MAX 123 – Microsoft Dynamics CRM juurutamine

OIXIO Digital

„Ma ei suuda enam kujutleda oma igapäevatööd ilma CRM-ita.“ Viljar Vaht, müügijuht, MAX 123

MAX 123 asutati 1991. aastal Eestis. See on üle 30 töötajaga ettevõte, mis pakub oma klientidele kõiki IT-teenuseid: riistvarast mitmesuguste tarkvaraliste ja IT-lahendusteni. MAX 123 vajas tänapäevast ärijuhtimissüsteemi. Ettevõte valis ühe süsteemi Microsoft Dynamics AX versiooni. Peaaegu kõik klientidega seonduv on viidud üle Microsoft Dynamicsi süsteemi, mis tähendab, et kõike saab hallata ühest kohast, vältides ettevõtte jaoks kulukaid eksimusi. See lihtsustab ettevõtte töötajate tegevust ja klient võib olla kindel, et ajab asju firmaga, kus ei tehta vigu. Kliendid on seda kahtlemata märganud.

Olukord

Enne Microsoft Dynamics kasutuselevõttu 2011. aastal kasutas MAX 123 enda loodud tarkvara. See tähendas, et kliendibaasi, teenindus- ja garantiiteavet ei jagatud omavahel. Samuti tehti tarkvara või inimlike eksimuste tõttu mõningaid vigu. Müügipakkumised koostati tavaliselt kõik eraldi ja käsitsi, kopeerides-kleepides mitmesuguseid andmeid. Ka sellest tekkis vigu ning asjatut ajakulu. Seega oli hädasti vaja midagi muuta.

MAX 123 on üks Eesti juhtivatest riistvara-, tarkvara- ja IT-lahenduste ettevõtetest ning selle eesmärk on veelgi kasvada. Ettevõte on turu ainus Delli premium-partner, pakkudes riistvaralahendusi ja kohandatud tarkvaralahendusi pilveteenustest turbelahendusteni, transpordi- ja finantstarkvarast IT-taristu halduseni. See tähendab, et ettevõtte kliente on seinast seina – eraettevõtetest riigiasutuseni. Kõigi nende vajaduste täitmine ja tellimuste haldamine oli eelmise, isetehtud tarkvaraga üsna keerukas.

Ettevõttena IT-turbe pakkumine tähendab, et sisemised tööprotsessid peavad algusest lõpuni olema täiesti turvalised. Seda mitte ainult väliste ohtude suhtes, vaid ka inimlike eksimuste vältimise mõttes.  Vaja oli ettevõtte 360-kraadist ülevaadet ja kõiki võimalusi, mida CRM-standard ettevõttele pakkus.

Lahendus

Ettevõte oli olukorras, kus kasutatav tarkvara oli vananenud ja vajati paremaid ideid ning teenuseid. Seega otsustas MAX 123 koostöös ettevõttega Oixio Digital asendada ettevõtte enda loodud tarkvara Microsoft Dynamics CRM süsteemiga. 

Lahenduse juurutamiseks kulus partneri abiga umbes 6–12 kuud. Uue CRM-i aspekte analüüsiti vana töötava süsteemi põhjal, et tagada sujuv üleminek ja integreerida sellesse kõik protsessid.

Seda juurutati järkjärgult, nii et uute lahenduste komponendid töötasid mõnda aega paralleelselt vana lahendusega, kuni lõpuks mindi täielikult üle CRM-i funktsioonidele. Kõigepealt värskendati garantiisüsteemi, seejärel sünkrooniti kliendibaas ja müügiprotsess. Alguses esines probleeme, mille tõttu mõne töötaja jaoks tuli tööd juurde. See aga tuli sellest, et protsessi polnud lõpuni analüüsitud. Kitsaskohad kõrvaldati kiiresti ja tööprotsess muutus varasemast tõhusamaks.  

Nüüd kasutavad ettevõttes enam kui 20 töötajat CRM-i lahendusi garantii, tehniliste teenuste ja müügi tarbeks. Samuti rakendatakse seda uute tellimuste ja tööde vastuvõtmisel ning klientide haldamisel.

Nüüd seisab ees uus väljakutse, kuna MAX 123 hakkab koos partneriga juurutama uut CRM-i. See kord peaks üleminek tihedas koostöös olema veel sujuvam ja võimaldama CRM-i senisest laialdasemat kasutamist, kaasates seda muuhulgas rohkem müügitegevustesse.

Eelised

  • Kindla kuutasu eest saab teie ettevõte alati turu uusima tarkvara.
  • Puudub vajadus investeerida IT-taristusse või palgata IT-administraator, mis on väikeettevõtete jaoks sageli suur kulu.
  • Säästate oluliselt kõige väärtuslikumat ressurssi – aega. Lisaks võidab teie ettevõte paindlikkuses, kuna andmed on juurdepääsetavad igalt poolt ja mis tahes seadmest (sh tahvelarvuti või telefon).
  • Administreerimistegevuselt säästetud aega saab kasutada tegevusteks, mis suurendavad otseselt teie kasumit, nt pakkudes tõhusamat klienditeenindust või töötades välja uusi teenuseid.
  • Teie andmed on paremini kaitstud ja nende varukoopiad on alati saadaval.
  • Teil on võimalik kiiremini kohaneda mis tahes äritegevuse muudatustega. Uusimate tehnoloogiliste lahenduste kasutamine suurendab teie konkurentsivõimet, mis on eriti oluline praeguses kiirelt muutuvas maailmas tegutsevatele IT-teenuste ettevõtetele.

MAX 123 on saanud Microsoft Dynamicsi tarkvara kasutuselevõtmisest palju kasu. Kuna kõik protsessid kasutavad nüüd üht standardit, on see suurendanud protsesside kiirust, sujuvust ja tulemuslikkust. Samuti tähendab see aja kokkuhoidu, mis on pea hindamatu väärtusega. Oma osa aja säästmises on ka sellel, et protsessid käivad varasemast kiiremini. Nüüd saab pakkumisest müügitellimuse teha vaid ühe hiireklõpsuga.

Vigade esinemise võimalus on uue tarkvaraga minimaalne ja kõik klientide kohta käivad andmed on hõlpsalt saadaval ühes kohas. Samuti on loodud uued müügiprotsessid, mis tähendab, et osa kliendiga seotud protsessist on nüüd automatiseeritud. See kõik taandub kliendile – kliendirahulolu on tõusnud 63%-lt 85%-ni.

Nagu ütleb Viljar Vaht, MAX 123 müügijuht: „Ma ei suuda enam kujutleda oma igapäevatööd ilma CRM-ita.“