Kokios gamybos rūšys yra BC (Komplektavimo modulis vs Gamybos modulis)

Elzė Ladigaitė-Bindokienė

BC sistemos konsultantė

Darbo praktikoje, diegiant sistemas bei teikiant palaikymo paslaugas klientams, kurie po savo stogu vykdo gamybą, esame susidūrę su įvairiais poreikiais. Vieniems reikia detalios laiko ir žaliavų apskaitos atliekant operacijas, kiti tuo tarpu komplektuoja gaminius vertindami tik žaliavų savikainas. Viena vertus kiekviena įmonė dažnai įvardina įvairius gamybinius poreikius, kurie jų teigimu yra itin saviti ir specifiški, bet daugumą šių poreikių galima išpildyti pasirinkus naudoti atitinkamą verslo valdymo sistemos funkcionalumą. Šiame tekste ir aptarsime pagrindinius gamybos modulius bei jų funkcionalumus Dynamics 365 Business Central (toliau BC), kuriais gali būti realizuojama gamyba.

Komplektavimo modulis (angl. Assembly orders)

Kai reikia greitai pritaikyti produktą pagal kliento poreikį ar surinkti pageidaujamus komponentus. Pavyzdžiui pačiai teko pirkti elektra šildomų grindų tinklelį, kur pagal atitinkamą ploto kvadratūrą pardavėjas paskaičiavo kiek bėginių metrų tinklelio reikia, kokio ilgio maitinimo laidas turi būti prijungtas, kokio tipo temperatūros reguliatorius parinktas bei kokie kiti reikiami montavimo smulkūs komponentai. Buvo suformuotas pardavimo užsakymas, kuris iniciavo komplektavimo užsakymą sandėlyje. Sandėlininkas pagal nurodytus komponentus surinko nurodytas žaliavas, atkirpo reikiamus ilgius, viską sujungė, supakavo į dėžutę ir kelių minučių bėgyje kliento jau laukė paruoštas produktas.
Tai puikus pavyzdys kuriame gali būti panaudotas gamybos Komplektavimo užsakymų modulis. Užsakymo metu buvo atliekamas žaliavų surinkimas ir komplektavimas, o atliekamų darbų planavimas bei detali apskaita nėra būtina.
BC sistemoje galima turėti gaminius, su jiems numatytais komponentais bei fiksuotais darbo kaštais. Formuojant tokio tipo gamybos Komplektavimo užsakymą yra paprasta pakeisit ir/arba pridėti sudedamąsias gaminio dalis. Modifikavus Komplektavimo užsakymą, sistema leidžia operatyviai paskaičiuoti ir pasitikrinti gaminio savikainą bei kainą.

Gamybos modulis

Priklausomai nuo įmonės vykdomo gamybos sudėtingumo gali nepakakti Komplektavimo užsakymų modulio funkcionalumo. Pavyzdžiui jei reikalingas operacijų planavimas bei norima apskaityti operacijų trukmę ir sąnaudas. Būtent tokie poreikiai BC realizuojami Gamybos modulio pagalba.
Siekiant lengviau suprasti Gamybos modulio galimybes, išskirkime ją į dar dvi konfigūracijas – Produkto gamyba ir Produktų šeimos gamyba.

Produkto gamyba: komplektavimo specifikacijos

Produkto gamybos metu gaminamas ir/arba surenkamas gaminys iš kelių skirtingų žaliavos prekių ar pusgaminių. BC leidžia apsirašyti ir planuoti iki 50 lygių (gylio) pusgaminių struktūrą naudojamą gamybos užsakymuose. Gamybos modulyje vienam gaminiui galima turėti kelias Komplektavimo specifikacijos versijas. BC verslo valdymo sistema gali nesudėtingai suvaldyti gamybą, kai turint skirtingas gamybos lokacijas (pvz. skirtingi miestai), tam pačiam gaminiui gali būti naudojamos skirtingas Komplektavimo specifikacijas priklausomai nuo vietos.
Taip pat yra galimybė nesudėtingai valdyti besikeičiančias žaliavas pakaitalais (arba dar žinomi kaip pakaitalai), kai tai planuojama iš anksto ar nutinka staiga.

Produkto gamyba: technologinės kortelės

Svarbu paminėti, kad būtent Gamybos modulis leidžia turėti gaminio gamybos proceso operacijų aprašą, dar kitaip vadinamą Technologine kortele. Kiekviena operacija gali turėti nurodytą trukmę, bei savo darbų ar įrengimų centrą su skirtinga savikaina. Technologinės kortelės, taip pat kaip ir Komplektavimo specifikacijos tam pačiam produktui gali būti skirtingos priklausomai nuo vietos. Esant poreikiui Gamybos modulis leidžia susieti reikiamų operacijų registravimą su numatytosiomis žaliavomis iš Komplektavimo specifikacijos.

Produkto gamyba: subrangovai

Gamybos metu ne visos operacijos gali būti atliekamos „po vienu stogu“. Dažnu atveju susiduriama su poreikiu organizuot darbą su subrangovais. Gamybos modulis leidžia įtraukti subrangos operaciją, kurią galima planuoti bei jai inicijuoti pirkimo užsakymą tiekėjui. Registruojant tokį pirkimo užsakymą BC, sistema suvaldo patirtų subrangos kaštų įtraukimą į gaminio savikainą. Esant poreikiui užregistruoja numatytas žaliavas, kurios buvo naudojamos subrangos metu, konkrečiam gamybos užsakymui. Visa tai galima atlikti vieno pirkimo registracijos metu.

Produkto gamyba: šeimos gamyba

Kas tai yra Produktų šeimos gamyba ir kada ją naudoti? Vienas paprasčiausių pavyzdžių galėtų būti akmens skaldos gamyboje, kai traiškant vienos rūšies akmenis gaunama skirtingos frakcijos skalda. Arba kitas pavyzdys, kai iš vieno medžio rąsto yra pagaminamos skirtingų matmenų lentos.
Funkcine prasme produktų šeimos gamyboje galima naudotis daugeliu anksčiau aptartų funkcijų kaip ir gaminant vieną gaminį. Išskirtinis požymis, kad visi gaminiai įtraukiami į vieną gamybos užsakymą, kur galime iš anksto numatyti pagamintų gaminių proporcijas (pvz. remiantis statistiniais vidurkiais).
Dažnu atveju šeimose naudojamos viena ar kelios tos pačios žaliavos/prekės. Atsižvelgiant į poreikį, kiekviena produkto eilutė savo ruožtu gali turėti priskirtą skirtingą ar ta pačią Komplektavimo specifikaciją. Operacijų eiga (Technologinė kortelė) yra numatoma kaip vienas procesas ir visi gaminiai registruojami šio proceso eigoje.
Darbo praktikoje esame susidūrę su skirtingomis įmonių naudojamomis broko apskaitos strategijomis. Vieni produkto gamybos procese broką apskaito tik kaip statistinį faktą, kurio patirti kaštai įtraukiami į gaminio savikainą. Kiti tuo tarpu darbo procese patirtą broką pageidauja turėti kaip pusgaminį, dėl galimybės vėliau jį panaudoti gamyboje ar parduoti. Pastaruoju atveju būtent ir gali pasitarnauti Produktų šeimos gamybos funkcionalumas.

Gali kilti klausimas, o tai kokį funkcionalumą geriau rinktis? Vienareikšmiškai atsakyti negalima, o ir nebūtina rinktis tik vieno tipo gamybą. Svarbu paminėti, kad BC galite naudotis visais funkcionalumais vienu metu. Vieniems gaminiams galite naudoti komplektavimą, kai tuo tarpų kitus produktus valdyti per Gamybos modulį. Ir nereikia to baimintis, nes tvarkingai sustatytas procesas naudojantis visomis galimybėmis dirbs kaip šveicariškas laikrodis.

Elzė Ladigaitė-Bindokienė

LinkedIn

BC sistemos konsultantė

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus