Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) – Projekt: EAS kliendihaldussüsteemi juurutus Microsoft Dynamics CRM 2015 baasil

OIXIO Digital

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone ning viib Eesti riigi poolt sihtasutusele antud ülesandeid ellu nelja peamise tegevusvaldkonna kaudu: Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse hoogustamine, turistide arvu kasvatamine, välisinvesteeringute Eestisse toomine ning Eesti regionaalsele arengule kaasa aitamine erinevate toetuste kaudu.

EASi klientideks on nii Eesti kui välismaised ettevõtted ja organisatsioonid, kes kasutavad või soovivad kasutama hakata EASi teenuseid. EAS ise hindab äärmiselt oluliseks, et klient saaks EASiga suheldes suurepärase teeninduse osaliseks, oleks rahul teda nõustanud inimeste asjatundlikkusega ja pakutud lahendustega.

Lähteülesanne 

Uue kliendihaldussüsteemi juurutamine. 

Eesmärgid

– Talletada ja hoida kliendisuhtlust ühes kohas, et kõik töötajad tegutseksid ühes inforuumis ning omaksid ülevaadet varasemast kliendi ajaloost. 

– Mugavalt salvestada kliendi olulisi suhtlusi ja temaga seotud tegevusi (suhtlused ja teenused). 

– Saada lihtsalt ja kiirelt ülevaadet kliendihaldurite portfellidest ning klientidega seotud teenindusprotsessidest, mis omakorda aitab paremini töid planeerida ja kiirendab ärilisi otsuseid. 

– Tõsta töö efektiivsust ja kiirust. 

Tulem

Oixio Digitali poolt juurutati kliendihaldussüsteem Microsoft Dynamics CRM 2015 on-premise baasil. Süsteem  liidestati EASi infosüsteemiga, sh majandustarkvara (MS Dynamics NAV) ja dokumendihaldussüsteemiga (MS Sharepoint Server), millega tagati andmete ja info liikumine kogu süsteemis. Tänaseks on kliendihaldussüsteem kasutuses kõikides klienti teenindavates EASi üksustes, mis tagab hea üksuste vahelise info liikumise ja annab hea ülevaate klientidega seotud tegevustest.

Kasud uue kliendihaldussüsteemi juurutamisest:

– Parem info kättesaadavus: kliendisuhtlus on nüüd ühes kohas, töötajad näevad kes mida  on kliendiga rääkinud ning mis tegevused on tehtud, mis pooleli.

– Kõrgem teeninduse kvaliteet: süsteemi kasutusele võtmisega muutus klienditeeninduse protsess selgemaks ning läbipaistvamaks. Ühtne teenindusprotsess annab parema arusaama kliendiga toimuvast ja majasisesest koostööst. Kliendiga suhtlus on muutunud lihtsamaks ja efektiivsemaks.

– Parem andmete kvaliteet: tänu integratsioonile teiste infosüsteemidega paranes andmete kvaliteet ja info liikumise kiirus.

 Juhtimisinfo kättesaadavus: tänu sellele, et kliendiga seotud suhtlus ja tegevused on kliendihaldussüsteemi talletatud, on info ka juhtidele reaalajas kätte saadav, mis kiirendab oluliselt äriotsuste protsessi.