Dynamics 365 Business Central lokalizacija

Microsoft Dynamics 365 Business Central (anksčiau vadintos Navision ir NAV) lokalizacija yra verslo valdymo sistemos pritaikymas prie Lietuvos Respublikos teisinių ir kalbos reikalavimų ir yra oficialiai sertifikuota Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalizacija išsiskiria tuo, kad ji yra realizuota kaip plėtiniai (angl. extentions) ir susideda iš dviejų pagrindinių paketų – bazinio (angl. BASIC) ir išplėstinio (angl. EXTENDED) paketų.

simon-abrams-k_T9Zj3SE8k-unsplash

Sistema adaptuota Lietuvos rinkai!

BASIC

– Vietinių bankų sąrašas, kurį galima naudoti tiekėjų ir pirkėjų bankų kortelėse;

– Registravimo aprašymų nustatymai ir reikiamas priskyrimas dokumentuose;

– Galimybė pasirinkti / pakeisti registravimo aprašus dokumentuose;

– Įmonių kodai pirkėjo / tiekėjo kortelėse;

– Dublikatų tikrinimai.

– Atvirkštinis pardavimo PVM (PVM mokėjimo prievolės perdavimas pirkėjui);

– Galimybė registruoti dokumentus su skirtingomis PVM ir registravimo datomis;

– Neatskaitomas PVM;

– Galimybė žymėti trikampės prekybos sandorius;

– PVM uždarymas: tiekėjų kortelės, neatskaitomas PVM;

– PVM laikotarpių nustatymai;

– VMI ataskaitų (FR0600 (PVM) ir FR0564 (VIES)) rengimas ir eksportas.

– Išankstinės sąskaitos faktūros (ISF);

– Pardavimų sąskaitos faktūros (SF);

– Kreditinės sąskaitos;

– Debeto sąskaitos;

– Pardavimo ir perdavimo važtaraščiai;

– Pakavimo lapai;

– Pirkimo užsakymai (PO);

– Ilgalaikio turto kortelės;

– Įmonės skolų (kreditorių) derinimo ataskaitos;

– Buhalterinės pažymos;

– Avansinė apyskaitos (Bankas/ Tiekėjo);

– Kasos knyga, pajamų orderis, išlaidų orderis.

– Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro xml failo formavimas pateikiant į i.SAF sistemą;

– Išorinio dokumento numerio parinkimo funkcionalumas iš numerių serijos;

– Galimybė nustatyti, kada reikalauti išorinio dokumento numerio registravimo metu: pardavimo SF, pardavimo važtaraščiui, pardavimo grąžinimo pažymai, pardavimo grąžinimo kvitui;

– Dublikatų kontrolė.

– Pavedimų formavimas ir xml failų eksportas SEPA formatu, pateikiant Lietuvos bankams;

– Lietuvos bankų pateikiamų išrašų xml failo importas į sistemą.

– Papildomi informaciniai laukai ilgalaikio turto kortelėje;

– Ilgalaikio turto nurašymas ar / ir atskyrimas nuo pardavimo.

EXTENDED

  • Važtaraščių informacijos pateikimas į i.VAZ sistemą.

– Valiutų kursų importas iš Lietuvos Banko.

– Apskaita pagal ilgalaikio turto vietą ir atsakingus darbuotojus.

– Ilgalaikis turtas;

– Skolos ir likučiai;

– Atsargos ir dokumentai.

– Galimybė vienu spustelėjimu priskirti išorinio dokumento Nr.

– Pirkėjų, tiekėjų mokėjimų operacijų registravimas naudojant skirtingas registravimo grupes;

– Valiutų kursų koregavimo pakeitimai.

– Pirkėjo ir tiekėjo kortelėse numatyti Intrastat nustatymai;

– Galimybė nustatyti, kurie Intrastato laukai registravimo metu yra privalomi;

– Pardavimo ir pirkimo operacijų registravimas;

– Žurnalo paruošimas ir duomenų eksportas, papildomų išlaidų traukimas į Intrastat.

Lokalizacijos kainodara

*Tenant – licencija perkama pagal valdomą įmonės paskyrą
**User – licencija perkama licencijuojant vartotojus, kurie naudojasi sistema

Raskite mūsų sprendimą Microsoft AppSource

Sprendimas leidžia spausdinti būtiniausias ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos reikalavimus.

Get it on MS_AppSource badge

Susisiekite su mumis

Donatas Statulevičius

LinkedIn

Atitikties ir veiklos tęstinumo ekspertas

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus