HRM4Baltics

Microsoft Dynamics 365 Business Central majandustarkvara baasil eelseadistatud palga- ja personaliarvestuse lahendus on asendamatu ettevõtetes, kus töötajate arv on suurem kui 100 inimest.

Sisesta  ettevõtte ja töötajate andmete ning alusta kohe kasutamist. Võimekas ärianalüütika toetab sinu personalijuhtimist arvestades baltiriikide seadusandluste ja muuga.

Ärianalüütika, digital

Ettevõtte töötajate palgaarvestus on oluline osa igakuisest majandusarvestusest. Palga- ja personaliandmete kiire ja lihtne haldus võimaldab palga- ja personalitöötajal leida aega sisuliste teemadega tegelemiseks. Hea meel on pakkuda lahendust, mis võimaldab samas majandustarkvaras hallata nii personaliandmeid kui ka pidada palga-, kulu- ja finantsarvestust.

Kairi Kallas

ERP ärijuht

Ülevaade HRM4Baltics lahendusest

Stabiilne, seadistatav ja seadusandlustega kooskõlastatav

Microsoft Business Central HRM4Baltics lahendus on paindlikult seadistatav, mis tähendab, et konkreetse ettevõtte vajadusi arvestades on võimalik teha lihtsalt soovitud muudatusi;

Tarkvarasse tehtav investeeringu on stabiilne ja planeeritav – tasuda tuleb ainult litsentside kuutasu või väljaostu korral ühekordne litsentsitasu koos iga-aastase tarkvarakindlustusega;

Muretu elu koos automaatsete pilvepõhiste tarkvarauuendustega – lahendus hoitakse seadusandlusega kooskõlas ning täiendatakse jooksvalt uute funktsionaalsustega – teil on kasutusel alati värskeim versioon lahendusest.

Töötajatega seotud andmete haldus

Töötajaga seotud isikuandmete, pildi, kontaktide, lepingute, dokumentide, laste, seotud isikute, residentsuse, insaideriga seotud isikute, tervisekontrolli, kutsehaiguste, töökogemuse, hariduse, oskuste, hoiatuste, võlanõuete, sõidukite, puhkuseõiguse, kinnipidamiste, võlanõuete, tasude, maksukohustuse ja soodustuste, puhkuseõiguse jne haldus

Töötajate haldus ühes tarkvaras, mis koondab kokku ettevõtteüleselt kõik seotud andmed.

Töötaja andmete automaatne üle viimine tarkvaras olevast ühest ettevõttest teise.

Töölepingute ja tasude ajaloo süsteemne säilitamine
Lepingu- või dokumendipõhjale töötaja info automaatne trükkimine
Ühe või mitme pangakonto lisamine töötajale, s.h eraldi lisatav III pensionisamba maksete pangakonto.

Võimalus määrata, et osa tasust (summa või protsent) kantaks teisele pangakontole
Pensionikindlustatuse automaatne päring.
Seadusest tulenevate ja ettevõttes põhiste erinevate tasu liikide, maksude ja kinnipidamiste haldus.
Lihtsalt, töötajaga seotud täiendava info hoidmiseks loodavad kuni 100 lisainfo välja.
Failide lisamine töötaja andmetesse.

Puhkuste ja puudumiste haldamine

 • Puudumised ja puhkused: eelseadistatud seadusest tulenevad puudumiste liigid
 • Paindlike reeglite loomine puhkuste sisestamisele (kattuvate puudumiste kontroll, puhkuse lubamine nii, et 5 tööpäevale lisataks 2 puhkepäeva jne)
 • Asendajate lisamine puudumistele
 • Puudumise sidumine lapse isikukoodiga
 • Igakuiselt saldeeritud puhkusereservi arvestus
 • Puhkuse ajakava loomine ja kinnituslehe väljatrükk
 • Puudumiste lisamine automaatselt puhkust ajakavast, Excelist import, käsitsi sisestamine
 • Haigekassast kohe nende avamisel töövõimetuslehtede info automaatne import
 • Puhkuse ajakava loomine ja kinnituslehe väljatrükk
 • Aegunud puhkuste aruanne ja mahakandmine
 • Puhkuse saldod Paindlik seadusest tulenevate ja ka ettevõtte soodustuspuhkuste (staažipuhkus, talvepuhkus jne) liiki puhkuste saldode arvestuse seadistamine ja kõigi puhkuseliikide kuupäevaline saldo päring

Palgaarvestus

Eelseadistatud seaduse kohased tasude, hüvitiste, maksude, kinnipidamiste (s.h töötaja soovitud tulumaksuvaba maksimaalne summa, sotsiaalmaksu miinimum, töövõimetuspensionäride ja alaealiste soodustused ja puhkusereserv) jne arvutus

Automaatne tasu arvutus tööajatabelis sisestatud tööaja alusel

Automaatne võlanõuete mahaarvamine tasust
Pensioni II samba maksete arvutus

Ettevõtte põhiste tulemustasude, hüvitiste, soodustuste jne arvutusvalemite loomine

Pika perioodi tulemustasude massperiodiseerimine

Palgateatiste saatmine üksikule või kõigile töötajatele e-posti aadressile

SEPA tava- või mass palgamaksed panka

Palgakulude- ja maksete konteerimine määratud finants kulutunnuste lõikes pearaamatusse üksikute või summeeritud kannetena

Tööajatabel

Erinevate tundide arvestuse paindlik seadistamine: kalendripõhised norm-, tava-, öö-, riigipühade tunnid, normtunnid arvestades töötaja puudumisi, summeeritud tööaeg jne)

Projektipõhine töötundide tasude arvutuse info otse tööajatabelis

Tööaja ja vastavate tasude seostamine finantsi kulutunnustega, s.h projektide tunnustega. Päeva- või kuupõhine ületundide arvestus.

Tööajaplaneeringu ja tegeliku tööaja arhiivid. Tööajakannete ja väravast sisenemise väljumise logikannete võrdlus

Töövahetuste määramine ja seostamine korduvate tööajamallidega. Sisestatud puudumist arvestamine ja kuvamine tööajatabelis. Puudumiste sisestamine tööajatabelis

Tööajatabeli kinnitusringid. Tööajatabeli kannete alusel salvestamine palgaarvestuse alusena. Erinevad tööajatabelite väljatrükid 

Võta ühendust ja küsi lisa

Taavi Sadam

Linkedin

Müügijuht, majandustarkvara Dynamics 365 Business Central lahendused