Barrus AS – Projekt: Toodangu kvaliteedi analüüs PowerApp ja Power BI lahenduse baasil

OIXIO Digital

Lähteülesanne:  Luua kvaliteedikontrolli protsessile andmekogumise ja analüüsi lahendus.

Tulemus:

Kui eelnevalt koguti ettevõtte kvaliteediandmeid manuaalselt paberil ja seejärel analüüsiti  Exceli tabelis, siis koostöös Oixio Digital ärianalüütika meeskonnaga loodi PowerApps rakendus, millega operatiivandmeid digitaalselt koguda ja salvestada ning seejärel analüüsida PowerBI lahenduses.

Lahendus annab ettevõttele kvaliteedinäitajate jooksva ülevaate, mis võimaldab neil hoida ja tõsta tootmisprotsessi efektiivsust ja kvaliteeti.