Microsoft sistemos gamybininko akimis. Kokie pagrindiniai skirtumai?

Elzė Ladigaitė-Bindokienė

BC sistemos konsultantė

Abi Microsoft verslo valdymo sistemos – Dynamics 365 Business Central (buvęs pavadinimas Navision) ir Dynamics 365 Finance & Operations (buvęs – Axapta) – turi labai panašų bendrąjį funkcionalumą, tačiau galima išskirti ir nemažai skirtumų, ypač gamybinėje srityje.

Skirtumai tarp šių sistemų funkcionalumo susiformavo tiek istoriškai, tiek ir dėl šių produktų skirtingo pozicionavimo iš gamintojo pusės, t. y. vieną produktą Microsoft, kaip gamintojas, mato labiau tinkantį mažoms ar vidutinio verslo įmonėms, o kitą didelėms (dar vadinamoms Enterprise lygio) įmonėms. Tačiau pagrindinius skirtumus tarp sistemų lemia ne tai, kaip pats Microsoft skirsto rinką, o kokie tiksliai funkcionalumai yra šiose sistemose. Įmonėms tie patys skirtumai padeda sutrumpinti verslo valdymo sistemos įsigijimo procesą bei išsigryninti, kad galiausiai dauguma funkcionalumų būtų susiję būtent su gamyba, o ne pašaliniais dalykais, kartais net neturinčiais įtakos verslui.

Žemiau palyginome abiejų Microsoft sistemų, D365BC ir D365FO, gamybinius funkcionalumus ir išskyrėme 7 pagrindiniai sistemų skirtumus.

1. Tinkamumas diskretinei ir procesinei gamybai

Matosi, kad D365FO, kaip sistema, turi stiprius funkcionalumus padengiančius tiek procesinę gamybą tiek diskretinę gamyba, kai tuo tarpu D365BC istoriškai yra siejama su orientacija į diskretinės gamybos procesą, tačiau puikiai tinka ir nesudėtingos procesinės gamybos įmonėms.

2. Master data valdymas

Kalbant apie prekių, gamybos komplektavimo specifikacijų, gamybinių operacijų aprašymus D365BC turimas sprendimas leidžia gan paprastai valdyti šiuos duomenis. Sistema galite aprašyti nesudėtingas komplektavimo specifikacijas, įtraukti kelių lygių pusgaminius ar komponentų grupes. D365FO be jau paminėtų dalykų turi galimybes aprašyti procesinės gamybos formules, nurodant išskaičiuojamus medžiagų sunaudojimo kiekius, priskirti gamyboje gaunamus šalutinius produktus. D365BC gamybinės operacijos ir jose dalyvaujantys darbų centrai, įrenginiai aprašomi technologinėse kortelėse. Galima nurodyti tiek nuoseklų tiek lygiagretų operacijų vykdymą, vykdymo laiką, įkainį. Papildomai galima darbų centrams priskirti antrinius resursus, kaip darbuotojus ir įrankius, kuriems kuriamos gamybinės užduotys. Taip pat galima nustatyti taisykles automatizuotam įrengimo parinkimui iš darbo centro grupės, pagal gaminio ir įrangos parametrus.

3. Planavimas

Tiekimo grandinės planavime sistemos gana panašios savo veikimo principu. D365FO privalumas yra tas, kad į tiekimo grandinės planavimą galima įtraukti kelių grupės įmonių tarpusavio operacijas – kai viena grupės įmonė parduoda produktą, kuris turi būti pagamintas kitoje grupės įmonėje.

4. Gamybos tvarkaraščių sudarymas (operatyvinis planavimas)

Kalbant apie gamybos vykdymo seką abi sistemos operuoja gamybos užsakymais, kuriuose galima nustatyti gamybos užduočių pradžias ir pabaigas. D365FO gamybos užsakymus galima peržiūrėti grafiškai GANT ataskaitoje. Tačiau iš praktikos matosi, kad įmonės turi poreikį interaktyvesniam vaizdui, t. y. kad sistemos padėtų pamodeliuoti gamybą priklausomai nuo pasikeitusių sąlygų arba sąlygų, kurios žinome, kad pasikeis (pvz., nuspręstumėm, kad lauksime vėluojančių žaliavų, arba nuspręstumėm, kad vėluosime pagaminti produkciją konkrečiam klientui ir t. t.). Kai kurios sistemos šioje vietoje turi geriau išvystytą funkcionalumą nei Microsoft sistemos, tačiau šią nišą greitai užpildė papildomi sprendimai – tokie kaip Siemens Opcenter APS sprendimas.

5. MES funkcionalumas

D365BC gamybos vykdymo rezultatai registruojami specializuotuose gamybos žurnaluose pačioje sistemoje. Kalbant apie MES funkcionalumą puikiai gali būti naudojami partnerių siūlomi sprendimai. Tuo tarpu D365FO turi integruotą standartinį sprendimą leidžiantį matyti gamybos informaciją, fiksuoti atliekamų gamybos užduočių pradžią ir pabaigą, registruoti komponentų sunaudojimą ir produkto pagaminimą.

6. Atsekamumo (angl. Tracability) funkcionalumas

Abiejose sistemose palaikomas gaminio gamyboje sunaudotų komponentų partijų/serijinių numerių atsekamumas. Galima nustačius nekokybiškos žaliavos partiją atsekti gaminius kuriuose ši žaliavos partija buvo sunaudota. Šis funkcionalumas labai svarbus praktikoje, kai reikia susigrąžinti nekokybiškus gaminius.

7. Kokybės užtikrinimo funkcionalumas

D365FO turi kokybės valdymo funkcijas ir galimybę kurti kokybės patikros užsakymus, fiksuoti kokybės patikrų rezultatus ir priklausomai nuo jų blokuoti nekokybiškas partijas. D365BC tam tikri kokybės parametrai gali būti nurodomi prie partijos informacijos ir gamybos operacijos, tačiau čia neplėtotas kokybės tikrinimo procedūrų valdymas.

Apibendrintai galime drąsiai pasakyti, kad nėra nieko D365BC sprendime, ko D365FO sprendimas negalėtų padaryti taip pat arba geriau, tačiau tuo pačiu tai nereiškia, kad D365BC nebus arba nėra geras pasirinkimas. Į D365FO reiktų pradėti žvalgytis jei:

  • Esate tarptautinė bendrovė veikianti keliose šalyse (bent daugiau nei 3 šalyse);
  • Turite kompleksiškesnę tiekimo grandinę (angl. Supply chain);
  • Turite mixed mode gamybą.

Jei šių momentų neturite savo veikloje – D365BC sprendimas yra daugiau nei puikus juolab, kad jo paleidimas bus 30% pigesnis, o pati sistema yra pajėgi puikiai veikti ir su didesniu nei 200 vartotojų kiekiu bei dideliais duomenų kiekiais.

Elzė Ladigaitė-Bindokienė

LinkedIn

BC sistemos konsultantė

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus