Užsakovo ir diegėjo komandų bendradarbiavimas

OIXIO

Geros bendradarbiavimo atmosferos sukūrimas tarp užsakovo darbuotojų ir sistemų diegimo komandos atlieka svarbų ir kartais lemiamą vaidmenį užtikrinant diegimo darbų kokybę ir galutinę projekto sėkmę. Bendradarbiavimo atmosferos kūrimas iš diegėjo pusės susideda iš daugelio kiekvieną dieną atliekamų darbų ir veiksmų, kurie užsakovui kelia saugumo ir pasitikėjimo diegėjo profesionalumu jausmą. Bendradarbiavimo atmosferos kūrimas iš užsakovo pusės apima atvirumą, geranorišką įsitraukimą į diegimo darbus, bendros atsakomybės už projekto sėkmę pajautimą.

 • Ir užsakovas, ir diegėjas kartu turi valdyti projekto darbų terminus. Įsipareigojimas startuoti turi būti iš abiejų pusių gerai pasvertas pasirašant sutartį. Sutarta sistemos starto diena turi būti vienu iš svarbiausių įsipareigojimų.
 • Kartais užsakovas mano, kad jo įmonėje verslas organizuotas gerai ir nemato reikalo kartu su sistemos diegimu gerinti verslo procesų veikimą, kad jie veiktų optimaliau. Diegėjas tai turi suprasti ir priimti, bet pateikti savo viziją ir paaiškinti savo siūlomų alternatyvių variantų veikimą. Jei diegėjas gali iš savo patirties padėti užsakovui apsispręsti dėl vieno ar kito proceso pertvarkymo, tai jis turi tą pagalbą užsakovui suteikti, kad būtų pasiektas geresnis bendras rezultatas.
 • Diegėjas turi sutikti su tuo, kad užsakovas dažnai nėra IT specialistas ir negali suprasti sistemos konstravimo ypatumų. Todėl jis gali nežinoti ir nesugebėti detaliai paaiškinti kaip, jo nuomone, sistema turi funkcionuoti. Diegėjas tai turi suprasti ir priimti. Diegėjas turi prototipų pagalba padėti užsakovui apsispręsti dėl vienos ar kitos funkcijos veikimo.
 • Diegėjas turi sutikti su tuo, kad užsakovas dažnai nėra IT specialistas ir nepilnai supranta kokius įrankius verslui valdyti jis gauna įsidiegdamas tarptautiniu mastu pripažintą verslo valdymo sistemą. Užsakovas gali nežinoti ir nesugebėti detaliai paaiškinti kaip jis nori analizuoti savo verslo duomenis. Diegėjas tai turi suprasti ir priimti. Diegėjas turi paaiškinti užsakovui kokias galima naudoti verslo valdymo priemones ir pavyzdžių pagalba padėti užsakovui apsispręsti dėl analizės dimensijų naudojimo.
 • Ne visada užsakovo paskirtas projekto vadovas turi apskaitos ir verslo valdymo sistemų diegimo patirtį ir nežino kaip reikia organizuoti sistemos diegimo darbus. Diegėjas turi tai suprasti ir priimti kaip riziką didinantį faktorių. Diegėjas turi tokią riziką įvertinti ir, susitaręs su užsakovo vadovais arba savo iniciatyva, dalį užsakovo projekto valdymo darbų perimti savo kontrolėn, kad būtų pasiektas geresnis bendras rezultatas.
 • Diegėjai turi dirbti komandoje su užsakovo sistemos diegimui paskirtais darbuotojais. Diegėjas turi stengtis įtraukti juos į diegimo procesą, teikti jiems visokią pagalbą, nes jų efektyvus darbas yra bendrai naudingas projekto sėkmei.
 • Diegėjas atsakingas už diegiamų sprendimų kokybę. Diegėjas turi aiškiai išsakyti savo nuomonę veiklos procesų optimizavimo ir sistemos naudojimo klausimais. Diegėjas turi dėti visas pastangas, kad sukurtas sprendimas būtų geriausias užsakovui už jo sumokėtą kainą. Diegėjas neturi siūlyti užsakovui sprendimų, kurių kokybe ir nauda užsakovui pats abejoja. Užsakovas turi įsiklausyti į diegėjo profesionalią nuomonę.
 • Kartais atliekant sistemos bandymus užsakovas keičia savo nuomonę dėl vienos ar kitos funkcijos veikimo. Diegėjas turi suprasti ir priimti kaip neišvengiamą dalyką. Tai didina riziką, ji didėja, jei funkcinių reikalavimų dokumente yra aptakių, dviprasmiškų, tiksliai iš anksto neapibrėžtų funkcijų. Bet tai neturi būti pretekstas bloginti sprendimų kokybę ir santykius su užsakovu. Diegėjas ir užsakovas turi geranoriškai sutarti dėl pakeitimų sistemoje finansavimo.
 • Kartais kuriant sistemą iš anksto labai sunku arba net neįmanoma tiksliai įvardinti reikalavimus sistemai ar posistemei, apibrėžiami tik pagrindiniai reikalavimai. Tai nėra blogai ir nebūtinai didina riziką. Tiesiog tokiu atveju reikia aiškiai įvardinti tokias sistemos funkcijas, ir jų kūrimui taikyti ne tradicinį (SureStep), bet ciklišką sistemos vystymo metodą (Agile/Scrum), kai sistemos programavimo, testavimo ir bandymų darbai atliekami ciklais tobulinant sistemą, kai glaudžiai bendradarbiauja diegėjo darbuotojai su užsakovo darbuotojais.
 • Diegėjai turi būti atviri užsakovui. Diegėjai, kaip sistemos profesionalai, turi atvirai sakyti užsakovui apie iš anksto žinomus sistemos veikimo fragmentus, kurie gali apriboti užsakovo veiksmų laisvę ar pasirinkimą. Taip pat turi atvirai sakyti apie tai, kokių funkcijų sistemoje nėra realizuota ir nebus realizuota. Diegėjai užsakovui turi pateikti sistemos apribojimų sąrašą, kad jis apie juos žinotų.
 • Diegėjai, kaip sistemos diegimo profesionalai, turi atvirai sakyti užsakovui apie iš anksto žinomus sistemos (ne)sėkmingo diegimo ypatumus, ir apie tai, kokius įmonės procesų organizavimo klausimus jis turi išspręsti diegdamas sistemą. Diegėjai užsakovui turi pateikti sistemos sėkmingo diegimo sąlygų sąrašą ir aprašyti jų nesilaikymo rizikas.
 • Diegėjai turi atvirai sakyti užsakovui apie diegimo darbų sėkmei iškilusias rizikas, jų sąrašą pateikti užsakovui raštu ir inicijuoti tų rizikų šalinimą.
 • Diegėjai, kaip sistemos diegimo profesionalai, turi stengtis taupyti ne tik savo, bet ir užsakovo darbo laiką sistemos diegimo metu. Jei diegėjai žino ir gali sukurti priemones, kurios taupo užsakovo darbo laiką, tai tokias priemones užsakovui turi pasiūlyti.
 • Sistemos diegimo metu diegėjo ir užsakovo komandos turi bendradarbiauti tarpusavyje. Pastovus keitimasis informacija, savitarpio pagalba, kolektyvinio darbo metodai gerina projekto rezultatą.

Susisiekite su mumis

OIXIO

LinkedIn

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus