Kulude jagamine

Milline on kliendi kasumlikkus? Kas ärisuund tasub ära?
Pealtnäha lihtsatele küsimustele vastuse saamine polegi nii hõlbus. Müügitulud ja otsekulud on toodete/klientide lõikes reeglina olemas. Keerulisem on kaud- ja üldkulude arvesse võtmine toodete lõikes. Direktori palgakulu keegi ju toote kaupa raamatupidamises ei kajasta.
Kulude jagamise lahendusega saad seadistada automaatsed kulukäiturid, kus loetled, mis kulud tükkideks jagada. Seejärel määrad, mis proportsioonides toodete/klientide vahel. Viimased võivad olla manuaalsed või põhineda näiteks toodete müügi käibel või kogustel. Edasine toimub automaatselt. Iga kuu kindlal kuupäeval teeb süsteem arvutused Sinu eest ära ja saad tulemust juba aruandluses imetleda.

Kulude jagamine, RaportÄpp

Selleks, et osakonna või toote kasumlikkust välja arvutada, on vaja teada kõiki osakonna või tootega seonduvaid kulusid. 

Müügitulude ja otsekuludega on enamasti lihtne. Keerulisemaks muutub asi siis, kui tahaksime siia juurde arvestada kõikvõimalikud kaudsed kulud ja üldkulud nagu näiteks kontorikulud, juhtimiskulud, tugitöötajate palgad jne. 
Üldjuhul üldkulusid ja kaudkulusid raamatupidamislikult toodete ja projektide peale laiali ei jagata. Täpse juhtimisarvestuse jaoks oleks need aga vajalik siiski lahku lüüa, mis Exceli mõistes on peen käsitöö. 

Efektiivsuse tõstmiseks on kulude jagamise automatiseerimine 

OIXIO kulude jagamise lahenduse abil on võimalik määrata, millised kulud ja millistes proportsioonides jagamisele lähevad ning kuidas neid aruandluses kajastatakse. Kulude jagamine töötab täisautomaatselt ja tulemusi saab vajadusel käsitsi korrigeerida. 
Moodul viib andmed kokku finantsjuhtimise vaatesse, andes reaalajas andmetest pildi, kuidas ettevõttel siis päriselt läheb. 

Kellele ja miks

Tegemist on ettevõttepõhise kuutasulise paketiga, millele täna paremat alternatiivi ei ole.
Eelkõige on lahendus mõeldud keskmistele ja suurematele ettevõtetele keerukamate protsessidega. Mikroettevõtjad sellest palju ei võida.
Suurettevõttetele, kus on mitmeid osakondi või tegemist on kontserniga, kus iga üksuse tulemust on vaja eraldi mõõta, siis on selline lahendus väga suureks abiks. 

Lisaks võimaldab see oluliselt mugavamaks muuta eelarvestamise protsessi ja teha juhtimisaruanded veel täpsemaks, sest sisse saab arvestada ka kaudseid kulusid. 

Automatiseeritud juhtimisaruandluse lahendus aitab: 

  • raamatupidajalt töökoormust maha võtta, 
  • kõigil projektijuhtidel, osakonnajuhtidel ja tulemuse eest vastutajatel igal ajahetkel pilku peal hoida, mis seis eelarve täitmisega parasjagu on ning kui suur on kasum, 
  • hoida kokku töötajate aega ja vähendada rumalat käsitööd, 
  • vähendada käsitööna andmete liigutamisel võimalike vigade teket. 

Tegemist on ettevõttepõhise kuutasulise paketiga, millele täna ei ole paremat alternatiivi. Äritarkvara litsentsid on tunduvalt kallimad. Juhtimisaruandluse lahendus pakub pilvepõhist juhtimisaruandlust, kuhu andmed jooksevad kokku automaatselt ja on kättesaadavad igale juhile just talle sobival ajal.  
Kulude jagamise lahendus pakub kulude jagamise süsteemi ja selle teostuse 

Mis on ärisuuna või tootesegmendi kasumlikkus? 

Müügitulud ja otsekulud on olemas. Keerukus on kaudsete ja üldiste kulud arvesse võtmisels. Nõuab mahukat käsitööd.

Kulude jagamise süsteemi ja selle automatiseerimise vajadus

Võimalus määrata jagamisele kuuluvad tulud/kulud .
Seadistada kulutäiturid, mille alusek arvestatakse  jagamisproportsioonid.
Jagada kulud ja kajastada tulemust aruandluses.

Kulude jagamise lahendus

Lähteandmed juhtimisaruandlusest või ka teistest alliktest
Mugav veebibrauseripõhine kulukäiturite seadistmine: Kust, Kuidas, Millal
Jagamisproportsioonid kas automaatsed antud perioodi tulemuste alusel või manuaalsed
Võimalus astmeliseks jagamiseks
Võimalus jagamise tulemusi käsitsi korrigeerida
Täisautomaatne – töötab ise seadistatud perioodil
Täisintegratsioon juhtimisaruandlusega

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused