OIXIO saksamaale laienemine it ja digitaliseerimine

OIXIO grupp on Saksa-Balti Kaubanduskoja Eestis, Lätis, Leedus liige

05.02.24 on OIXIO grupp Saksa-Balti Kaubanduskoja Eestis, Lätis, Leedus liige. Kaubanduskoja eesmärgiks on ühelt poolt Saksamaa Liitvabariigi ja teiselt poolt Eesti, Läti ja Leedu vaheliste majandussidemete arendamine vastastikuse huvi alusel ning ka oma liikmete ärihuvide edendamine Balti regioonis.

2024. aastal on OIXIO grupp laiendanud oma äri Baltikumist välja ja võtnud esimesena suuna Saksa turule, kus keskendutakse esimeses faasis ennekõike tööstusettevõtetele, pakkudes kogu OIXIO grupi väärtuspakkumist. Saksakeelse teeninduse loomisel pannakse esialgu rõhk küberturbe- ja IT-taristu teenuste osas. Tegevuse käivitamine Saksamaal on juba alanud.

Saksamaa turul äri käivitamise loogiline osa oli Saksa-Balti Kaubanduskoja (AHK) liikmeskonnaga liitumine. See samm on oluline toetamaks ja kiirendamaks OIXIO laienemist Saksamaale, saades läbi liikmelisuse juurdepääsu laiemale ärivõrgustikule, turule sisenemiseks olulistele teenustele, ressurssidele ja teadmistele, mis on seotud spetsiifiliselt just Saksa turuga.

Lisaks Saksa-Balti kaubanduskoja väga headele teenustele on OIXIO jaoks oluline, et liikmete omavaheline koostöö aitab mõista paremini Saksa turu klienti ja luua seeläbi rohkem väärtust. Kindlasti on just lisandväärtuse pakkumine see, mille osas soovib OIXIO kogemuste kasvades liikmeskonnale oma panuse anda.

Saksa-Balti Kaubanduskoda (AHK) on ainus väliskaubanduskoda, mis hõlmab kolme iseseisvat riiki, Eestit, Lätit ja Leedut. AHK liikmeskonda kuulub üle 470 ettevõtte erinevatest sektoritest Baltikumis ja Saksamaal. Saksa-Balti Kaubanduskoda on osaks globaalsest Saksamaa väliskaubanduskodade (AHK-de) võrgustikust, mis hõlmab 90 riiki ning 130 asukohta.