Harmet OÜ – Projekt: Ärinõuete analüüs ERP hanke ettevalmistamiseks

OIXIO Digital

Lähteülesanne: Projekti eesmärk oli kokku koguda ning prioritiseerida ärinõuded uue majandustarkvara hanke jaoks.

Tulem: Analüüsi käigus kaardistati protsessid, mis on toetatud või peavad tulevikus olema toetatud majandustarkvara poolt ning sõnastati vajalikud äri- ja funktsionaalsed nõuded uue tarkvarasüsteemi jaoks. Nõuete kirjeldamisel lähtuti sellest, et erinevate tarkvarapakkujate poolt nende baasil tehtud pakkumised oleksid omavahel võrreldavad.