Ecobirch AS – Projekt: Digitaalse innovatsiooni programmi i-Ettevõtte ärianalüüsi esimese etapi tööd

OIXIO Digital

Ecobirch toodab kliendi tellimusel kase ja männi liimpuitkilpe ning sõrmjätkatud komponente. Kasest kilpide tootmismahu poolest on firma Baltimaade suurim.

Lähteülesanne: Oixio Digital viis Ecobirchi palvel läbi i-Ettevõtte ärianalüüsi esimese etapi tööd, mille eesmärk oli tuvastada Ecobirchi põhiprotsesside peamised probleemid, milliseid on võimalik kõrvaldada (või nende mõju vähendada) rakendades erinevaid digitaalseid lahendusi.

Ecobirchi juhtkonna ootused analüüsi tulemustele olid peamiselt seotud:

  • Olemasolevate protsesside kulusäästlikumaks muutmisega (efektiivsuse suurendamisega);
  • Protsesside ja kogu tarneahela planeerimisvõimekuse parandamisega;
  • Käsitöö hulga vähendamisega;
  • Tulemuslikkuse nähtavuse ja analüüsivõimekuse parandamisega;
  • Majandustarkvara erinevate võimaluste kasutamisega.

Tulemus: Analüüsi tulemusel koostas Oixio Digital ülevaate protsessidest ja nende kitsaskohtadest. Samuti pakuti välja lahendused kitsaskohtade lahendamiseks või leevendamiseks kasutades võimalusel digitaalseid lahendusi.

Lisaks sellele koostati digitaalse arengu visioon ja sellest lähtuv tegevuskava, millest lähtuda ettevõtte digitaalsete lahenduste kasutamise taseme tõstmiseks ja seeläbi kitsaskohtade leevendamiseks. 

Tutvu kindlasti lähemalt Oixio Digitali välja töötatud i-Ettevõtte programmiga