Green Marine AS – Microsoft Dynamics Business Central majandustarkvaral baseeruva Palk365 juurutamine 

OIXIO Digital

Green Marine on Tallinna Sadama sidusettevõte, mis tegutseb keskkonnateenuste alal ja panustab puhta Läänemere hoidmisse läbi uuendusmeelse ning jätkusuutliku jäätmekäitluse.

Paar aastat tagasi otsustati ettevõttes kasutusele võtta raamatupidamistarkvarana Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sellele järgnes palgaarvestuse ümberkujundamine, mille tulemusena juurutati Palk365 Green Marines kõigest ühe kuuga.

Ettevõtte pearaamatupidaja Giina Merilo liitus ettevõttega just täpselt sel ajal, mil käsil oli uue finantstarkvara juurutamine. Paralleelselt raamatupidamise funktsiooni ümberkujundamisega hakati Green Marines tegelema ka palgaarvestuse süsteemi uuendamisega. „Meie palgaarvestus käis sel hetkel veel paljuski käsitsi, kuna aga töötajate arv oli viimaste aastatega kiirelt kasvanud, olles jõudnud juba ligi 50 töötajani, siis hakkas senine süsteem ajale jalgu jääma ja tekkisid vead,“ ütles Merilo.

Miks otsustati Palk365 kasuks?

Pärast erinevate palgaarvestusprogrammide kaalumist langes valik Palk365 kasuks. „Palk365 suur pluss on see, et ühelt poolt on see hästi lihtne ja loogiline, kuid samal ajal saab seda oma ettevõtte vajadustest lähtuvalt kohandada ja edasi arendada,“ ütles Merilo, lisades siia juurde, et kui mitmed palgaarvestusprogrammid jäävad ühel hetkel ettevõtte kasvades ikkagi väikseks, siis Business Central ja Palk365 selliseid piire ei sea.

Green Marine jaoks oli oluline, et palgaarvestusprogrammi ja sealt välja oleks ka lihtne andmeid importida. „Meil on palju graafiku alusel töötajaid. Lisaks on palgateatise saatmine nüüd vaid ühe nupuvajutuse kaugusel,“ sõnas Merilo, tuues välja, et nüüd, kus nad on peaaegu aasta aega Palk365 lahendust kasutanud, on nad oma valikuga väga rahul. Suur võit tekkis ka palgaarvestuseks kulunud aja kokkuhoius.

Ühe kuuga ideest teostuseni

Ühe kuuga uuele palgaarvestuslahendusele üleminek võib tunduda väljakutsena, kuid Green Marine tegi seda edukalt. Merilo sõnul toetasid teda selles protsessis kõige enam Oixio Digitali poolt Teams-i kaudu läbiviidud praktilised töötoad, mis salvestati ja mida sai hiljem järele vaadata.

„Juurutusprotsess käis nii, et võtsime tarkvara ette ja hakkasime seda järjest läbi käima. Nii, samm-sammult jõudsimegi sinna, et mais alustasime juurutusega ja juba juuni alguses maksime palgad välja Palk365 lahendusega,“ sõnas Merilo.

Üheks eduka juurutusprotsessi aluseks peab Merilo põhjalikku eeltööd Green Marine poolt. „Olin tegelenud juba eelnevalt andmete süstematiseerimisega, mis tähendab, et ajaks mil Oixio Digitaliga juurutusprotsessi alustasime, olin jõudnud sinnamaale, et mul olid vajalikud andmed olemas,“ kommenteeris ta.

Kliendi valmisolek ja eeltöö on Oixio Digitali konsultandi Kadri Ruttase sõnul ühed peamised tegurid, mis uute lahenduste kasutuselevõttu mõjutavad. „Kui tavapäraselt on andmete import paras proovikivi, siis Green Marine puhul kulges see tänu eeltööle väga ladusalt. Lisaks oli neil ka suur valmisolek ja huvi enda poolt lahendus kiirelt kasutusele võtta, millest teinekord puudu jääb,“ kommenteeris Ruttas, lisades, et Green Marine on hea näide sellest, et kui klient on motiveeritud, siis on üks kuu täiesti piisav aeg, et lahendus edukalt juurutatud saaks.

Arvestades senist koostööd, julgeb Giina Merilo Oixio Digitali soovitada ka teistele. „Nad olid väga abivalmid juurutusprotsessis ja on seda ka täna,“ ütles ta. Koostööd plaanitakse jätkata ka tulevikus. Järgmisena on plaanis ette võtta personaliarvestuse ümberkujundamine.

Artikli fotod: Magnus Heinmets

Mis on Palk365

Business Central palga- ja personalilahendused on loodud rahuldama nii väiksema kui ka suurema ettevõtte vajadusi. Palk365 on Microsoft Dynamics 365 Business Central majandustarkvara baasil eelseadistatud palgaarvestuse lahendus, mida saab peale ettevõtte ja töötajate andmete sisestamist kohe kasutama hakata ning mida toetab võimekas ärianalüütika.

Palk365 lahendust kasutab täna üle 120 keskmise-suure Eesti ettevõtte ja palka arvestatakse Palk365 lahendusega pea 70 000 Eesti töötajale. Programmi hoitakse pidevalt seadusandlusega kooskõlas ja see pakub infovahetust riigiga läbi X-tee (TÖR ja haigekassa), lisaks võimaldab liidestust teiste tarkvaradega.

Tutvu Palk365 ja Personal365 lahendustega lähemalt siin