Suno365: Müügimeeskonna tulemuslikkus ja tulemuste jälgimine

OIXIO Digital

Müügimeeskonna tulemuslikkust hakatakse eelkõige uurima siis, kui tulemused ei vasta prognoositule. Põhjuseid, miks etteantud tulemusi pole saavutatud, võib olla mitmeid.

Ka selgitused on sõltuvad nii põhjustest kui analüüsivahenditest. Kasutades tänapäevaseid müügi ja kliendihalduse tarkvarasid on võimalik selliseid olukordi juba eos vältida, kuna aruandlus toimib reaalajas ning kõrvalekalded on kiirelt tuvastatavad. Samuti on tekkinud olukorra põhjuste osas lihtne kiiresti tagasisidet saada.

Müügilahendused Suno365 teenuses

Mida teha aga olukorras, kus tulemused on kehvad ning tagasiside ja info saamine puudulik? Antud juhul pakub lahendust näiteks Suno365 teenus.

Suno365 võimaldab igale tellimusele või arvele lisada vastutava isiku ning antud isikute lõikes tulemusi analüüsida. Samuti saab võrrelda tulemusi eelarvega.

Suno365 põhineb MS Dynamics NAV2018 tarkvaral, kus on kasutusel funktsionaalsus, mis võimaldab koostada piiramatul hulgal eelarveid ning eelarvetega võrdlemiseks luua piiramatu hulga analüüsivaateid. Sedasi reaalajas tekkivatest aruannetest on lihtne koostada Exceli aruandeid või läheneda visuaalsema nurga alt.

Ärianalüütika kõrgem pilotaaź

Enamasti huvitavad juhte graafilised ning ülevaatlikud aruanded. Suno365 on integreeritud ärianalüütika lahendusega PowerBI, mis toob kaasaegselt visualiseeritud aruanded vaid hiirekliki kaugusele.

Tulemuste analüüsimisel tuleb kasuks veel ka geograafiliselt tulemuste kuvamise funktsionaalsus. Nii on võimalik näha, kuidas näiteks Ida-Virumaa tulemus erineb Saaremaast ning Kagu-Eesti Tallinnast.

Sellised aruanded on head muuhulgas ka seetõttu, et juhul, kui müügimeeskonna tulemustasusid arvestatakse käibe alusel, on paari lihtsa aruandega tulemused selged ning tasude arvutamine finantsosakonnal kiirem ja kergem.

Kliendihaldusprogramm koos turunduskommunikatsiooni võimalustega teenuse sees

Kui müügitulemused näitavad aga märke klientide kaotamisest või üldse vähesest müügiaktiivsusest saab pöörduda Suno365 sees oleva kliendihaldusprogrammi (ingl. k. – CRM) poole. Kontaktihaldus koos profiiliküsimustikuga võimaldab nii turunduskommunikatsiooni, kui ka müügivõimaluste segmenteerimist.

Erinevatele segmentidele saab rakendada erinevaid võimaluste haldamise strateegiaid ning kohandatud müügitsükleid – sellisel viisil on koheselt näha müügitoru ning erinevates müügifaasides olevad kliendid.

E-mailide logimine jätab jälje kliendisuhtlusesse ning kogu kliendi ajalugu nii kirjavahetusest, tellimustest, kui arvetest on jälgitav tarkvarast.

Mobiilne ja integreeritud Office 365 tooteperega

Oluline lisaboonus kontorist väljaspool töötavatele müügiinimestele on kindlasti Microsoft Outlook´i integratsioon – tellimused ja arved saab saata kliendile e-kirja teel ning Suno365 lahendusse sisenemata.

Samuti on tähtis fakt, et kogu Suno365 lahendus on kasutatav nii tahvlis, kui nutitelefonis – oluline just kontorist väljaspool olles – kõik pakkumised ja analüüsid on ligipääsetavad ning analüüsitavad igas ilmanurgas, kus on internet kättesaadav.

Soovid rohkem aega reaalseks müügiks? Suno365 hoolitseb, et Su taustategevused on hõlpsad ja efektiivsed, Sina saad keskenduda reaalselt müügile,

Terve kuu tasuta, kohustustevabalt

Suno365 demokeskkonna saad enda kasutusse vähem kui 4-tunniga. Seda terveks kuuks ja kohustustevabalt.

Võta ühendust ja küsi lisa

Taavi Sadam

Linkedin

Müügijuht, majandustarkvara Dynamics 365 Business Central lahendused