Lahendus puitu väärindavale ettevõttele

OIXIO Digital poolt loodud OIXIO | Timber ehk puidulahendus on valdkonnaspetsiifiline väärtuslahendus majandustarkvarale Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Lahenduse loomisel on arvesse võetud just puiduettevõtete spetsiifilisi protsesse ning lahendus on suunatud eelkõige saetööstusele ja hööveldatud materjali töölejatele/ edasimüüjatele. Samas sobib ka näiteks palkmaja tootjatele.

OIXIO Digital, digitaliseerimine

Millistele puiduväärindus üksustele lahendus sobib?

 • Palgihaldus – väravavaht, palgimõõtja, palgi tõstukijuht
 • Tootmine – Tootmisjuht, tootmistöötaja
 • Müük – Müügijuht, müügitöötaja
 • Ost – Ostujuht, sisseostja
 • Logistika – logistik, pakkide tõstukijuht’

Palgihaldus sisaldab integratsiooni EVR-iga ja palgi mõõtmisandmete edastamist RMK nõuetele vastavas formaadis üle ftp või e-mailiga.

Saematerjali veokorralduste haldus on integreeritud Cargosoniga.

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks. OIXIO Timber puidulahendus  katab palkide käitlemise  tööprotsessid alates koorma  vastuvõtust, läbi mõõtmise ja  lõpetades saagimisega.
„Olime varasemalt pikalt kasutanud Microsoft Dynamics Navisioni, kuid see ei täitnud täielikult meie vajadusi ja mõned osakonnad pidid paralleelselt kasutama Excelit. Uut lahendust otsides oli üks meie peamistest soovidest, et uus lahendus oleks meie ettevõtte protsessidele võimalikult vähese vaevaga kohandatav. Nii jõudsimegi Oixio Digitali ja Business Centralini koos väärtuslahendusega OIXIO Timber,“ ütleb Toivo Tammekivi Puidukoda OÜ-st.
OIXIO Timber puidulahendus on selge ja lihtsasti kasutatav ning katab ära kogu puiduväärindusettevõtte tarneahela – alustades palgi haldusest ja saematerjali tootmisest ning töötlemisest, kuni ostu ja müügi, pakkide halduse ja saematerjali sisemise ja välise logistikani välja.
OIXIO timber puidulahendus-puidutööstus

Puidutööstuse potsesside terviklik kaetus

OIXIO Timber puidulahendus katab palkide käitlemise tööprotsessid alates koorma vastuvõtust, 
läbi mõõtmise ja lõpetades saagimisega. 
Palkide liikumist saab samaaegselt jälgida eri mõõtühikutes – m3, jooksev meeter, tükk.  

Töökiirust ja efektiivsust aitab tõsta ka avatud standardil põhinev liidestamise
võimalus nii mõõte- ja tootmisliinide kui väliste süsteemidega (EVR).  

 • Kiire ja täpne palgikoorma vastuvõtt ja väljastamine tänu EVR liidesele
 • Kiire ja täpne palgi mõõtmisaruande loomine otse palkide mõõtmisliini andmete pealt
 • Kiire ja täpne kulusse kandmine otse saeliini mõõtmisandmete pealt
 • Kiire ja täpne palkide ostudokumentide loomine palkide mõõtmisaruannete ja ostuhinnakirja alusel
 • Reaalajas täpne varude ja tootmise ülevaade

 • Veoseleht
 • Liides EVR keskkonnaga
 • Veoselehe andmete import
 • Koostatud veoselehe eksport
 • Metsamaterjali üleandmise- vastuvõtuakt
 • Võimekus liidestada sorteerliini tarkvaraga
 • Palkide mõõtmisaruanne – seotud veoselehega
 • Mõõtmisandmete saatmine RMK formaadis
 • Palkide mõõtmistulemustest ostutellimuse genereerimine

 • Ostuhinnakiri,
  palkide ostuakt
 • Saagimiskorraldus
 • Palkide inventuur
 • Palkide laoseisu ülevaade
 • Võimekus liidestada saeliini tarkvaraga
 • Saematerjali arvele võtmine ja sildistamine

Saematerjali tootmine

OIXIO Timber puidulahendus katab tootmisega seotud protsessid alates planeerimisest kuni töö tagasisideni, mis tagab läbipaistva materjalide ja ressurside kasutuse kogu protsessi ulatuses.
Lahendusega kaetud funktsionaalsused:

 1. Saagimine (palgikulu arvestus, saematerjali arvelevõtt)
 2. Kuivatamine (kuivatilaod, võimekus liidestada kuivati tarkvaraga)
 3. Sorteerimine, sh tugevussorteerimine
 4. Järeltöötlus (värvimine, termotöötlus, harjamine, kappimine jt.)
 5. Töökeskuse tagasiside (materjalikulu, valmistoodang)
 6. Võimekus liidestada tootmismasinatega
 7. Töökohakesksed vaated:
 8. Laadurmasina töökeskkonna vaade
 9. Tootmistöötaja töökeskkonna vaade
Nimetu (Facebooki postitus) (1)
 • Kiire ja täpne palgikoorma vastuvõtt ja väljastamine tänu EVR liidesele
 • Kiire ja täpne palgi mõõtmisaruande loomine otse palkide mõõtmisliini andmete pealt
 • Kiire ja täpne kulusse kandmine otse saeliini mõõtmisandmete pealt
 • Kiire ja täpne palkide ostudokumentide loomine palkide mõõtmisaruannete ja ostuhinnakirja alusel
 • Reaalajas täpne varude ja tootmise ülevaade
 • Veoseleht 
 • Liides EVR keskkonnaga 
 • Veoselehe andmete import 
 • Koostatud veoselehe eksport 
 • Metsamaterjali üleandmise- vastuvõtuakt 
 • Võimekus liidestada sorteerliini tarkvaraga 
 • Palkide mõõtmisaruanne – seotud veoselehega 
 • Mõõtmisandmete saatmine RMK formaadis 
 • Palkide mõõtmistulemustest ostutellimuse genereerimine 
 • Ostuhinnakiri, palkide ostuakt 
 • Saagimiskorraldus 
 • Palkide inventuur 
 • Palkide laoseisu ülevaade 
 • Võimekus liidestada saeliini tarkvaraga
 • Saematerjali arvele võtmine ja sildistamine
 • Laadurmasina töökeskkonna vaade 
 • Värava operaatori töökeskkonna vaade

Pakkide haldus

OIXIO Timber puidulahendus katab pakkide käitlemisega seotud tegevused sh mobiilsetel töökohtadel. Lahendus tõstab ostu, müügi, laohalduse ja tootmise efektiivsust ettevõtte siseselt ja väliste partneritega.
Kiirem pakkide käitlemine kauba tarnimisel ja väljastamisel tänu eelkirjeldatud pakkidele.
Kõik laoga seotud tegevused on kiiremad tänu minimaalsele andmesisestusele. Puidulahendus garanteerib täpsemad andmed sest inimliku eksimise võimalused on viidud miinimumini, nii omad selget ja kiiret ülevaadet oma varudest.

Lahendusega kaetud funktsionaalsused

Ostudokumentidest inventuurideni

 • Pakkide loomine ostudokumendi ridadelt ja tootmisest
 • Pakkide ja nende sisu lõikes laoseisu ülevaade
 • Pakkide lisamine laoseisust müügitellimusele
 • Lihtne pakkide liigutamine asukohtade vahel
 • Lihtne pakkide arvele võtmine ja mahakandmine sh osakogustega
 • Pakkide käitlemise dokumendid (etiketid, saatelehed)
 • Pakkide inventuuri lahendus

Veoste planeerimise ja laadimise protsessid

 • Sisenev ja väljuv veokorraldus
 • Ülevaade kogu veokorraldusega seotud
  infost (sh vedaja info, auto, haagis, konteiner)
 • Veokorralduse loomine algdokumendi pealt (ostutellimus, müügitellimus, üleviimiskorraldus)
 • Peale- ja mahalaadimine
  skännerlahendus (triipkood, RFID)
 • Integratsioon transpordi ja logistika e-keskkonna Cargosoniga
 • Võimekus liidestada teiste logistikapartneritega

Ärianalüütika aruanded

OIXIO Timber puidulahendus sisaldab lisateenusena kolme Microsoft PowerBI-l baseeruvat aruannet, mis katavad esmase ärianalüütika vajaduse:

• Kas mul materjali on? – materjali voo jälgimine ja statistika
• Kas müüa saab ja millal saab? – valmistoodangu haldamine
• Kus mu materjal on? – laoseisu ülevaade erinevate kaubaparameetrite lõikes

Ärianalüütika aruandeid saab vastavalt ettevõtte vajadustele muuta ja lisada.

Nimetu (Facebooki postitus) (3)

Finantsarvestus

Lahendust saab liidestada kas ettevõtte olemasoleva raamatupidamistarkvaraga või võtta kasutusele Microsoft Dynamics 365 Business Central finantsarvestus standardtarkvara. Lahendus pakub terviklikku finantsjuhtimist, mis hõlmab nii ostu, müüki, kuluarvestust kui ka põhivarade, varude ja rahavoogude haldust, mida täiendavad vajalikud aruanded ja reaalajas kasutatavad detailsed analüüsid.

puidulahendus_1

Võta ühendust ja küsi lisa

Räägime lahendusest lähemalt? Vähemalt 11 suuremat puidusektori muret saame kohe lahendada

Kairi Kallas

Linkedin

ERP ärijuht