IFRS 16 iššūkiai verslui

Aušra Urbonienė

FinSolutions komandos vyr. konsultantė

Nuo 2019 metų sausio 1 d. įsigaliojęs TFAS 16 (angl. IFRS 16) palietė visas bendroves turinčias ilgalaikių sutartinių nuomos įsipareigojimų bei vykdančias apskaitą pagal IFRS.

Apskaitos vykdymas pagal IFRS gali bendrovėms sukurti papildomus iššūkius verslo procesams. Visų pirma, augant apskaitos reguliavimui, bendrovės yra priverstos rūpintis verslo valdymo sistemų suderinamumu su atskaitomybės standartais, tame tarpe su IFRS 16. Antra, verslo valdymo sistemų priderinimo prie IFRS 16 laikas yra ribotas. Trečia, veiklos efektyvumas – esminis klausimas – kaip įgyvendinti naujus reikalavimus su tuo pačiu personalo kiekiu ir toje pačioje verslo valdymo sistemoje (nenaudojant papildomų šaltinių – skaičiavimų Excel programose ir pan.).

Pagal IFRS 16, nuomininkai privalo apskaityti sutartinius nuomos įsipareigojimus kaip ilgalaikius įsipareigojimus, kai nuomos terminas yra ilgesnis negu dvylika mėnesių bei nuomos kaina per periodą viršija nustatytą ribą. Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojami ir registruojami kaip grynoji esamoji vertė būsimųjų pinigų srautų, diskontuojant juos pagal sutartinę diskonto normą.

Bendrovės taip pat privalo apskaityti teisę naudotis turtu arba tiesiog turtą (angl. Right Of Use Asset), kuri taip pat yra apskaičiuojama kaip būsimųjų mokėjimų grynoji dabartinė vertė ir yra nudėvima per sutarties periodą.

Efektyvus būdas bendrovėms susitvarkyti su aukščiau išvardintais verslo procesų iššūkiais yra jų turimos verslo valdymo sistemos papildymas specialiai IFRS 16 standartui sukurtu sprendimu. Ypač naudinga turėti tokį sprendimą, kuris apimtų IFRS 16 sutarčių apskaitos valdymą, pradedant nuo sutarties pasirašymo, ilgalaikių įsipareigojimų, teisės naudotis turtu apskaičiavimo iki jos užbaigimo, pasibaigus nuomos terminui ar sutarčiai nutrūkus anksčiau laiko.

Verslo gaunama nauda

IFRS 16 įgyvendinimas užtikrina bendrovės skaidresnį finansinės informacijos atvaizdavimą akcininkams bei potencialiems investuotojams. Taip pat, įsidiegus specializuotą sprendimą užtikrinamos techninės priemonės šio standarto įgyvendinimui.

Raskite mūsų sprendimą Microsoft AppSource

Sprendimas padeda nuomininkams palaikyti ir užtikrinti nuomos sutarčių apskaitą pagal TFAS 16 (angl. IFRS 16).

Get it on MS_AppSource badge

Aušra Urbonienė

LinkedIn

FinSolutions komandos vyr. konsultantė

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus