Digitaalse innovatsiooni programmi i-Ettevõte ärianalüüsi tööd Vara Saeveski OÜ näitel

OIXIO Digital

Lähteülesanne:
Vara Saeveski on lähiaastatel palju investeerinud ja põhjalikult uuendanud on riistvaralist poolt ning parendanud protsesse. Samas tunnetas juhtkond, et vajalik oleks saada kõrvalpilk ettevõtte digitaliseerimisvõimalustele ja luua terviklik plaan digitaliseerimise elluviimiseks. Seetõttu pöörduti Oixio Digitali poole, kes viis ettevõttes läbi i-Ettevõte ehk digidiagnostika.

Tulemus:
Vara Saeveski digitaliseerimise eesmärgid olid suunatud digilahenduste otsimisele vähendamaks käsitööd ja panna andmed paremini tööle.
i-Ettevõtte projekti käigus analüüsiti ettevõtte põhiprotsesse ja analüüsitulemustest lähtuvalt koostati Vara Saeveski digitaalse arengu visioon ja tegevuskava selle saavutamiseks.