Specializuoto IFRS 16 sprendimo nauda

Aušra Urbonienė

FinSolutions komandos vyr. konsultantė

Nuo 2019 metų sausio 1 d. įsigaliojo IFRS 16, lietuviškai dar vadinamas TFAS 16, standartas, pagal kurį nuomininkai privalo apskaityti sutartinius nuomos įsipareigojimus kaip ilgalaikius įsipareigojimus, kai nuomos terminas yra ilgesnis negu 12 mėnesių bei nuomos kaina per periodą viršija nustatytą ribą.

Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojami kaip grynoji esamoji vertė būsimųjų pinigų srautų, diskontuojant juos pagal sutartinę diskonto normą. Sutartinė nuomos kaina yra paskaidoma į dvi dedamąsias – vertės dengimą, kuris nuosekliai mažina registruotus ilgalaikius įsipareigojimus bei palūkanas, kurios yra apskaitomos į sąnaudas. Visus šiuos skaičiavimus galima atlikti excel programoje, tačiau įmonės turinčios daug nuomos sutarčių pačios labai gerai supranta, kad tokių skaičiavimų excel programoje ir apskaitos kiekvienos sutarties lygyje „nepaveš“. Tam reikia lankstaus ir specifiškai IFRS 16 standarto reikalavimus atitinkančio sprendimo.

Tačiau ar tikrai specializuotas IFRS 16 sprendimas aktualus ir naudotinas tik didelėse įmonėse? Panagrinėkime specialiai IFRS 16 standartui sukurto sprendimo pranašumus, kurie tikėtina aktualūs visiems apskaitantiems ilgalaikius nuomos įsipareigojimus.

Tikslumas

Įmonėms turinčioms vos kelias nuomos sutartis, excel galbūt pakanka, tačiau turint daugiau nuomos sutarčių atsiranda operacinė rizika, kai vienoje vietoje „nušokus“ formulei galima nepastebėti klaidos, kuri nusidrieks per visus skaičiavimus, dėl ko gali atsirasti netikslumų, neatitikimų apskaitoje.

Pakeitimų valdymas

Kalbant apie IFRS 16 standartą ir jo atitikimą, dažniausiai galvojama apie pradinį sutarties apskaitos etapą, t.y. kai pasirašoma nauja sutartis ir kiekvieną mėnesį daromi eiliniai mokėjimai pagal ją. Tačiau praktikoje atsiranda papildomų žingsnių: pasikeičia sutarties sąlygos (ypač aktualu patalpų nuomai, kai kaina gali keistis kiekvienais metais priklausomai nuo VKI), sutartis gali būti pratęsta arba nutraukta. Visi šie papildomi žingsniai, neturint specializuoto sprendimo apsunkina apskaitą, nes tai reikalauja papildomų formulių ar plėtinių. IFRS 16 sprendime apie tokius niuansus pagalvota, kad įmonei nereiktų tuo rūpintis.

Periodinis duomenų perkėlimas

Turint IFRS 16 sprendimą jis bus suintegruotas su svarbiausiais apskaitos sistemos moduliais – Didžiąja knyga bei Ilgalaikio turto moduliu, o tai reiškia, kad bus išvengta rankinio techninio darbo – periodinio duomenų perkėlimo iš excel į apskaitos sistemą, nes visi duomenis automatiškai ir realiu laiku persikels iš sprendimo į pagrindinę sistemą. Tai leis sutaupyti darbuotojų laiko, o gal net etato dalį bei eliminuos mano jau prieš tai minėtą operacinę riziką.

Ataskaitų teikimas

Įmonėms, ypač toms kurios turi daug nuomos sutarčių, labai aktualu užtikrinti ataskaitų, analitikos poreikį. Auditas gali paprašyti pateikti retrospektyvinę detalią informaciją sutarties ir sutarčių grupių lygyje, ką iš excel gali būti keblu padaryti, priešingai nei iš tam pritaikyto sprendimo.

Istorinės sutartys

IFRS 16 sprendimas geba susitvarkyti ne tik su naujomis sutartimis, bet turi kelias opcijas ir patį techninį įrankį padedantį sumigruoti istorines sutartis (pilna restrospektyva ar daline). Vėl gi naudojant excel šioje vietoje reiktų papildomų formulių kūrimo.

Sprendimo know-how

Diegiant IFRS 16 sprendimą, įsigyjamas ne tik įrankis, bet gaunama ir partnerio, kuris jį sukūrė, know-how. Jei patys esate vartę IFRS 16 standartą, turėjote pastebėti, kad jame yra gan bendro pobūdžio informacija/reikalavimai, detalių ten nedaug. Tad vesdami apskaitą kad ir excel, pirmiausia turėtumėte gerai susipažinti su IFRS 16 detalėmis – kaip jame kas apskaičiuojama, turbūt net neišvengtumėte konsultacijų su auditu ir panašiai. Iš kitos pusės, įsigydami specializuotą sprendimą gaunate pilną paketą – sprendimą sistemoje ir partnerio know-how.

Visgi kalbant apie IFRS 16 sprendimo pranašumus, nereikia pamiršti, kad jie sukurti įmonėms ne kaip papildomas funkcionalumas prie pagrindinės sistemos, o kaip būtinybė operatyviam ir tiksliam IFRS 16 standarto atitikimui, kuris yra privalomas. Ir kuo didesnė ir labiau reguliuojama įmonė, tuo didesnis poreikis, kad skaičiavimai būtų tikslūs, atsekami, nesunkiai raportuojami.

Raskite mūsų sprendimą Microsoft AppSource

Sprendimas padeda nuomininkams palaikyti ir užtikrinti nuomos sutarčių apskaitą pagal TFAS 16 (angl. IFRS 16).

Get it on MS_AppSource badge

Aušra Urbonienė

LinkedIn

FinSolutions komandos vyr. konsultantė

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus