Microsoft Copilot

Microsoft Copilot – uus tase finantsjuhtimises

Hannes Rosenberg

Ärinõustamise ärijuht

AI abiga vähem rutiini, rohkem tarka tööd finantsmaailmas 

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations on suurettevõtetele mõeldud majandustarkvara, mis hõlmab finantside, tarneahela, projektijuhtimise, jaekaubanduse ja intelligentse tellimuste haldamise lahendusi. MS Dynamics 365 F&O on suuteline täitma ka kõige nõudlikuma ettevõtte vajadusi. Seoses Copiloti lisandumisega on MS Dynamics 365 Finance nüüd veelgi võimsam tööriist, pakkudes raamatupidajatele ja finantsjuhtidele tuge rutiinsete ülesannete optimeerimisel, mis võimaldab igapäevaselt teha rohkem tarka tööd, selgitab Piret Piiroja, OIXIO Digitali lahenduse konsultant. 

Microsoft Dynamics 365 Finance sisaldab kõiki finantsjuhtimiseks vajalikke funktsioone – pearaamat, tarnija ja kliendi arveldused, eelarvestamine ja prognoosimine, pangahaldus, finantsaruandlus, kuluarvestus, põhivarahaldus, regulatsioonidele ja nõuetele vastavuste haldus jne. Microsofti AI-assistent Copilot võimaldab rutiinseid tööülesandeid sooritada Microsoft Dynamics 365 Finance’is veel kiiremini ja veel lihtsamini. Tehisintellektist vestluskaaslane suudab vaid sekunditega kokku panna ülevaateid, ennustada klientide maksevõimet, prognoosida rahavoogusid ning teha palju muud. 

Klientide maksekäitumise prognoosimine 

Uus Copiloti vestlusaken Microsoft Dynamics 365 Finance töölaual pakub kiiret võimalust analüüsida erinevaid andmeid. Masinõppel toimiv AI teeb kokkuvõtteid ja ennustusi ning loob sisu, võttes arvesse lähteandmeid erinevatest Microsofti tooteperekonda kuuluvatest tarkvaradest. 

Copiloti abil saab teha ülevaateid klientide maksekäitumisest, võlgnevustest ning muudest olulistest finantsnäitajatest. Kasutades masinõpet, tuvastab tehisintellekt kliendi maksekäitumise mustri läbi aastate ja keskmise võlgnevuses oldud päevade arvu. 

See aitab raamatupidajatel ja finantsjuhtidel paremini hinnata, kas kliendile tasub krediiti müüa, ning ennustada, kui tõenäoline on, et klient jätab arved tasumata. 

Nutikas rahavoogude prognoos 

Tänu Copilotile saavad finantsjuhid koostada rahavoogude prognoosi senisest kiiremini ja täpsemini. Kasutades ajaloolisi finantsandmeid, sealhulgas müügitellimusi ja ostuarveid, tuvastab Copilot varasemad mustrid ja trendid, võttes arvesse ka sesoonsust ja muid tegureid. Koostatud prognoosi saab võrrelda tegeliku eelarvega ja paluda Copilotil välja tuua nende erinevused. 

See võimaldab finantsjuhtidel teha teadlikumaid otsuseid krediidipoliitika ja riskijuhtimise osas, parandades ettevõtte rahavoogude juhtimist ja likviidsust.

Rahavoogude prognoosi käsitsi koostamise asemel saab finantsjuht nüüd keskenduda kitsaskohtade väljaselgitamisele, järelduste tegemisele ja lahenduste leidmisele.

OIXIO Digital

Copilot on alati käeulatuses  

Analüüsides mineviku andmeid, teeb Copilot ettepanekuid ka eelarve paremaks koostamiseks. Vaadates finantsjuhtimise tulevikku, laiendab Copilot oluliselt MS Power BI kasutamisvõimalusi, automatiseerib protsesse, ennustab tulevikustsenaariumeid ja kiirendab finantside analüüsimist. Copilotilt saab küsida nii tööjuhiseid kui ka konkreetseid andmeid, mis süsteemis olemas. Virtuaalne assistent on alati kättesaadav ja valmis erinevateks tööülesanneteks, mis aitavad raamatupidajatel ja finantsjuhtidel teha oma tööd tõhusamalt. 

Kui vajad tuge Microsoft Dynamics 365 Finance uute nutikate funktsioonide rakendamisel, siis võta meiega ühendust. 

Võta ühendust ja küsi lisa

Hannes Rosenberg

Linkedin

Ärinõustamise ärijuht