Standard AS – Projekt: Tootmise planeerimistarkvara Opcenter APS Professional standardlahenduse juurutamine

OIXIO Digital

Lähteülesanne: Vähendada tootmise planeerimisprotsessis aeganõudvat käsitööd ning aidata kaasa planeerimise efektiivsuse ja automatiseerituse kasvule.

Pikemas vaates planeerimisel (≥ 1 kuu) juurutuse eesmärgid:

– Tootmisvõimsuste ülekoormatuste ja suuremate pudelikaelte avastamine ning õigeaegsete otsuste tegemine täiendavate resursside kaasamiseks.

– Tootmisettevalmistuse st tootearenduse (100%-line projektitootmine) ja materjalihangete sihipärasem ning parem planeerimine.

– Tellimuste tähtaegne täitmine.

Lühiajalisel planeerimisel (≤ 1 nädal) juurutuse eesmärgid:

– Tekkida võivate pudelikaelte operatiivne kõrvaldamine lisavahetuste ja ületunnitöö ning täiendava tööjõu rakendamisega.

– Tööaja normide korrigeerimine.

– Töö produktiivsuse tõstmine.

– Tellimuste tähtajaline täitmine. 

Tutvu lähemalt Columbus Eesti tootmise ja tööstuse digitaliseerimise lahendustega.