OIXIO | Baltikumi Palk ja Personal

OIXIO | Baltikumi Palk ja Personal on meie arendatud ainus baltikumiülene terviklik palga- ja personali tarkvaralahendus, mis haldab kogu töötaja elutsüklit – värbamisest lõpparveni. Baltikumi suurim palga- ja personalivaldkonna meeskond on kokku koondanud oma rohkem kui 25-aastase kogemuse ning loonud lahenduse eesmärgiga lihtsustada spetsialistide ja juhtide igapäevast tööd.

Frame 427319141

Lahendus koondab endas personalihalduse ja palgaarvestuse, mida toetab võimekas ärianalüütika. Lahenduse kasutamise muudab eriti mugavaks liidestatus e-riigi teenuste ning muude ettevõttes kasutusel olevate tarkvaradega. Lahendus võimaldab hallata ettevõtete osakondade ja positsioonide struktuuri ja on suuresti aluseks kohalikule palgaarvestusele. Kogu palgaarvestust, töötajate ja positsioonide haldust toetab Microsoft Dynamics Inimressursside funktsionaalsus: oskused, sertifikaadid, koolitused-kursused, töötajale väljastatud seadmed, tervisekontrollid jne.

Palgaarvestus, selleks vajalikud andmesisestused ning väljundid on lokaliseeritud  Eesti, Läti ja Leedu seadusandlusele vastavaks ning teenindame kliente igas riigis kohalikus keeles.

OIXIO | Baltikumi Palk ja Personal integreeritus teiste moodulitega

OIXIO | Baltikumi Palk ja Personal moodul paigaldatakse kliendi Microsoft Dynamics 365 Finance või AX2012 platvormile ning on integreeritud teiste moodulitega (inimressursid, pearaamat, ostureskontro, sularaha- ja pangahaldus jne)

Lahendus võimaldab hallata ettevõtete osakondade ja positsioonide struktuuri, mis baseerub Microsoft Inimressursside moodulil ja on suuresti aluseks palgaarvestusele. Kogu palgaarvestust, töötajate ja positsioonide haldust toetab Microsoft Dynamics Inimressursside funktsionaalsus: oskused, sertifikaadid, koolitused-kursused, töötajale väljastatud seadmed, tervisekontrollid.

OIXIO e-riigi liides

Lahendusse lisatakse töötajad, nende isiku- ja lepinguandmed ning kasutades OIXIO e-riigi liidest (ainult EE regioonis) on võimalik töötaja registreerimine TÖRi otse palgalahendusest. 

Palgaarvestus, selleks vajalikud andmesisestused ning väljundid on lokaliseeritud Eesti, Läti ja Leedu seadusandlusele, samuti on klientide toetamine kohalikus keeles. Palgamoodulit toetab laia funktsionaalsusega standardliides, mida saab vajadustest lähtuvalt kasutusele võtta liidestamiseks ettevõtte majandustarkvaraga, tööajaarvestuslahendusega, Active Directory’ga, Sharepoint’iga – need on ainult mõned lahendused, mida peamiselt liidestatakse, kuid tegelikkuses on võimalused veelgi laiemad. 

Palgaarvestuse peamised komponendid on puudumised, lisatasud, töötatud tunnid ja erinevad kombinatsioonid finantsdimensioonidest, mida kasutatakse kuluarvestuses. Lahendus võimaldab seadistada väga palju erinevaid palgakulude jagamise põhimõtteid, erinevaid lisatasusid, süsteemset arvestust eriaegade osas (öised tunnid, riigipüha tunnid, ületunnid jne), mida on omakorda võimalik jagada erinevate kulukohtade alusel. Palgaarvestuse alusinfot saab koguda nii manuaalse sisestusega palgamoodulisse kui ka erinevate importide ja liidestega.

Meie eelised

Kindel ja kogenud meeskond Professionaalsed personalilahendused üle Baltikumi. Üle 20 pühendunud spetsialisti, kes panustavad igapäevaselt lahenduse arengusse.
Rohkem kui 20 aastat valdkonna kogemust. Me tunneme tervet palga- ja personali protsessi ja kohalikku seadusandlust.
Ainus Baltikumiülene lahendus Palgaarvestuse terviklahendus arvestab kolme riigi seadusandlike erisustega ning vajadustega.
Lahenduse kuutasu kujuneb vastavalt ettevõtte suurusele ja kasutajate arvule;
Lahendust täiendatakse pidevalt uute funktsionaalsustega ja hoitakse seadusandlusega kooskõlas;
Lahendus baseerub Microsoft Dynamics 365 Finance tarkvaral, mis on majutatud Microsoft Azure pilveteenuste platvormil;

Personaliarvestuse funktsionaalsus:

 • Visuaalne allüksuste, ametikohtade ja töötajate hierarhia
 • Ettevõtte struktuuri ja finantsarvestuse kulutunnuste ühtelangevus
 • Ametijuhendite kirjeldamine tööde kaupa
 • Kandidaatide info ja failide süstematiseerimine värbamisprojektide abil
 • Võimalus kandidaadiga suhelda eelseadistatud meilimallide abil
 • Oskuste analüüsimine võrrelduna ametikoha oskuste profiiliga
 • Sobivaima inimese otsimine kandidaatide ja töötajate oskuste kaudu
 • Isikuandmed, kontaktinfo, lähedaste info
 • Töölepinguga seotud info ja selle ajaloo süsteemne säilitamine
 • Puhkuste ja puhkusesaldode haldus
 • Puhkuse ajakavade haldus
 • Kinnipidamiste haldus (nt. täitelehed, elatised, koolituskokkulepped)
 • Väljastatud töövahendite nimekirja ning soodustuste haldus
 • Failide lisamisvõimalus töötaja kaardile
 • Pensionikeskuse päring
 • Varasem töökogemus, projektikogemus
 • Läbitud koolitused ja omandatud sertifikaadid
 • Arenguvestluste materjalide lisamine töötaja isikukaardile
 • Arengu eesmärkide seadmine ja nende täitmise jälgimine
 • Koolituste korraldamine ja haldus
 • Võimalus MS Office Outlooki vahendusel koolitatavatele infot edastada
 • Läbitud koolituse info automaatne sidumine isikukaardiga
 • Töötajate koondandmed
 • Sünnipäevad
 • Staažiloend
 • Töötajate lähedased isikud
 • Töötajate kontaktandmed
 • Töötajate arv
 • Läbitud koolitused
 • Perioodi voolavus
 • Tunnistuste kehtivused
 • Töötajate koolitusvajadused
 • Tervisekontrolli läbimise kuupäevad
 • Puudumised
 • Lapsehoolduspuhkusel olevad töötajad
 • Puhkuste saldod
 • Aktiivsete töötajate tasud
 • Katseajad
 • Muud töötaja atribuudid
 • Töötajate dokumendi ja ID-d
 • Töötajate laenatud seadmed
 • Juriidilised isikud

Palgarvestuse funktsionaalsus:

 • Kiire palgaarvestus
 • Arvestused ühekaupa, gruppidena, tervele ettevõttele korraga
 • Tasude ja kinnipidamiste impordi võimalus
 • Maksuarvestus vastavalt kehtivale seadusandlusele
 • Pearaamatukannete koostamine

Eesti maksuarvestus

 • Sotsiaalmaksu miinimumi kontroll
 • Maksuerisuste arvestus (nt. osalise töövõimega isikud, mitteresidendid)
 • Tulumaksuvaba miinimumi summa

Läti maksuarvestus

 • EDS faili import (töötajate maksuerisused, tulumaksuvabad summad, ülalpeetavate andmed)
 • Tulumaksuvaba summade arvestus liikide lõikes
 • Automaatne astmelise tulumaksu arvestus (20% või 23%)
 • Maksuerisuste arvestus (nt. puudega isikud, tööraamatu puudumine jne)
Leedu maksuarvestus
 • Sodra faili import (töötajate maksuerisused)
 • Tulumaksuvaba summade arvestus liikide lõikes
 • Maksuerisuste arvestus (nt. puudega isikud, pensionärid jne)

Eesti maksuaruanded

 • TSD XML failina (vt. ka e-riigi liides)

Läti maksuaruanded

 • Igakuine töötajate liikumiste aruanne XML failina (DNK)
 • Igakuine tulu- ja sotsmaksu aruanne XML failina (IIN and VSOI)
 • Aastane tulumaksuaruanne XML failina (IIN)

Leedu maksuaruanded

 • Sodra aruanded XML failina (1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, NP-SD, SAM, GPM313, FR0572, FR0573, GPM312, NP-SD2)
 • Statistikaaruannete pakett
 • Erinevad tõendid töötajale väljastamiseks
 • Fontese aruanne
 • Puhkusereservi aruanne
 • Riiklikud aruanded
 • Ettevõtte sisesed aruanded
 • Microsoft Power BI töölauad (Iseteenindusportaalis)
 • E-riigi liides – automaatne andmevahetus riigi infosüsteemiga
 • Meeldetuletused meilile soovitud tähtaegadel või sündmustel
 • Andmete eksport MS Office Excelisse edaspidiseks töötluseks
 • Ettevõtte spetsiifikast lähtuva vajaliku lisafunktsionaalsuse arendusvõimalus

Vastavalt kliendi vajadustele liidestakse palgamoodul välise tööajaarvestuse lahendusega, peamised partnerid on Ektaco AS ’CompuAccess’ ja Leanest OÜ ’StaffLogic’.
Liidese kaudu saab tööajaarvestus töötajate andmed palgamoodulist ning saadab tagasi töötunnid.  Alternatiivne võimalus on töötunnid importida Exceli põhjal täidetud tööajatabelist.

E-riigi liidese abil saab palgamoodulisse kõik ettevõtte töötajatega seotud töövõimetuslehed, mis omakorda võimaldavad automaatse puudumiste loomise ning teiselt poolt töövõimetuslehtede täiendamise otse lahendusest.  Töötajate iseteeninduse kaudu saavad töötajad esitada oma puhkuseavaldused ning peale juhi kinnitust edastatakse puudumised samuti palgalahendusse.

Lisatasusid saab palgalahendusse sisestada nii liidese kaudu kui Exceli põhjalt importides.  Palgaarvestuse andmetelt saab koostada maksuaruanded (EE regioonis võimalus edastada läbi e-riigi liidese otse EMTA’sse), statistikaaruandeid, koostada palgalehte, edastada palgasedeleid töötajatele. Palgalahenduse andmeid saab kasutada  Power BI aruannetes, selleks on vajalik aruandluslahenduse juurutamine.

Tutvu kindlasti OIXIO | Töötajate iseteenindusega

OIXIO | Baltikumi Palk ja Personali lahenduse kasutamise muudab ideaalseks OIXIO | töötajate iseteenindusportaal, mis võimaldab halduskoormust ettevõttes jagada ning tuua ettevõttega suhtlemine iga töötaja joks lähemale

1_digital_icon_positive

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused