Kuidas hoida igapäevaselt silma peal, kui suur on kasum ja kuidas meie ettevõttel tegelikult läheb?

Kristen Pugi

Ärianalüütika ärisuuna juhtivkonsultant

Küsimused, kui suur on kasum ja kuidas meie ettevõttel tegelikult läheb, on olulised nii tegevjuhile ja finantsjuhile kui ka teistele töötajatele, kes müügitulemuste ja kasumi koju toomise eest ettevõttes vastutavad.

Klassikaline finantsaruandlus raporteerib andmeid tagantjärele.

Power BI baasil loodud Oixio Digitali juhtimisaruandluse lahendus toob juhtimisaruandluse aga reaalajas kandikul kätte, et saaksid tulemustel silma peal hoida igapäevaselt.

Juhtimisaruandluse lahendus võimaldab igal ajahetkel vaadata, milline on ühe või teise toote või osakonna kasumlikkus ning mis seisus on parasjagu aasta- või kuueelarve täitmine.

Tulemusi saab võrrelda nii esialgse prognoosi kui ka eelmiste perioodidega. Näiteks võid jälgida, kust raha ettevõttesse tuleb ja millised üksused raha välja viivad.

Mis peamine, müügi ja kulude kokkuvõtmiseks ei ole enam vaja kuu lõppu oodata. Pilvepõhine juhtimisaruandlus teeb info kõigi juhtide jaoks kättesaadavamaks ja aitab seisu jälgida iga päev, soovi korral kasvõi 7 päeva nädalas.

Oixio Digitali juhtimisaruandluse lahendus

Uus Power BI baasil loodud Oixio Digitali juhtimisaruandluse lahendus lihtsustab müügijuhi, osakonnajuhi, raamatupidaja, finantsjuhi ja tegevjuhi tööd.

Lahendus koosneb neljast osast:

Juhtimisaruandluse lahendus

Lahendusse sisenemine käib läbi pilvepõhise portaali ReportÄpp, mille kaudu saab kasutada kõiki teisi lahenduses olevaid funktsioone.

Juhtimisaruandluse alla jooksevad kokku ettevõtte jaoks olulised võtmenäitajad, samuti kasumiaruanne, bilanss ja rahavood.

Eelarvestamise mooduli kaudu saab koostada eelarveid ja prognoose, mille vastu tegelikku tulemust võrreldakse.

Kulude jagamine võimaldab automatiseerida üldkulude jaotamist erinevate tulemusüksuste ja projektide vahel. Läbi selle on võimalik veelgi täpsemalt teada saada, milline on ühe või teise projekti, kliendi, tuluüksuse või toote tegelik omahind ja kasum.

Pilvepõhine ReportÄpp

Kogu lahenduse südameks on ReportÄpp, mis on pilvepõhine ja loodud Power BI baasil. See on sisenemistee finantsaruandluse töölauale ning eelarve ja kulude jagamise moodulitesse.

ReportÄpi avavaadet saab seadistada töörollist lähtuvalt – müügijuhile on olulised ühed näitajad, raamatupidajale ning tegevjuhile teised.

Näidisvaade ReportÄpp sisukorrast:

ReportÄpp sisukord 2

ReportÄpi sees olev juhtimisaruandlus näitab kiirelt kätte kohad, kus eelarve on punases ja vastupidi, kus on läinud paremini kui esialgu oled julgenud prognoosida.

ReportÄpist avatud juhtimisaruandluse kasumiaruanne:

Pilt 3

ReportÄpp seob ühte süsteemi ja tervikuks finants- ja juhtimisaruanded, eelarve ja kulude jagamise lahenduse, seadistused ja abitabelid. Sisukorda on võimalik lisada ka muud veebilehed ja Exceli failid.

Juhtimisaruandluse töölaud – kasum, bilanss, võtmenäitajad ja rahavood

Kui klassikaliselt on juhtimisaruannete kokkupanek finantsjuhi või raamatupidaja vastutada, kes peab noppima andmeid erinevatest süsteemidest, siis BI baasil juhtimisaruandluse lahendus teeb selle töö töötaja eest ära, vähendades sellega nii aruandluseks kuluvat aega, käsitöö hulka kui ka võimalikke näpuvigu.

Kui raamatupidaja teeb kokkuvõtteid enamasti üks kord kuus, siis automatiseeritud juhtimisaruandlus on kogu aeg värskete andmetega taustal kättesaadav.

See tähendab veel täpsemat vaadet sellele, kui suur on sinu kasum ja veel paremat ülevaadet, milline on ettevõtte tegelik tulemus. Seda ka kuu keskel, ilma et peaksid kuu lõppu ja raamatupidaja poolt kokkupandavat aruannet ootama.

Finantse saab jälgida päevade, kuu või aasta kaupa ja teha seda nii kontserni, ettevõtte, osakonna, ärisuuna, tooteliini kui ka kliendi lõikes.

Lisaks võimaldab lahendus automaatselt siia juurde liita kulud, mida üldjuhul raamatupidamises laiali ei jagata, näiteks nagu üldkulud.

Tulemusi saab võrrelda seatud eesmärkide ja prognoosidega või eelmiste perioodidega.

Näidisvaade kasumiaruandest. Tänaste tulemuste võrdlus eelmise aastaga ja käesoleva aasta eelarvega:

Kasumiaruande prognoos

Näidisvaade aruandest, kus võrreldakse tegelikke ja prognoositud andmeid terve aasta vaates, kuude kaupa, juuni kuu seisuga. Ehk kasutajale näidatakse esimese poolaasta tegelik tulemus ja aasta viimase 6-kuu prognoos:

Esimese poolaasta tulemus vorreldes prognoosiga 5

Juhtimisaruandlusest saame vastused küsimustele, kas kasum tõotab tulla parem kui eelmisel aastal või ka näiteks, kui palju on meil veel kuuprognoosi täitmiseni minna ehk kas suudame oma selle kuu müügieesmärgid ületada?

Finantsaruandluse kaudu kuvatakse ettevõtte võtmenäitajad, kasumiaruanne, bilanss, rahavood ja päringud pearaamatust. Töölaua vaadet ja seal näidatavaid aruandeid saab seadistada ettevõtte- ja rollipõhiselt.

Täpne ja mugav eelarvestamine

Klassikaliselt võtab keskmise suurusega ettevõttes eelarve koostamine aega mitu kuud. Mida suurem on ettevõte, seda keerulisem kipub eelarve olema – müügieelarve, kaubaeelarve, sealt edasi palgad, teenused, üldkulud.Eelarve lahendus 6

Eelarve koostamine Excelis võib olla piisav, seda aga ainult nii kaua, kuni ettevõtte protsessid muutuvad keerulisemaks ja ettevõttes on juba 20-30 töötajat.

Kui eelarves on palju erinevaid tooteid, teenuseid, kaupasid ja lingitud faile, siis on kogu seda komplekti Excelis üsna tülikas hallata.

Lisaks on suur oht, et kuskilt hakkab kärisema ehk keegi kustutab kogemata midagi ära. Samuti on kohmakas eelarvete kinnitamine Exceliga, seda eriti siis, kui sisendit annavad mitmed osakonnad ja kinnitajaid on rohkem kui üks.

Juhtimisaruandluse lahenduse eelarvestamise moodul võimaldab koostada ja importida eelarveid või prognoose, neid hallata ja kinnitusringide abil kinnitada.

Kasumiaruanne tulemuste võrdlemiseks, kuhu tuleb sisend eelarvestamise moodulist:

Kasumiaruande tulemus 7

Eelarve on plaan tulevikuks, mida tuleb alati ka tegelikkusega võrrelda. Seepärast on eelarve ühtlasi oluline sisend juhtimisaruandlusse, et meil tekiks baas, mille vastu end võrdleme.

Eelarve moodulisse on võimalik importida ka Excelis koostatud eelarveid. Mugavam on siiski kogu protsess teha läbi samas süsteemis ja sealsamas saata eelarved ka kinnitamisele.

Juhtimisaruandluse lahenduse täispaketis on kõik võimalused selleks olemas ja eelarve koostamisel saab aluseks võtta nii eelmisi eelarveid/prognoose kui ka tegelikke tulemusi.

Täisautomaatne kulude jagamine

Selleks, et osakonna või toote kasumlikkust välja arvutada, on vaja teada kõiki osakonna või tootega seonduvaid kulusid. Müügitulude ja otsekuludega on enamasti lihtne.

Keerulisemaks muutub asi siis, kui tahaksime siia juurde arvestada kõikvõimalikud kaudsed kulud ja üldkulud nagu näiteks kontorikulud, juhtimiskulud, tugitöötajate palgad jne.

Üldjuhul üldkulusid ja kaudkulusid raamatupidamislikult toodete ja projektide peale laiali ei jagata. Täpse juhtimisarvestuse jaoks oleks need aga vajalik siiski lahti lüüa, mis Exceli mõistes on peen käsitöö.

Lahenduseks on kulude jagamise automatiseerimine. Just sellist lahendust pakub juhtimisaruandluse lahenduse kulude jagamise moodul, mille abil on võimalik määrata, millised kulud ja millistes proportsioonides jagamisele lähevad ning kuidas neid aruandluses kajastatakse.

Kulude jagamine töötab täisautomaatselt ja tulemusi saab vajadusel käsitsi korrigeerida. Moodul viib andmed kokku finantsjuhtimise vaatesse, andes veel tõesema pildi sellest, kuidas ettevõttel siis ikkagi päriselt läheb.

Kellele juhtimisaruandluse lahendus sobib

Oixio Digitali juhtimisaruandluse lahendus on eelkõige mõeldud suurematele ja keerukamate protsessidega ettevõtetele.

Mikroettevõtjad sellest palju ei võida. Kui aga ettevõttes on mitu osakonda või tegemist on kontserniga, kus iga üksuse tulemust on vaja eraldi mõõta, siis on selline juhtimisaruandlussüsteem väga suureks abiks.

Lisaks võimaldab see oluliselt mugavamaks muuta eelarvestamise protsessi ja teha juhtimisaruanded veel täpsemaks, sest sisse saab arvestada ka kaudseid kulusid.

Automatiseeritud Oixio Digitali juhtimisaruandluse lahendus aitab:

  • raamatupidajalt töökoormust maha võtta,
  • kõigil projektijuhtidel, osakonnajuhtidel ja tulemuse eest vastutajatel igal ajahetkel pilku peal hoida, mis seis eelarve täitmisega parasjagu on ning kui suur on kasum,
  • hoida kokku töötajate aega ja vähendada rumalat käsitööd,
  • vähendada käsitööna andmete liigutamisel võimalike vigade teket.

Tegemist on ettevõttepõhise kuutasulise paketiga, millele täna ei ole paremat alternatiivi. Äritarkvara litsentsid on tunduvalt kallimad.

Oixio Digitali juhtimisaruandluse lahendus pakub pilvepõhist juhtimisaruandlust, kuhu andmed jooksevad kokku automaatselt ja on kättesaadavad igale juhile just talle sobival ajal.

Tahad juhtimisaruandluse võimalustest rohkem teada?

Kui Sul tekkis juhtimisaruandluse teemal mõtteid, küsimusi või soovid juhtimisaruandluse automatiseerimisest rohkem teada saada, võta meiega julgelt ühendust. 

Arutame ettevõtte vajadused ja võimalused läbi ning asume koos tegutsema!

Soovin juhtimisaruandluse kohta lisainfot.

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused