Taigi, yra didžiulė rizika, kurios patys gamintojai nenori prisiimti. Šios rizikos kartais nenori prisiimti net ir vietiniai partneriai, nebent jie turi pakankamai didelius resursus, kad galėtų dalį jų skirti konkrečiai šiai krypčiai. Tokią riziką galima prisiimti tik turint dedikuotą komandą, kuri nuolat gilinasi į teisės aktų reikalavimus bei pakeitimus ir siekiant patenkinti savo klientų poreikius. O tam ir klientų turi būti nemažai.

Kokia ateitis laukia Microsoft Dynamics 365 Business Central on-prem versijos?

Microsoft buvo išleidęs ne vieną pranešimą, kad on-prem bus naikinama ir visa ateitis yra vien tik Cloud. Tai turėtų būti vertinama tiek iš buvusių panašaus pobūdžio pareiškimų, tiek iš faktinių aplinkybių. Ne kartą istorijoje buvo atvejų, kai Microsoft paviešinęs ne vieną garsų pareiškimą, po kurio laiko persigalvojo ir jį anuliavo, kas dažnai pastatydavo partnerius į nepatogią situaciją prieš savo klientus. Geras to pavyzdys VVS kūrėjo žinutė apie nuolaidų, susijusių su pramigravimu į Cloud variantą taikymu bei pateikiama emocija kad neva tai the one and only. Ką mes matėme ir matome kaip partneriai tai, kad:

 • gamintojas yra linkęs pratęsti akcijų-programų terminus;
 • gamintojas yra linkęs kartoti akcijas (pvz. buvo „Bridge-to-Cloud“ programa, tai šios programos nauja versija – „Bridge-to-Cloud2“ paleista 2023 metais;
 • tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad su kiekviena nauja akcija/programa mažėja teikiamų benefit‘ų (paskatanimų) skaičius (kaip beje ir pačių benefit‘ų apimtis);
 • kad galiausiai svarbu suspėti pasinaudoti viena arba kita akcija/programa ir pramigruoti į cloud‘ą.

Kalbant apie On-prem versiją svarbu atkreipti dėmesį, kad Cloud versija vis dar negali būti vartojamą daugelyje vietų, dėl kylančių iššūkių su interneto ryšiu, ar mažo lokalizacijos funkcionalumo. Vis dėlto, Microsoft skiria daug dėmesio ir pastangų siekdami rinktis klientams Cloud versiją.

Vienas iš žingsnių yra tai, kad nuo 2025 m. balandžio 1 d. nebebus galima įsigyti naujų On-prem licencijų. Tai reiškia, kad galėsite toliau plečiant savo esamas On-prem licencijas (papildant jas naujais vartotojais ar moduliais), bet naujoms On-prem licencijoms (jei jų neturėjote prieš nurodytą datą) nebebus galimybės įsigyti bent jau minimalia apimtimi. Ši taisyklė gali turėti įtakos ir kitiems rinkos dalyviams ateityje, o tai, ar bus padarytos išimtys iš šios taisyklės, pamatysime artimiausiu metu.

Norime pabrėžti, kad mes pasirūpinsime, jog jūs gautumėte visa svarbią informaciją apie šiuos pokyčius.

Raskite mūsų sprendimą Microsoft AppSource

Sprendimas leidžia spausdinti būtiniausias ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos reikalavimus.

Get it on MS_AppSource badge

Dovydas Zinkevičius

LinkedIn

OIXIO, UAB vadovas

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus