Barrus AS ärianalüütika kogemuslugu

Ärianalüütika pole eesmärk omaette, vaid vahend eesmärgi saavutamiseks. Kuidas andmeid koguda, analüüsida ja esitada, sellest kuuled Äripäeva raadiosaates.

Puiduettevõtte Barrus on oma ettevõttes mitmekümne aasta pikkuse teekonnal ärianalüütikasse panustanud väga palju.

“Kõige olulisem on taibata, et sinu andmeid mingisugusel hetkel võiks saada analüüsida. See on kõige esimene samm,”

Vaido Otsar
Barrus AS IT-juht


Andmete kogumine niisama kogumise pärast ja raportite esitamine lihtsalt selleks, et oleks midagi esitada, ei ole eesmärk iseenesest. Ärianalüütika peab igas ettevõttes olema toetav süsteem ettevõtte peamiste eesmärkide saavutamiseks. Mis on eesmärgid, mis on eesmärgi saavutamise kriteeriumid, kes selle eest vastutavad, kuidas mõõdad, ….

Oluline on teadvustada, mida mõõdad – seda saad


Kuula, kuidas Barrus on juhtimisinfo jaganud neljaks tasemeks, vastavalt info tarbijate rollidele – 0 tasemest ehk ettevõtte kõige olulisemad näitajad ja nende eesmärkidest detailsete töökoha/rolli põhisteks juhtimisvaadeteks ja aruanneteks.

Ärianalüütika juhtivkonsultant Kristen Pugi räägib sellest, milliseid andmeid on mõtet koguda ja kuidas on mõistlik kogutud andmeid esitleda ja visualiseerida. Kehtib kuldne reegel – vähem on rohkem – juhtimistöölaudadesse tuleb koondada ainult oluline info, mis annab kiirelt ülevaate hetkeolukorrast. Kristen Pugi sõnul, tehakse tihtipeale suuri vigu selles, et raportitele tahetakse panna liiga palju erinevaid andmeid kokku.

Saate arutelus tuleb välja ka andmete kasutamise ja tõlgendamise oskuse olulisus. BI aruanded aitavad tõlgendada andmeid ja koondada erinevatest keskkondadest info üheks tervikuks.

Äritarkvara valiku puhul on üheks oluliseks kriteeriumiks andmetele ligipääsetavus nii sisemiseks kasutamiseks mõeldud andmekeskkondadest kui ka välistest andmeallikatest. Mida lihtsam on äritarkvaradesse kogutud andmetele automatsieeritult ligi saada, seda lihtsam on aruandlust üles ehitada.

Kuula raadiosaadet, kus kogemusi jagavad Barruse IT-juht Vaido Otsar ja OIXIO Digital ärianalüütika juhtivkonsultant Kristen Pugi.

OIXIO BI tooted leiad siit :

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused