OIXIO | Juhtimisaruandlus

Power BI baasil loodud aruandlus vastavalt sinu ettevõtte eripäradele ja juhtimisstiilile.

Kui klassikaline finantsaruandlus raporteerib andmeid tagantjärele, siis Power BI baasil loodud Juhtimisaruandluse lahendus võimaldab kasutajal vaadata nii minevikuandmeid ja statistikat, ning olla kursis ka tulevikuandmete prognooside ja eelaveseseisudega. Igal ajahetkel saab vaadata, milline on ühe või teise toote või osakonna kasumlikkus ning mis seisus on aasta- või kuueelarve täitmine.

 

1_digital_icon_positive

Juhtimisaruandluse lahendus lihtsustab müügijuhi, osakonnajuhi, raamatupidaja, finantsjuhi, tegevjuhi ja kõigi teiste meeskonnaliikmete tööd, kes ettevõttes müügitulemuste ning kasumi koju toomise eest vastutavad.

OIXIO Juhtimisaruandlus

Lahendusse sisenemine käib läbi pilvepõhise portaali ReportÄpp, mille kaudu saab kasutada kõiki teisi lahenduses olevaid funktsioone.
Juhtimisaruandluse alla jooksevad kokku ettevõtte jaoks olulised võtmenäitajad, samuti kasumiaruanne, bilanss ja rahavood.
Eelarvestamise mooduli kaudu saab koostada eelarveid ja prognoose, mille vastu tegelikku tulemust võrreldakse.
Kulude jagamine võimaldab automatiseerida üldkulude jaotamist erinevate tulemusüksuste ja projektide vahel. Läbi selle on võimalik veelgi täpsemalt teada saada, milline on ühe või teise projekti, kliendi, tuluüksuse või toote tegelik omahind ja kasum.

agefis-vKvUcdyaUhc-unsplash

Juhtimisaruandluse lahendusest lähemalt

Kogu lahenduse südameks on ReportÄpp, mis on pilvepõhine ja loodud Power BI baasil. See on sisenemistee finantsaruandluse töölauale ning eelarve ja kulude jagamise moodulitesse.

ReportÄpi avavaadet saab seadistada töörollist lähtuvalt – müügijuhile on olulised ühed näitajad, raamatupidajale ning tegevjuhile teised.

ReportÄpi sees olev juhtimisaruandlus näitab kiirelt kätte kohad, kus eelarve on punases ja vastupidi, kus on läinud paremini kui esialgu oled julgenud prognoosida.

ReportÄpp seob ühte süsteemi ja tervikuks finants- ja juhtimisaruanded, eelarve ja kulude jagamise lahenduse, seadistused ja abitabelid. Sisukorda on võimalik lisada ka muud veebilehed ja Exceli failid.

Juhtimisaruandluse ReportÄpp_sisukord_2

Kui klassikaliselt on juhtimisaruannete kokkupanek finantsjuhi või raamatupidaja vastutada, kes peab noppima andmeid erinevatest süsteemidest, siis BI baasil juhtimisaruandluse lahendus teeb selle töö töötaja eest ära, vähendades sellega nii aruandluseks kuluvat aega, käsitöö hulka kui ka võimalikke näpuvigu.

Kui raamatupidaja teeb kokkuvõtteid enamasti üks kord kuus, siis automatiseeritud juhtimisaruandlus on kogu aeg värskete andmetega taustal kättesaadav.

See tähendab veel täpsemat vaadet sellele, kui suur on sinu kasum ja veel paremat ülevaadet, milline on ettevõtte tegelik tulemus. Seda ka kuu keskel, ilma et peaksid kuu lõppu ja raamatupidaja poolt kokkupandavat aruannet ootama.

Finantse saab jälgida päevade, kuu või aasta kaupa ja teha seda nii kontserni, ettevõtte, osakonna, ärisuuna, tooteliini kui ka kliendi lõikes.

Lisaks võimaldab lahendus automaatselt siia juurde liita kulud, mida üldjuhul raamatupidamises laiali ei jagata, näiteks nagu üldkulud.

Tulemusi saab võrrelda seatud eesmärkide ja prognoosidega või eelmiste perioodidega.

Juhtimisaruandluse_toolaud_Kasumiaruande_prognoos 4-1

Klassikaliselt võtab keskmise suurusega ettevõttes eelarve koostamine aega mitu kuud.

Mida suurem on ettevõte, seda keerulisem kipub eelarve olema – müügieelarve, kaubaeelarve, sealt edasi palgad, teenused, üldkulud

Eelarve_lahendus_6

Eelarve koostamine Excelis võib olla piisav, seda aga ainult nii kaua, kuni ettevõtte protsessid muutuvad keerulisemaks ja ettevõttes on juba 20-30 töötajat.

Kui eelarves on palju erinevaid tooteid, teenuseid, kaupasid ja lingitud faile, siis on kogu seda komplekti Excelis üsna tülikas hallata.

Lisaks on suur oht, et kuskilt hakkab kärisema ehk keegi kustutab kogemata midagi ära. Samuti on kohmakas eelarvete kinnitamine Exceliga, seda eriti siis, kui sisendit annavad mitmed osakonnad ja kinnitajaid on rohkem kui üks.

Juhtimisaruandluse lahenduse eelarvestamise moodul võimaldab koostada ja importida eelarveid või prognoose, neid hallata ja kinnitusringide abil kinnitada.

Selleks, et osakonna või toote kasumlikkust välja arvutada, on vaja teada kõiki osakonna või tootega seonduvaid kulusid.

Müügitulude ja otsekuludega on enamasti lihtne. Keerulisemaks muutub asi siis, kui tahaksime siia juurde arvestada kõikvõimalikud kaudsed kulud ja üldkulud nagu näiteks kontorikulud, juhtimiskulud, tugitöötajate palgad jne.

Üldjuhul üldkulusid ja kaudkulusid raamatupidamislikult toodete ja projektide peale laiali ei jagata.

Täpse juhtimisarvestuse jaoks oleks need aga vajalik siiski lahku lüüa, mis Exceli mõistes on peen käsitöö.

Lahenduseks on kulude jagamise automatiseerimine. 

Just sellist lahendust pakub juhtimisaruandluse lahenduse kulude jagamise moodul, mille abil on võimalik määrata, millised kulud ja millistes proportsioonides jagamisele lähevad ning kuidas neid aruandluses kajastatakse.

Kulude jagamine töötab täisautomaatselt ja tulemusi saab vajadusel käsitsi korrigeerida.

Moodul viib andmed kokku finantsjuhtimise vaatesse, andes veel tõesema pildi sellest, kuidas ettevõttel siis ikkagi päriselt läheb.

Juhtimisaruandluse lahendus on eelkõige mõeldud suurematele ja keerukamate protsessidega ettevõtetele.

Mikroettevõtjad sellest palju ei võida. Kui aga ettevõttes on mitu osakonda või tegemist on kontserniga, kus iga üksuse tulemust on vaja eraldi mõõta, siis on selline juhtimisaruandlussüsteem väga suureks abiks.

Lisaks võimaldab see oluliselt mugavamaks muuta eelarvestamise protsessi ja teha juhtimisaruanded veel täpsemaks, sest sisse saab arvestada ka kaudseid kulusid.

Automatiseeritud Columbuse juhtimisaruandluse lahendus aitab:

  • raamatupidajalt töökoormust maha võtta,
  • kõigil projektijuhtidel, osakonnajuhtidel ja tulemuse eest vastutajatel igal ajahetkel pilku peal hoida, mis seis eelarve täitmisega parasjagu on ning kui suur on kasum,
  • hoida kokku töötajate aega ja vähendada rumalat käsitööd,
  • vähendada käsitööna andmete liigutamisel võimalike vigade teket.

Tegemist on ettevõttepõhise kuutasulise paketiga, millele täna ei ole paremat alternatiivi. Äritarkvara litsentsid on tunduvalt kallimad.

Juhtimisaruandluse lahendus pakub pilvepõhist juhtimisaruandlust, kuhu andmed jooksevad kokku automaatselt ja on kättesaadavad igale juhile just talle sobival ajal.

Inspireerivad mõtted

Artiklid
Konsultatsiooniettevõtte Gartner nimetas taas 2023. aasta raportis Microsoft Power BI juhtivaks analüütika ja ärianalüüsi platvormiks. Eraldi tõsteti esile Microsofti teenuse kõikehõlmavat nägemust ja sooritusvõimet. See on ettevõttele liidrite edetabelis juba 16. järjestikune aasta. Tunnustatud Microsoft Power BI lahendust pakume oma klientidele ka meie Columbuses.

Hannes Rosenberg

Info ja andmed muutuvad järjest olulisemaks – see on tänaseks väärtuslikum kui nafta. Paraku info vananeb kiiresti ja kaotab väärtust, seega on oluline, et info voolaks ettevõtte süsteemides reaalaja lähedaselt ja oleks õige. Tõdeme, et infot on palju. Seepärast tuleb infot liigitada – näiteks alusandmeteks ja tehinguandmeteks.

Toomas Olli

Järjest enam hakati rääkima Power BI tarkvarast ja sinna jäi meil silm peale,“ ütleb Kristen. „Soov oli muuta aruandluslahendused ettevõtetele kättesaadavaks, mitte olla luksuskaup suurettevõtetele. Power BI annab võimaluse alustada ilma investeeringuteta ning jätkata mõistlike kuludega. Ühed meie peamised kliendid on tootmisettevõtted, nemad ei taha panna tarkvarasse palju raha aga neile meeldib kasutada kõiksugu lahendusi.“

Kristen Pugi

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused