Tarmeko AS – Projekt: Äriprotsesside kaardistamine ja ärinõuete kogumine majandustarkvara hankeks

OIXIO Digital

Lähteülesanne: Projekti eesmärk oli kirjeldada Tarmeko äriprotsessid, protsessides osalevate osapoolte rollid ja vastutused ning huvigruppide ärinõuded uuele, hangitavale, majandustarkvarale.

Tulem: Analüüsi käigus kaardistati protsessid, mis on toetatud või peavad tulevikus olema toetatud majandustarkvara poolt ning sõnastati äri- ja funktsionaalsed nõuded uue tarkvarasüsteemi jaoks. Nõuete kirjeldamisel lähtuti sellest, et erinevate tarkvarapakkujate poolt nende baasil tehtud pakkumised oleksid omavahel võrreldavad.