Farmi Piimatööstus – Microsoft Dynamics AX majandustarkvara juurutamine

OIXIO Digital

Farmi Piimatööstus AS on esimene MAAG Grupi ettevõte, mis juurutas 2015. aasta alguses Oixio Digitali abiga Microsoft Dynamics AX majandustarkvara. Tänu sellele saadi kogu laomajandus, tootmine, müük ja raamatupidamine ühte toimivasse süsteemi. Digitaliseeritud lahendus tõstis tunduvalt üldist efektiivsust, mis omakorda tugevdas konkurentsivõimet ja soodustas eksporti.

Väljakutse

Vajaduse muudatusteks tingis toiduainetööstuse järjest tihenev konkurentsiturg, valdkonna nõuete spetsiifilisus ning soov siduda ettevõtte erinevate valdkondade tegevus ühtsesse lahendusse. Eesmärk oli luua võimalus efektiivsemaks tegutsemiseks ja paindlikkuseks, tõstes seeläbi ka klientide rahulolu. Ettevõtte-siseselt sooviti lihtsamat ja detailsemat aruandlussüsteemi operatiivsete otsuste tegemiseks ja pikaajaliseks strateegiliseks planeerimiseks.

Ettevõtte vajadused

Piimatööstus on äärmiselt keeruliste ja spetsiifiliste nõuetega valdkond, milles läbipaistev opereerimine on oluline, kuid sageli keeruline. Iga tootmise või tarneahela osa jälgimine on tähtis, et avastada võimalikke probleemkohti, kõrvaldada kiirelt takistusi ja tagada sujuv igapäevatöö. Just jälgitavus ja andmete võimalikult täpne ja detailne kättesaamine olid Farmi Piimatööstuse suurimateks probleemkohtadeks enne AX-i juurutamist.

Ettevõtte lao- ja logistikajuht Harri Lepp ütleb, et varasemalt oli neil kasutuses majandustarkvara, mis ei võimaldanud saada ülevaadet kogu ettevõtte tegevusest. Aina kasvava ja tiheneva konkurentsi tõttu oli vaja tugevdada oma positsiooni Eestis ning kasvatada eksporti. Rahvusvahelisel tasemel tegutsedes muutuvad täpsed, aktuaalsed ja lihtsasti hallatavad andmed nii laoseisust, tootmisest kui ka raamatupidamisest veelgi olulisemaks. Lisaks oli tarvis vähendada vigade arvu, mis tekitasid majanduslikku kahju ettevõttele ning pingestasid suhteid klientidega. Programmiga sooviti liita tootmine, et võimaldada paremat arusaamist tootmisprotsessist ja leida kitsaskohti.

Oixio Digitali loodud lahendus

Oixio Digitali poolt juurutati Farmi Piimatööstusele Microsoft Dynamics AX majandustarkvara  lahendus. Kogu protsess kestis umbes aasta, millest viis kuud õpiti ettevõttes programmi kasutamist, toeks Oixio Digitali konsultant. Lao- ja logistikajuht Harri Lepa sõnul oli nõnda kiiresti uue majandustarkvara juurutamine tõeline spurt, mis oleks võinud toimuda rahulikumalt. Samas on konkreetne ajapiirang venimise vältimiseks hea. Ühtses lahenduses on finants, palgaarvestus, ost, müük, ladu ja tootmine ning aruandlus. Piimatööstus on spetsiifiline valdkond, mistõttu tuli tarkvara kasutamiseks luua mitmed erilahendused. Nii sai toorpiima vastuvõtu jaoks välja töötatud moodul, kus on arvestatud valdkonna spetsiifikaga, näiteks hankelepingute eripärad ja laborianalüüsidest tulenevad nõuded. Kuna taara, st kaubaalused ja kastid, on taaskasutatavad, siis on tarkvarasse loodud taarahalduse funktsionaalsus. Nii on ettevõttel olemas ülevaade taara asukohast koos spetsiaalse aruandlusega.

Kasud ettevõttele uue majandustarkvara juurutamisest

  • Usaldusväärsem partiide jälgimine: Uus majandustarkvara võimaldab jälgida toodete partiisid alates toorainest kuni kliendini välja. See on ka üldine toidutööstuse nõue ning tänu uuele tarkvarale on jälgimine lihtsam, operatiivsem ja usaldusväärsem. Partiide info õigsust võimaldab tagada müügi komplekteerimine skänneriga, mis tagabki tegeliku komplekteeritud partiide info ja andmete jõudmise AX majandustarkvarasse.
  • Skännerlahendus: Tänu väljatöötatud skännerlahendusele on valmistoodangu arvele võtmine ja müügi  komplekteerimine nüüd varasemast kiirem. Lisaks vähendab skännerite kasutamine võimalikke vigu ning annab võimaluse jälgida töötajate päevast koormust, sidudes seda nende motivatsioonipaketiga. Skännerlahendus on oluliselt kiirendanud ka inventeerimise protsessi, vähendades ka sealseid võimalikke vigu.
  • Aruandluslahendus: Väga palju tootmist ja valmistoodangut puudutavat infot on tänu AX-ile nüüd palju kergemini ja kiiremini kättesaadav. Kõik ettevõtte protsessid toimuvad ühes majandusinfosüsteemis, tänu sellele on vaid mõne nupuvajutusega võimalik välja võtta erinevatele huvigruppidele vajalikke aruandeid. Andmed on detailsed ja info kättesaadav reaalajas. Viimane on piimatööstuses kriitilise tähtsusega.
  • Telema ja Edisofti liidesed: Klientide tellimuste import ja töötlemine toimub automaatselt ning operatiivselt. See võimaldab müügiosakonna tööaja olulist kokkuhoidu.
  • Konkurentsisituatsiooni tugevdamine: Piimatööstuse karmid nõuded eeldavad info kiiret liikumist ja pidevat kättesaamist. Tänu uuele lahendusele suudab Farmi Piimatööstus pakkuda läbipaistvat, selget ja reaalajas jälgitavat infot oma tootmise, laoseisu ja müügiprotsessi kohta. Lisaks võimaldab paindlik süsteem paremini kohanduda klientide erinevatele nõudmistele ja tulla mõnikord vastu ka nende erisoovidele, mis omakorda on tugevdanud Farmi Piimatööstuse konkurentsivõimet. Ka eksportimine on hoogustunud.