Eesti Gaas AS – Projekt: Finantsaruande Power BI lahendus

OIXIO Digital

Lähteülesanne 

Luua ettevõtte poolt soovitud formaadis automaatselt uuenev ja reaalajas infot kuvav juhtimisaruandlus.

Tulemus

Oixio Digital ärianalüütika meeskonna poolt pandi Eesti Gaasile kokku juhtimisaruandlus, mis annab reaalajas ülevaate kõikidest peamistest ettevõtte finantsnäitajatest.

Kuna Eesti Gaasi puhul on tegu kontserni ettevõttega, siis see annab võimaluse konsolideeritud tulemusi kuvada nii eraldiseisvalt ettevõtetena, kui ka kontsernina.

Lahendus annab ettevõttele ajavõidu igakuiste aruannete koostamiselt ning finantstulemuste ülevaate reaalajas.