OIXIO IFRS 16

Specializuotas sprendimas skirtas sutarčių apskaitai pagal IFRS 16.

Augant teisiniam reguliavimui, bendrovės yra priverstos rūpintis savo verslo valdymo sistemų suderinamumu su atskaitomybės standartais, į kuriuos įeina ir 2019 metų pradžioje įsigaliojęs nuomos apskaitos standartas – IFRS 16 (liet. TFAS 16). Vienas iš pagrindinių iššūkių su kuriuo susiduria bendrovės – kaip įgyvendinti naujus reikalavimus su tuo pačiu personalo kiekiu ir toje pačioje sistemoje?

thought-catalog-UK78i6vK3sc-unsplash

OIXIO IFRS 16 galimybės

OIXIO IFRS 16 sistema yra įgyvendinta naudojant 3 standartines Microsoft modulių funkcijas: Finansų valdymas – Didžioji knyga, ilgalaikis turtas bei pirkimai ir mokėtinos sumos.

Išvardintų modulių funkcijos yra papildytos IFRS 16 reikalavimų išpildymui reikalingais specifiniais sprendimais.

– Nuomos grafike periodinė įmoka yra paskaidyta į vertės dengimą ir palūkanų sąnaudas;

– Sprendimas palaiko skirtingus mokėjimų periodiškumus: grafikas gali būti mėnesinis, ketvirtinis, pusmetinis arba metinis;

– Mokėjimų periodo pradžioje galimybė;

– Galimybė įtraukti avansą – kaip papildomą grafiko skaičiavimo parametrą;

– Lankstus pirmos ir paskutinės nuomos įmokos paskaičiavimas, pagal faktinį dienų skaičių (aktualu, jeigu pirma ir/arba paskutinė įmoka apima ne pilną periodą, pvz. ne pilną mėnesį);

– Galimybė taikyti fiksuotą ir kintamą palūkanų normas.

 

– Ilgalaikiai įsipareigojimai bei turto įsigijimas sutarties patvirtinimo sistemoje metu yra registruojami į Didžiąją Knygą bei Ilgalaikio Turto modulį;

– Ilgalaikių įsipareigojimų mažinimas pagal patvirtintą grafiką yra registruojamas srautinių funkcijų pagalba;

– Automatinis sutarties pakeitimo efekto paskaičiavimas ir registravimas į Didžiąją Knygą bei Ilgalaikio Turto modulį;

– Išankstinio sutarties nutraukimo efekto automatinis paskaičiavimas ir registravimas.

 

– Galimybė aprašyti skirtingas nuomos sąlygas kiekvieno nuomos grafiko lygyje, kai šie grafikai priklauso tai pačiai sutarčiai;

– Galimybė skaičiuoti individualius nuomos grafikus atskiriems turto vienetams, kai nuomos sutartis apimta keletą nuomos objektų (turtų).

 

– Turto valdymas sistemoje yra įgyvendintas maksimaliai išnaudojant standartinį Microsoft Dynamics NAV Turto Modulį (nustatymai, funkcijos, ataskaitos);

– Kiekvienam nuomos sutarties grafikui sistema automatiškai sukuria turto kortelę, su galimybe kopijuoti sukurtą turto kortelę kitiems tos pačios sutarties grafikams;

– Periodinis nusidėvėjimo skaičiavimas;

– Galimybė paskirstyti nusidėvėjimo bei palūkanų sąnaudas proporciniu metodu pagal dimensija, naudojant iš anksto priskirtus paskirstymo šablonus.

 

– Galimybė pakeisti pagrindinius nuomos sutarties parametrus – įmokos dydį, nuomos periodą, palūkanų (diskonto) normą;

– Automatinis grafiko perskaičiavimas pasikeitus sutarties nuomos parametrams, išsaugant istorinius pradinės sutarties duomenis;

– Istorinių pakeitimų registravimas ir kaupimas;

– Automatinis grafiko perskaičiavimas pasikeitus kintamai palūkanų normai.

 

– Automatinis sutarčių užbaigimas bei galimybė registruoti turto perleidimą padengus ilgalaikius įsipareigojimus bei pilnai nudėvėjus turtą;

– Išankstinio sutarties nutraukimo valdymas.

 

– Standartinės Microsoft Dynamics NAV ataskaitos, skirtos analitikai pagal dimensijas;

– Standartinės Ilgalaikio Turto modulio ataskaitos.

 

OIXIO IFRS 16 sprendimo vaizdas

Nauda verslui

Specializuota sistema sukurta IFRS 16 standartui sukuria šešias naudas verslui.

Infographic-PNG

Raskite mūsų sprendimą Microsoft AppSource

Sprendimas padeda nuomininkams palaikyti ir užtikrinti nuomos sutarčių apskaitą pagal TFAS 16 (angl. IFRS 16).

Get it on MS_AppSource badge

Susisiekite su mumis

Donatas Statulevičius

LinkedIn

Atitikties ir veiklos tęstinumo ekspertas

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus