Eesti Gaas AS finantsaruandlus Power BI baasil

Hannes Rosenberg

Ärinõustamise ärijuht

Power BI baasil automaatselt uuenev juhtimisaruandlus Eesti Gaas Kontsernile

Lähteülesanne 

Luua ettevõtte poolt soovitud formaadis automaatselt uuenev ja reaalajas infot kuvav juhtimisaruandlus.

Tulemus

Ärianalüütika meeskonna poolt pandi Eesti Gaasile kokku juhtimisaruandlus, mis annab reaalajas ülevaate kõikidest peamistest ettevõtte finantsnäitajatest.

Kuna Eesti Gaasi puhul on tegu kontserni ettevõttega, siis see annab võimaluse konsolideeritud tulemusi kuvada nii eraldiseisvalt ettevõtetena, kui ka kontsernina.

Lahendus annab ettevõttele ajavõidu igakuiste aruannete koostamiselt ning finantstulemuste ülevaate reaalajas.