Gamybos registravimas, sandėliai ir logistika verslo valdymo sistemos aplinkoje

Valdas Semėnas

Verslo valdymo sistemų ekspertas ir patarėjas

Jei klausėte savęs, kuri sritis gamybinės įmonės procesuose lengviausiai skaitmenizuojama ir kur šis technologinis įrankis jūsų verslui gali duoti daugiausia matomos ir juntamos naudos – tai prekių judėjimas per sandėlių ūkį ir logistika, gamybininkams – dar ir produkcijos registravimas. Tai ta sudėtinga vieta įmonėje, kur duomenų gimsta labai daug, o jų apdirbimas ir talpinimas verslo valdymo sistemoje (toliau VVS) be pagalbinių skaitmenizavimo įrankių jau seniai – nebeįsivaizduojamas.
Įvertinant rinkos specifiką, galima drąsiai teigti, kad sugebėjimas sekti ir valdyti prekių judėjimą sandėliuose, identifikuoti, surinkti, paženklinti ir apiforminti judėjimą pagal pardavimo užsakymus, sukaupti pagal vežimo maršrutus – daugumos Lietuvos įmonių, dirbančių su vietiniais klientais, iššūkis. Na, o jei dirbate su Vakarų Europos klientais – tai jums pažįstama jau gerokai seniau.

Gamybos rezultatų registravimas čia ir dabar

VVS gamybos valdymo ašis – gamybos užsakymas. Jis, kaip taisyklė, turi visą būtiną informaciją, apibūdinančią gaminį. Prekės kodas, pagaminimo data, galiojimo data, pagaminimo ar sandėliavimo vienetai, kryžminės nuorodos, kiekis – dažniausiai jo valdomos ar nesunkiai pasiekiamos per VVS resursus prekės charakteristikos. Todėl visiškai nesunku registruoti, pvz., gaminio išeigą ir, esant poreikiui, suformuoti ir paženklinti registruojamą kiekį logistinio vieneto lipduku. Jei dar galvojate apie šios informacijos išnaudojimą sandėlio ir logistikos užduotims, nepamainomas čia GS1 logistikos standartas ir jo ženklinimo identifikatoriai. Jei sandėlio kiekinę apskaitą susmulkinti iki logistinio vieneto, dažniausiai paletės, apimčių, turėsite sandėlio ir logistikos poreikiams paruoštą ženklintą produkcijos kiekį. Jei minimas kiekio susmulkinimas bus VVS duomenų struktūroje ir funkcionalume, turėsite pilnai veikiančią, visais įmanomais duomenų vertinimo rakursais pateikiančią būtiną informaciją VVS sistemą. Rekomenduotina ir gaminio antrinę pakuotę (pvz., dėžę) ženklinti tuo pačiu GS1 gamybos užsakymo ir prekės charakteristikų rinkiniu: prekės kodas (brūkšninis kodas), partija, galiojimo data. Tai padės sandėlyje surenkant produkciją pagal pardavimo užsakymus, inventorizuojant sandėlį, o taip pat bus nepamainoma informacija pirkėjui: visi būtiniausi identifikatoriai ir charakteristikos – pateikti.

Šalia pagrindinės produkcijos registravimo nesunku realizuoti ir analogiškomis procedūromis registruoti nekondicinę produkciją, produkciją atidedamą ar skiriamą kokybės stebėjimo ar vertinimo procedūroms, marketingo, reklamos tikslams. Nukreipkite tokius gaminius į atitinkamas VVS logines vietas ar dėžes ir produkcija bus ne tik paskirta, atskirta, bet ir apskaityta buhalteriškai. Tikrai panaikinsite čia naudojamus ir dažnai su elementariomis klaidomis vykdomus perdavimus, pajamavimus ir nurašymus. Viso to paprasčiausiai nebereikės: tą reikiamu momentu atliks VVS algoritmas.

O galbūt jums reikia paskirti registruojamą produkciją eilėje laukiančiam pardavimo užsakymui? Dauguma VVS nesunkiai pateiks jums reikalingą informaciją ir tokiu atveju jau registravimo metu galėsite logistinį vienetą paskirti sandėlio surinkimo dokumentui.

Sandėlio operacijos su pasimėgavimu

Jei į realizacijos sandėlį iš gamybos gavote ženklintą logistinį vienetą su informaciniu lipduku, būtinų atlikti operacijų sandėlyje praktiškai nebeliko. Spręskite, ar pasitikėti gamybos registravimo duomenimis logistinio vieneto lipduke, ar tai patikrinti. Jei nusprendėte pasitikėti, jums tikriausiai beliks pasakyti VVS kur šį logistinį vienetą sandėlio erdvėje (stelažuose) padėti. Žinoma, minėtas logistinis vienetas gali būti jau paskirtas pardavimo užsakymui – VVS jus apie tai informuos ir pasiūlys nukreipti jį į krovinio surinkimui numatytą sandėlio vietą ar pakrovimo kanalą. Gali būti, kad savo sandėliuose prekių talpinimui turite daugiau apribojimų: vieta (dėžė) konkrečiai paklausiai ir greitai judančiai produkcijai, konkrečiai produkcijos partijai, atskiros prekių grupės prekėms – jūsų poreikis bet kuriuo panašiu klausimu – tai tik VVS architektūros, būtinų ar reikalingų sąlygų ar apribojimų rinkinys.

Nelygu kiek sandėlio operacijų jūs atliekate formuodami krovinį (rezervavimas, surinkimas), VVS nesunkiai gali talpinti informaciją apie tokį sprendimą ir eliminuoti konkretų logistinį vienetą iš sandėlio likučių dar nepadarius jokių siuntimų. O jei kelsite sau dar ir optimizavimo klausimus, VVS Jums tikrai nesunkiai pateiks maršrutą, pvz., nuo tolimiausio sandėlio taško iki pakrovimo zonos, pardavimo užsakymo surinkimui. Kiekvienos prekės atrinkimui VVS pasinaudos turima informacija ir sukontroliuos jus parenkant pirkėjo poreikius tenkinančias prekių charakteristikas – kiekį ir galiojimo termino likutį, nukreipdama jus į reikalingą sandėlio vietą. Taip net nežinodami ir nevertindami VVS saugomos sutartinės informacijos, jūs padarysite pirkėjo poreikius ir tiekimo sąlygas atitinkantį prekių surinkimą. Jei talpinote atrinktas prekes ant padėklo, jums beliks atspausdinti naujo logistinio vieneto informacinį lipduką taip pageidaujamą daugumo pirkėjų jų VVS (sandėlio) informaciniams poreikiams tenkinti.

VVS visam aprašytam judėjimui formuos sandėlio įrašus ir/ar rezervavimo bei surinkimo požymius logistiniams vienetams. Vėlgi – viskas VVS kontroliuojama pagal logistinio vieneto numerį (GS1 standarto atveju – SSCC).

Logistika paprastai

Jei jau turite surinktą pagal pardavimo užsakymą krovinį, belieka jį pakrauti į paskirtą transporto priemonę. Eilinį kartą pasinaudokite VVS valdoma informacija ir pardavimo užsakymu paskirtus logistinius vienetus nesunkiai talpinsite transporto priemonėje. Teisingai paruoštas VVS algoritmas padarys prie logistinio vieneto numerio dar vieną pakrovimo požymį. Kodėl taip? O paklauskite savęs, kaip dažnai iš jau suformuoto krovinio teko „iškrapštyti“ konkretų logistinį vienetą paskutiniu momentu pasikeitus pirkėjo poreikiams. Jei jau buvote išsiuntę tą vienetą, grąžinimo procedūros ženkliai ilgesnės ir pakankamai sudėtingos. Jei dar neišsiuntėte – voilà

Krovimo užbaigimas gali tapti tuo paskutiniu momentu kai priimamas sprendimas dėl krovinio apimčių atitikimo atkrovimo dokumentui, proceso užbaigtumo. Pasakymas VVS – pabaigiau, gali reikšti ne tik atkrautos produkcijos išsiuntimo registravimą paprastai tokiam tikslui naudojamu važtaraščiu (antrajam 4 dokumentų sistemos dokumentui), popierinių dokumentų (važtaraštis, sąskaita–faktūra, produkcijos sertifikatas, CMR‘as) atspausdinimui, bet ir elektroninių dokumentų (XML‘ų) suformavimui pagal pirkėjo ar EDI tarpininko reikalavimus ir jų išsiuntimui. Visiems šiems dokumentams paruošti ir spausdinti VVS pasinaudos sandėlio įrašų apie logistinius vienetus (ir prekes juose) informacija. Suprantama, dar gali būti skirtingos, pirkėjo reikalavimus atitinkančios dokumentų formos. Tačiau tai tą pačia VVS valdomą informaciją talpinantys dokumentų variantai.

Jei transporto priemones jūs nuomojote, pakrovimo momentui sudėtinga žinoti duomenis, būtinus minėtų dokumentų užpildymui. Čia jums padėti galėtų, pvz., WEB‘inėje aplinkoje veikianti ir taip paslaugos tiekėjui prieinama transporto priemonių registravimo ir krovinių gavimo/išsiuntimo priemonė. Potencialūs vežėjai čia gali pateikti savo duomenis, kuriuos visiškai nesunku importuoti tiek į VVS, tiek paskirti konkrečiam gavimo/pakrovimo dokumentui.

Išvados

Jei perskaitėte visą BLOG’ą ir nejučia pasidarė pikta dėl mano, atrodo, lengvabūdiško sudėtingų procesų traktavimo ir aprašymo, skubu patikinti, kad jokio „kosmoso“ čia nėra. Tai ne vieną šimtą kartų Jūsų matyti procesų organizavimo pavyzdžiai kasdien panašiomis schemomis pažengusiose įmonėse vykdantys tūkstančius operacijų.

Visa gudrybė – Jūsų įmonės VVS architektūra, duomenų surinkimas ir naudojimas, procesų žinojimas ir įvaldymas.

Besidominčių skaitmenizavimo problematika dažnai paklausiu: ko, jų požiūriu, reikia, kad Lietuvos gatvės būtų įmanomai švaresnės (o jos tikrai gana švarios ir dabar):

  • rūsčių įstatymų ir principingos policijos veiklos gaudant ir baudžiant šiukšlintojus;
  • daugiau valytojų šiukšlėms surinkti;
  • daugiau šiukšliadėžių joms sumesti.

Dauguma, kaip taisyklė, pasirenka trečiąjį variantą. Procesų organizavimo atveju – tai priemonė, įrankis – skaitmenizavimas.

Tai kodėl dauguma mūsų įmonių vis dar samdo „valytojas“ ir „policininkus“?

Pasirinkime protingai ir teisingai!

Valdas Semėnas

LinkedIn

Verslo valdymo sistemų ekspertas ir patarėjas

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus