Andmelaod, andmetöötlus ja liidestamine

Meie poolt pakutavate teenuste hulka kuulub andmeladude -, andmetöötluse – ja liidestuse lahenduste loomine.
Andmelaod on andmehoidlad, kus hoitakse andmeid andmeanalüüsi jaoks sobival kujul.

andmetöötlus programmid, fabric, bi

Algandmed võivad olla pärit mitmetest erinevatest algallikast, kust neid on vaja ekstraheerida, unifitseerida, sobivale kujule teisendada ja andmelattu laadida. Nimetatud tegevuste läbiviimiseks on vaja luua ETL/ELT protsess, mille lühinimetus tuleneb ingliskeelsetest terminitest Extract, Transform and Load. ETL ja ELT erinevus seisneb ainult tegevuste järjekorras. 

Andmelaod, andmetöötlus ja liidestamine võivad olla realiseeritud nii on-premis kui ka Azure Saas (tarkvara kui teenus) lahendusena. Eriti avaraid võimalusi pakub Microsoft Fabric-u kasutamine, kus lisaks traditsioonilistele andmete laadimise, hoidmise, teisendamise võimalustele on integreeritud ka ärianalüütika ja masinõppe võimalused.

Microsoft Fabric annab võimaluse kasutada kõige kaasaegsemaid AI võimalusi ja teenuseid ilma, et peaks andmeid erinevate keskkondade ja teenusepakkujate vahel liigutama. 

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused