Valio Eesti AS – Projekt: Valmistoodete lao efektiivsusanalüüs

OIXIO Digital

Lähteülesanne: Tootmismahtude kasvu tõttu on vaja suurendada valmistoodangu lao läbilaskevõimet ning samas tagada töö täpsus ja protsessi efektiivsus. Analüüsi käigus püüti leida vastuseid küsimustele:

  1. Kuidas vähendada ruumipuudust laos?
  2. Kuidas muuta tööd täpsemaks ja efektiivsemaks?

Tulem: Analüüsi tulemusena töötati koos kliendiga välja meetmete kogum (tegevusplaan), et tagada vajalik lao läbilaskevõime ilma, et laopinda ja personali hulka peaks suurendama. Meetmete hulka kuulusid nii protsesside parendusettepanekud kui ka erinevate digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu ettepanekud infovahetuse tõhustamiseks. 

Tutvu lähemalt Oixio Digital tööstuse ja tootmise digitaliseerimise lahendustega.