ESG aruandluslahendused Microsoft Power Bi lahendustega OIXIO digital

Microsoft Power BI abil stressirohke ESG aruandlus mugavaks ja lihtsaks

Manuela Kelt

Turunduspartner

ESG teema kipub tihtipeale oma suure andmetäpsuse ja suure ettevõtteülese kaasatuse tõttu trotsi tekitama, miks neid andmeid vaja on, see on ju lisatöö, miks ma pean seda tegema, mis kasu mina ja ettevõte sellest saab jne.

Kohustused positiivseks ja huvitavaks

Microsoft Power BI on võimas andmeanalüütika tööriist, mis aitab nii finantsjuhtidel kui ka teistel valdkonna juhtidel lihtsalt hallata ja visualiseerida keerukaid suuremahulisi andmekogumeid: sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimispõhimõtete (ESG) aruandluse jaoks vajalikke andmeid.
Power BI võimaldab esitleda „kuivikuid numbreid“ atraktiivsel ja mõistetaval viisil, sest ESGga on seotud reeglina terve organisatsioon, mitmed osakonnad, mitmed juhid ja nende töötajad.
Mida läbipaistvam, arusaadavam on aruandlus, seda lihtsam on ettevõttes oluliste andmete korje allüksuste poolt.

ESG andmete visualiseerimine ja analüütika REAALAJAS


ESG teema puhul on reaalajas andmetele tuginemine kriitilise tähtsusega, sest kõik peab vastama seadustele, määrustele ja tegelikule olukorrale, võttes arvesse reaalselt sisseostetavaid kaupu, teenuseid, partnerite vastavust ESG nõuetele jne.
Dünaamilised juhtpaneelid ja aruanded on hõlpsasti saavutatavad, andmeid saab kuvada reaalaja lähedaselt – näiteks süsiniku jalajälge, veekasutust, töötajate rahulolu määrasid ja palju muud.
Samuti saad sa hõlpsasti teha prognoose ja jälgida erinevaid trende, et reageerida võimalikult kiiresti esinevatele kõrvalekalletele, muudatustele ja muudele ESG nõuetega vastuolus olevate infokildudele. AI ehk tehisaru võimekus aitab lähiajal järjest enam leida andmetest kõrvalekaldeid ja seeläbi reageerida õigel ajal.

Andmete kättesaadavus on tähtis


Power BI võimaldab andmete kogumist nii sisestest- ja välistest süsteemidest ning keskkondadest: kasvõi sotsiaalmeediast ja kolmandate osapoolte platvormidest, tagades seeläbi andmete kehtivuse ja usaldusväärsuse.
Masinõppe ja AI (Copilot) abil saab üles ehitada võimsaid mudeleid ja panna andmeanalüütika teadlikult otsima riskikohti, kuhu inimjõu abil lihtsalt ei jõua (oskused, aeg, ressurss, võimekus, tehnika jne)
Power BI suur eelis on andmete jagamine ja seeläbi parem kaasatus ja koostöö kõikide seotud osapoolte vahel. Aruandeid ja juhtpaneele on lihtne jagada erinevate osakondade ja sidusrühmade vahel, võimaldades ühist arusaama ja koostööd ESG eesmärkide saavutamiseks.

Aruanded, mida saab mõjusamaks ja informatiivsemaks muuta

 • Jätkusuutlikkuse aruanne: Ülevaade ettevõtte keskkonnamõjust, sotsiaalsetest algatustest ja juhtimispraktikatest.
 • Riskijuhtimise aruanne: Analüüsib, kuidas ESG riskid võivad mõjutada ettevõtte finantstulemusi ja operatsioone.
 • Vastavusaruanne: Näitab, kuidas ettevõte vastab kohalikele ja rahvusvahelistele ESGd reguleerivatele nõuetele.
 • Investorite aruanne: Pakub analüüse ESG aspektide mõjust ettevõtte väärtusele ja investeerimisatraktiivsusele.

Peamised ESG aruandlusnõuded

 • Keskkonnanäitajad:
  Süsinikuheitmed, jäätmete kogused, ressursside kasutus (nt vesi, energia).
 • Sotsiaalsed näitajad:
  Töötingimused, töötajate rahulolu, kogukonna kaasamine, tarneahela vastutustundlikkus.
 • Juhtimisnäitajad:
  Ärieetika, korruptsioonivastased meetmed, juhatuse koosseis ja mitmekesisus, vastavuspoliitika.

Power BI abil saavad finantsjuhid luua ESG aruandluse protsessi, mis on vastavuses rahvusvaheliste standarditega ja aitab kaasa ka strateegiliste äriotsuste tegemisele ja ettevõtte jätkusuutliku kasvu toetamisele.

Hannes Rosenberg

Müügi- ja turundusdirektor

Pane oma logelevad andmed tööle ja vaata meie nutikaid aruandlus ja eelarvestamislahendusi siit:

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused